SVIJET POD LUPOM

Da li potresi prave upozoravajuće signale?

Prevela i uredila: Ljubica Šaran
Matrix World


ABC Local/ California

Tim sastavljen od ruskih i NASA-inih znanstvenika smatraju da su pronašli način na koji se mogu predvidjeti potresi. Ako se ova pretpostavka pokaže točnom, mogli bi se spasiti mnogi životi. Pa ipak, s ovim otkrićem se ne slažu svi znanstvenici koji istražuju potrese.

Potres koji se dogodio 11. ožujka ove godine u Japanu je bio magnitude 9,1. Tim znanstvenika koji promatraju potrese je izjavio da su mogli znati da će se taj potres dogoditi jer je atmosfera iznad epicentra bila zagrijana 8 dana prije nego li se potres dogodio.

Ruski znanstvenik Dimitar Ouzounov je izjavio da napinjanje unutar zemljine kore čini da se oslobađaju plinovi kao što je radon, koji na takav način dolaze u atmosferu i penju se do visine od 100 milja iznad površine tla, tamo se ioniziraju tvoreći tako toplinu koji mogu detektirati sateliti. Ouzounov tim kaže da su svi potresi koji su se dogodili u Japanu i koji su imali magnitudu jakosti veću od 7 ili jaču, pokazali iste atmosferske signale prije nego li su se dogodili.

„Njegova interpretacija, sa mog stanovišta, nije posljednja riječ u ovom slučaju,“ izjavio je NASA-in znanstvenik i istraživač Friedemann Freund, koji se slaže sa zagrijavanjem atmosfere, ali ne i sa dijelom o plinovima koji izlaze iz zemljine kore. On smatra da se napinjanje zemljine kore nakuplja sve do točke kad nastane potres, i da je to razlog masivne ionizacije koja se može mjeriti. Ali ipak, smatra da je predviđanje potresa prejaka izjava.

„Mi nikada nećemo biti u stanju predvidjeti potrese,“ rekao je. „Možemo napraviti prognozu, sličnu vremenskoj prognozi za određene vremenske nepogode, i razlog zašto to možemo je zato što možemo detektirati napinjanje unutar zemljine kore, a ne sam potres.“

„Također smo naučili mnogo o fizici rascjepa u kori zemlje i sve nije baš obećavajuće.“ Rekao je Malcom Johnston geofizičar iz USGS-a, koji vjeruje da se prekursori događaju na samo malim područjima, kao što su rascjepi, i nemoguće je sa sigurnošću znati što dolazi. Pa ipak, važno je nastaviti istraživati, rekao je Johnston. „Mi smo vrlo pošteni o tome što može raditi, a što ne.“

NASA-in i ruski tim će podatke o 24 japanska potresa objaviti krajem godine.