PONERIZACIJA DRUŠTVA

10 modernih metoda za kontrolu uma

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

Activist Post


Što god netko više istražuje o kontroli uma, to će više doći do zaključka da postoji koordiniran scenarij več duže vrijeme s ciljem da od ljudske vrste stvore ne-misleće automate.

Već dugo vremena ljudi pokušavaju dobiti moć nad masama, kontrola uma je orkestrirana od stane onih koji proučavaju ljudsko ponašanje s ciljem da podjarme velike dijelove populacije maloj grupi „elite.“ Danas, smo ušli u opasnu fazu kada je kontrola uma ovladala fizikalnim i znanstvenim dimenzijama i tako prijeti da postane stalan čimbenik ako ne postanemo svjesni mehanizama koji su na raspolaganju tehnokratskim diktaturama koji djeluju na globalnoj skali.

Moderna kontrola uma je psihološka i tehnološka. Testovi pokazuju da sa jednostavnim objavljivanjem metoda umne kontrole, reduciramo efekte ili ih čak eliminiramo, barem u dijelu kontrole uma kroz reklamu i propagandu. Mnogo se teže obračunati sa fizičkim intruzijama koje vojno-industrijski kompleks nastavlja razvijati i poboljšavati.

1.      Edukacija – Ovo je najočigledniji i najpodmukliju način umne kontrole. Ovaj način je oduvijek bio san svakoga diktatora, da „educira“ djecu koju je prirodno lako impresionirati, i kao takav je bio centralan komponenta Komunističkih i Fašističkih tiranija kroz povijest. Nitko nije bio više uspješan u razotkrivanju ove vrste metode od unutar edukacije od Charlotte Iserbyt – svatko može početi istraživane na ovu temu ako downloada besplatnu PDF knjigu pod nazivom: The Deliberate Dumbing Down of America, (Namjerno zatupljivanje Amerike) koja objašnjava ulogu globalnih fondacija u oblikovanju budućnosti s namjerom da producira podložne drone-radilice kojom će upravljati potpuno educirana, svjesna elitna klasa.

2.      Reklamiranje i Propaganda – Edward Bernays je često citiran izumitelj konzumacijske kulture koja je dizajnirana da bi primarno ciljala na ljudski self-image (ili nedostatak istoga) s ciljem da želju promijene u potrebu. Ovo je posebno namijenjeno produktima kao što su cigarete, na primjer. Pa ipak, Bernays je također primijetio u knjizi izdanoj 1928 u knjizi , Propaganda, da je „propaganda izvršna ruka nevidljive vlasti.“ Ovo se najjasnije može vidjeti u modernoj policijskoj državi i sve brojnijim građanima snitch culture, (Kako građani postaju oči i uši države) zapakirano u pseudo-patriotska načela Rata protiv Terora. Sve jača konsolidacija medija je omogućila da se cijele korporativne strukture spoje sa vladom, koja sada koristi koncept: propaganda placement. ( Ubacivanja propagande). Mediji: tisak, filmovi, televizija i kabelske vijesti sada mogu raditi neprimjetno u integraciji potpunih poruka koje se čine dio istine jer dolaze iz brojnih izvora, simulatno. Kada netko postane podešen i identificira se sa „porukama“ ta osoba će ih svugdje preslikati. I sve to je bez spomena na subliminal messaging. (Subliminalne poruke).

3.      Prediktivno programiranje – Mnogi još uvijek odbijaju postojanje predictive programming (prediktivnog – predskazujućeg programiranja). Pozvao bih svakoga tko čita ovaj tekst da pregleda mnoge dokumentarce koje je napravio Alan Watt i da sami dođu do zaključka. Prediktivno programiranje ima svoje podrijetlo u uglavnom elitističkom Hollywood-u, gdje filmovi mogu ponuditi veliku viziju onoga gdje bi društvo trebalo ići. Samo pogledajte knjige i filmove za koje ste mislili da su „malo pretjerali“ ili „znanstvenu fantastiku“ i dobro pogledajte u društvo danas. Za detaljniji rad na ovu temu u specifične primjere pročitajte: Vigilant Citizen koja je odličan izvor informacija koje će vam predstaviti bolji uvid u „zabavu“ u potpuno drugačijem svijetlu.

4.      Sport, politika, religija – Neki bi se mogli uvrijediti jer religiju čak i politiku stavljamo zajedno sa sportom kao metodu kontrole uma. Centralna tema – cilj je: podijeli pa zavladaj. Tehnika je potpuno jednostavna: napraviti kratki spoj u prirodnoj tendenciji ljudi da surađuju da bi opstali, naučiti ih da formiraju timove koje su orijentirani na dominaciju i pobjedu. Sport je oduvijek imao ključnu ulogu u distrakciji sa plemenskih tendencija na ne važne događaje, koji su u modernoj Americi dobili smiješne proporcije kada izbijaju protesti jer neka sportska zvijezda napušta njihov grad, dok su esencijalne ljudske vrednote kao što je sloboda ostavljene po strani kao nevažne. Politička neslaganja su striktno u ljevičarskoj – desničarskoj paradigmi lako kontrolirane opozicije, dok je religija potpora u gotovo svakom ratu kroz povijest.

5.      Hrana, voda i zrak – Dodatci prehrani i piću, otrovi i drugi otrovi u hrani (poisons) bukvalno mijenjaju moždanu kemiju da bi stvorili poslušnost i apatiju. Flor u vodi za piće je dokazan uzrok smanjenja kvocijenta inteligencije, Aspartam, Mono-natrij glutamat (MSG) su excitotoxins koji uzbuđuju moždane stanice dok one ne umru, i lako su dostupni u brzoj hrani koja sadrži ove otrove i koja je uopćeno stvorila populaciju kojoj nedostaje fokus i motivacija u bilo kojoj životnoj aktivnosti. Večina ljudstva je savršeno dotjerana za pasivnu poslušnost – i prihvaćanje – diktatorske elite. I ako ste odlučili da posebno pratite svoju prehranu, oni su u potpunosti spremni poprskati (spray) populaciju iz zraka.

6.      Droge/Lijekovi – Ovo može biti bilo koja supstanca koja izaziva ovisnost, ali misija kontrolora uma ja da budu sigurni da postanete ovisni o nečemu. Jedna od glavnih čimbenika moderne kontrole uma je psihijatrija (psychiatry) koja ima za cilj da definira sve ljude po nekim poremećajima, da bi ograničili ljudski potencijal. Ovo je predviđeno u knjizi: Brave New World. Danas, je to dovedeno do još većih eksterma jer je medicinska tiranija (medical tyranny) gotovo svakoga svrstala u neku vrstu poremećaja – naročito o ne koji propituju autoritete. Korištenje nervnih droga/lijekova u vojsci je dovelo do rekordnog broja suicida. Najgore od svega moderna drogeraška država ima utjecaja nad 25% djece u SAD-u (25% of U.S. children) i kontrolira ih lijekovima za otupljivanje uma.

7.      Vojni testovi – Vojska ima dugu povijest (long history) testiranja umne kontrole. Umovi iz vojske su možda najpokorniji, kao i oni koji žele vojne karijere i koji uopćeno rezoniraju sa strukturama hijerarhije, kontrole i koji imaju potrebu za neupitnom pokornošću prema misiji. Za sve veći broj vojnog osoblja koji propituju njihovu indoktrinaciju, nedavna priča je objelodanila planove DARPA za Van-tjelesne šljemove za umnu kontrolu (transcranial mind control helmets) koji će ih držati fokusirane na misiju.

8.      Elektromagnetski spektar – Elektromagnetska juha nas sve obavija, odašiljana modernim uređajima koje svakodnevno koristimo, a koji su se pokazali da imaju dubok utjecaj na moždane funkcije. U prešutnom priznanju kako je sve to moguće, jedan znanstvenik je radio na „božjem šljemu“ (“god helmet“) da bi inducirao vizije tako što će promijeniti elektromagnetsko polje mozga. Naša moderna juha (modern soup) nas je pasivno kupala u potencijalno stanje mijenjanja umnih valova, dok su široke mogućnosti od na primjer telefonskih tornjeva-antena (cell phone towers) sada dostupne svima kontrolorima uma koji žele mnogo direktnije intervencije.

9.      Televizija, kompjutor i „brzina titraja ekrana“ – je dovoljno loša da sve što je „programirano“ na vašem TV-u (s kojim upravljate putem daljinskog „upravljača“) je napravljeno da bi vas opustilo za umno kontroliranje gotovo da vas dovede do uspavljivanja, čineći ga tako psiho-socijalnim oružjem (psycho-social weapon). Test brzine titraja ekrana je pokazao da se mijenjaju moždani alfa valovi i tako nastaje hipnoza – što ne najavljuje dobro zadnje otkriće da svjetlo može transmitirati kodirane internetske podatke (coded Internet data) tako da „titra brže nego li oči mogu vidjeti.“ Brzina titraja zaslona kompjutora je manja, ali kroz video igrice, socijalne mreže i osnovne strukture koje preopterete mozak sa informacijama, brz ritam modernih komunikacija inducira ADHD stanje. Studija o video igrama je otkrila da poduže igranje istih rezultira smanjenim protokom krvi u mozak, i tako okida umnu kontrolu (sapping emotional control). Čak što više, role-playing igrice koje nalikuju na scenarije policijske države služe da bi uništili konekciju sa realnošću. Možete pogledati WikiLeaks video pod nazivom: Collateral Murder i sa tim bi svi trebali biti upoznati koji su igrali igrice kao što je: Call of Duty.

10.  Nanoboti – Iz znanstvene fantastike direktno u moderan mozak: nanobot-i su na na putu ostvarenja. Direktne modifikacije mozga su več upakirane u „neuro-inženjering.“ Čudan uradak (article) iz 2009 godine, je otkrio da su direktne manipulacije mozga via optička vlakna malo neuredan proces ali jednom kada se instaliraju „mogu nekoga učiniti sretnim na samo jedan pritisak dugmeta.“ Nanobot-i donose procese mozga na automatiziran nivo, premošćujući moždane molekule jednu po jednu. Još gore, ovi mini droidi se mogu sami replicirati, i pri tom nas prisiljava da se zapitamo da li će se takav duh ikada više moći vratiti u bocu, kad je već jednom oslobođen. Očekuje se da će nanobot-i biti stvarnost u ranim 2020. (2020s)

Na putu je organiziran napor da se uspije upravljati i predvidjeti ljudsko ponašanje tako da socijalni znanstvenici i diktatorska elita mogu kontrolirati mase i da se mogu obraniti od napada potpuno probuđenih i slobodnih ljudi. Jednino ako se probudimo, možemo okončati njihove nakane da nas uspavaju, i tako imamo šanse da očuvamo našu slobodnu volju.