MISTERIJE

Da Vincijeva posljednja večera: nova teorija zavjere

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

The Telegraph, UK

Nove tvrdnja da Leonardova posljednja večera sadrži skriven prikaz žene koja drži dijete je provocirala masu interesa na Internetu.

Figura je navodno nastala kada je mural iz 15. stoljeća superponiran sa zrcalnom slikom, tako da su obadvije napravljene da budu djelomično transparentne.

Prema riječima Slavise Pescija, talijanskog skolastičara amatera, krajnji rezultat kompozitne slike pokazuje figuru malog djeteta koje se drži na rukama.

Ciničnija opservacija može zaključiti da je dupla slika previše mutna i blijeda da bi se napravili ikakvi zaključci.

© Nepoznat

Gospodin Pesci, koji je objavio svoje „otkriće“ prošli tjedan, odlučio je ne spekulirati o tome tko bi moglo biti dijete, ali internetske pristaše teorija zavjere su bili brzi u donošenju zaključka da ima sličnosti sa knjigom, bestsellereom The Da Vinci Code, u kojemu se Isus oženio sa svojom sljedbenicom Marijom Magdalenom.

Web stranica Leonarda da Vincija je primila milijune posjetitelja zbog Pescijeve objave tako da su u zadnjih par sati: – www.leonardodavinci.tv, www.codicedavinci.tv, www.cenacolo.biz i www.leonardo2007.com još uvijek blokirane zbog prevelikog prometa.

Gospodin Pesci također tvrdi da superponirana slika pokazuje kalež ispred Isusa Krista – možda je to prikaz njegova blagoslivljana kruh i vina – i transformacija dvoje ljudi koje sjede za stolom u vitezove.

„Zbunjen sam ovom slučajnošću, nekih detalja koji upućuju na to da sve to nije slučajnost već je napravljeno sa kalkulacijom,“ rekao je.

Posljednja večera je jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih slika na svijetu. Predstavlja objed neposredno prije Kristove smrti kada je objavio svojim učenicima da će ga jedan od njih izdati.

Dugokosa figura koja nalikuje na ženu u duploj slici Gospodina Pescija je Filip, figura obučena u narančasto, koji se nalazi teći od Isusa na lijevo u originalu.

Temelj knjige The Da Vinci Code je da je ženstvena figura neposredno desno od Krista u stvari Marija Magdalena, ne Ivan, kako misli većina skolastičara.