PONERIZACIJA DRUŠTVA

Psihopatije sve više: gotovo 90% izraelske djece je izjavilo da je pretrpjelo seksualno napastovanje

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

University of Haifa

Gotovo 90% tinejdžera starosti od 12-18 godina su bile žrtve nekog nivoa seksualnog nasilja, saznajemo iz studije koju su zajednički napravili Univerzitet iz Haife i Univerzitet Ben Gurion. Istraživanjem je ispitano 1036 srednjoškolaca. Od toga je 82% dječaka i 76% djevojčica prijavilo da su bili nasilno fizički napadnuti.

Profesorica Rachel Levi-Wiesel iz Univerziteta za socijalni rad iz Haife, jedna od autorica studije, primijetila je da su rezultati pokazali uznemirujuće povećanje u nasilnim incidentima – seksualnim i fizičkim – u zadnjih par godina. Broj kriminalnih dosjea koje je otvorila policija zbog napada na djecu, narasla je sa 6370 slučajeva u 1998 godini na 8805 slučajeva u 2005 godini. Nacionalni odbor za prava djece je iznio da je 2005. godine broj djece za koju se sumnja da su pretrpjela nasilne napade ili koji su zlostavljani, bio 37 tisuća, što je porast od 120% u zadnjoj dekadi. Od 37 tisuća, 30,5% su prijavili fizičke napade, 9,9% seksualne napade, 13 psihološke napade i 36,8% je prijavilo različite oblike zapostavljanja.

Profesorica Rachel Levi-Wiesel je naglasila da je cilj studije bio ispitivanje osobnih i socijalnih faktora koji bi pomogli adolescentima da se nose sa traumama nasilnih napada. Upitnik se anonimno popunjavao od strane preko 1000 srednjoškolskih studenata. Upitnik je mjerio 6 varijabli: demografiju, fizičke i seksualne napade, PTSP, moć i socijalnu potporu obitelji i prijatelja.

Prema istraživačima, postoje različite korelacije između dječjeg osjećaja moći i razine traumatskih simptoma izloženih nakon nasilnih napada. Studija je pokazala osebujnu razliku među osobnim resursima i razini psihološkog stresa kod djece koja su pretrpjela nasilne napade za razliku od onih koji nisu – bez obzira je li to nasilje bilo ograničeno na jedan incident ili na incident koji se ponavljao  i bez obzira je li napad bio smatran manjim ili težim. Dječaci koji su bili učesnici u studiji su prijavili veći broj incidenata seksualnog i fizičkog zlostavljanja od djevojčica.

„Rezultati istraživanja pokazuju da je osjećaj moći i potpora i obitelji i prijatelja važan resurs koji ima potencijal reduciranja stvari koje su nastale zbog trauma nakon napada. Dodatno, velika je važnost razvitka programa o pojačavanju i osnaživanju osobnih resursa koji će zaštititi one koji su već postali žrtve nasilja,“ zaključila je prof. Levi-Wiesel.

Rezultati studije su prezentirani na konferenciji, koja se održala 10.10.2007 godine u kooperaciji s Univerzitetom u Haifi, i tako promovirala neprofitnu organizaciju koju su oformili akademski građani, profesionalci na polju socijalnih servisa i zdravstvene zaštite, pravnici i mediji koji se bore protiv nasilja i koji predlažu konkretna rješenja u pomoći žrtvama.