SVIJET POD LUPOM

Iznenađenje: Žive bakterije pomažu stvaranju kiše, snijega i tuče

© NOAA Photo Library, NOAA Central Library; OAR/ERL/National Severe Storms Laboratory (NSSL) – velike količine bakterija u centru gigantskih komada tuče.

Prevela i uredila: Ljubica Šaran
Matrix World

Live Science

Žive bakterije koje su odnesene u nebo mogu biti iskra koja je potrebna da bi počela padati kiša, snijeg pa čak i tuča, otkrila su istraživanja znanstvenika. Alexander Michaud, s Državnog Univerziteta Monatne u Bozemanu, je pronašao velike količine bakterija u centru gigantskih komada tuče.

Veliki komadi tuče sakupljaju se na ulicama i travi za vrijeme oluja sa tučom. Veliki komadi tuče mogu biti čak 5 do 7,5 centimetara u promjeru.

Tradicionalno, istraživači su mislili da minerali ili druge čestice u oblacima uzrokuju spajanje kapljica vode dok ne narastu dovoljno velike da bi pale na zemlju kao kišne kapi, snježne pahulje ili tuča.  Nova istraživanja pokazuju da raznovrsne vrste bakterija, čak i gljivica, di-atoma i algi ustrajava u oblacima i mogu koristiti kao začetnik stvaranja oborina, sve veći broj studija o ovoj temi stvorio je područje pod imenom bio-percipitacija (biološko znojenje op.prev.). (Da bi, recimo snijeg pao iz oblaka, potrebne su čestice oko kojih se mogu stvoriti kristali – koji se zovu ledeni nukleusi.)

„Za minerale se smatralo da su glavni uzročnik ledenih nukleusa u atmosferi, ali nisu ni blizu toliko prisutni u ovom procesu koliko su aktivne biološke čestice,“ rekao je Brent Christner, mikrobiolog koji proučava bio-percipitaciju na Državnom Univerzitetu Louisiane i koji je predstavio svoj rad danas (24.05.2011.) na Općoj Konferenciji Američke Udruge Mikrobiologa u New Orleansu.

Bakterijski početak

Da bi minerali formirali ledeni nukleus, voda treba biti mnogo hladnija nego li je uobičajena temperatura pronađena u oblacima, Christner je izjavio za Live Science: “Bakterije i druge žive čestice, koje bivaju odnesene u nebo mogu služiti kao alternativni nukleator.”

Michaud, je također prezentirao na konferenciji, sakupljene komade tuče, otprilike veličine golf loptice (veće od 5 centimetara u dijametru) nakon velike oluje s tučom koja je udarila Montanu u Lipnju 2010. godine. On je razdvojio tuču na 4 sloja, koji su formirani kako se led kreirao i pomicao na veće visine u oblacima, akumulirajući sloj po sloj leda. Otkrio je da je količina bakterija bila najveća u jezgri tuče.

„Bakterije su pronađene u embriju tuče, to jest prvom dijelu tuče u razvoju. Embrij je snimak onog što se događalo na početku za vrijeme stvaranja i rasta tuče,“ Michaud je rekao u svojoj izjavi. „Postoje sve brojniji dokazi da ovi nukleusi mogu biti bakterije ili druge biološke čestice.“

U tijeku smo kampanje otkrivanja temperature na kojoj se stvara tuča, tim je otkrio da te bakterije dozvoljavaju ledu da se formira na temperaturama višim od uobičajenih.

Važnost leda

Štete na biljkama uzrokovane Psuedomonas syringaeom

Prvotno je Christnerova grupa pronašla da široko proučavani biljni patogen pod nazivom Psuedomonas syringae igra važnu ulogu u formaciji snijega, svuda posvijetu, uključujući i Antartiku, gdje ima malo biljaka. Patogen je poznat o tome da je jako dobar za kreiranje leda na temperaturama iznad točke smrzavanja vode.

Ove bakterije su opremljene sa specijalnom supstancom koja spaja molekule vode u urednom poretku, i na tim razdaljinama se lakše stvaraju čestice leda. Kada su na tlu, bakterije koriste ovaj led da bi naudile biljkama, uzrokujući da stanice biljaka puknu i na takav način bakterije ulaze u njih.

„Organizam koji živi na biljki, se želi vratiti nazad na tlo gdje se nalaze druge biljke. Ako imaš mogućnost stvaranja percipitacije, padaš nazad na zemlju na biljke, to bi mogao biti životni ciklus,“ izjavio je Christner za LiveScience. „One bi mogle koristiti ovaj protein kao način besplatne vožnje na vodenom ciklusu.“

Njihovo prisustvo na zemlji i u oblacima, može utjecati na vremenske nepogode i cikluse.

Kategorije:SVIJET POD LUPOM

Tagged as: , , , , ,