PRIZMA DRUŠTVA

Električni motor izrađen od samo jedne molekule

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

Tvorevina nalik biču; molekula Butil metil sulfida se vrti oko osi, a definira ga jedan atom sumpora (plava boja). Znanstvenici su stvorili najmanji električni motor ikada osmišljen.

Motor od jedne molekule ima duljinu od samo milijarditog dijela metra, izvijestio je časopis Nature Nanotechnology. Minijaturni motor mogao bi se aplicirati u području nanotehnologije i u medicini, gdje se male količine energije mogu učinkovito iskoristiti.

Majušni rotori, temeljeni na pojedinačnoj molekuli, su poznati od  prije, ali ovo je prvi koji se može pojedinačno napajati električnom strujom i tako funkcionirati.

“Ljudi su već prije otkrili da mogu napraviti motore koje pokreću svjetlost ili kemijske reakcije, ali problem je bio da se pokrenu milijarde njih u isto vrijeme – svaki motor sam za sebe”, rekao je Charles Sykes, kemičar na Univerzitetu Tufts u Massachusettsu, SAD.

“Uzbudljiva stvar o električno pokrenutim motorima je da ih možemo potaknuti i gledati gibanje samo jednog jedinog motora, i mi tada možemo vidjeti kako se ta stvar ponaša u stvarnom vremenu”, rekao je Sykes za BBC News.

Moguće koristi od ovih minijatura

Moolekule Butil metil sulfid se stavljaju na čistu površinu bakra, gdje im jedan sumporov atom djeluje kao pivot.

Vrh naprave za skeniranje tuneliranog mikroskopa je malena piramida s vrhom širine samo jednog ili  dva atoma – korištena je da bi bila provodnik električnom naboju motora, kao i da bude scena za slikanje molekule dok se ona pokreće.

Motor molekula se okreće u oba smjera, jako visokom brzinom od 120 okretaja u sekundi.

„Ako bi malo promijenili molekulu, to bi moglo biti korišteno za generiranje mikrovalnog zračenja ili da se spari  u nešto što je poznati kao nanoelektromehanički sustav,“  rekao je dr Sykes.

“Sljedeću stvar koju trebamo učiniti je da ta stvar radi što god joj namijenili da možemo izvršiti mjerenja – da jedan motor molekulu sparimo s drugim molekulama, tako da stvore minijaturne vrške kotača i da promatramo kako se rotacija obavlja duž lanca koji se stvara,“ izjavio je Sykes.
Tako ćemo načiniti dio najmanje mašine koju je svijet ikada vidio. Ta minuciozna mehanika bi mogla biti jako korisna u medicini – na primjer u kontroliranoj isporuci lijekova točno na mjesto kojemu je lijek potreban.
No, za sada su dr Sykes i njegov tim u kontaktu s Guinnessovom knjigom rekorda kako bi certificirali njihov motor kao najmanji ikad napravljen.

BBC News