INTERVJUI ZA PAMĆENJE

Kako koristiti magiju Toma Letgbridgea

Prevela i uredila: Ljubica Šaran
Matrix World

© Tom Lethbridge 1967

Prijevod i objavljivanje dozvoljeno Matrix World-u

Kada sam prvi put poželio prakticirati divinaciju, jednostavno sam otkinuo kuglu s vrha štapa za hodanje, dodao na tu kuglu dva i pol metra končića i drugi kraj sam nadovezao na cilindrični štapić, kojeg sam mogao motati među palcem i prstima, da bih tako podigao ili spuštao kuglicu na končiću. To je bio visak koji sam od tada uvijek koristio.

Mnogi korisnici visak koriste za različite svrhe, ali malo koji koristi visak onako kako ga mi koristimo (Tom i njegova žena Mina). Na ovu ideju sam došao prije mnogo godina kada sam pročitao pamflet od nekog brigadira Francuza čije sam ime zaboravio. On je tvrdio da može pronaći neprijateljske mine u moru tako što ih pronađe s viskom koji je obješen na određenoj duljini niti o njegov kažiprst, dok je mine tražio s njegovim drugim kažiprstom pretražujući okolicu.

On je otkrio potrebnu duljinu niti viska dok je polako otpuštao visak nad minom koja se nalazila na tlu, sve do trenutka dok se na određenoj duljini niti, visak nije počeo rotirati. Pretpostavio sam da je on nalazio mine tako što je otkrio duljinu niti potrebnu za otkrivanje željeza s viskom. Ja ću te „duljine niti i ratu okretanja“ spominjati mnoge pute i dobro je znati na što se taj izraz odnosi. Duljina niti označava duljinu končića između namatalice koju držimo prstima i samog viska (kuglice) koja je pričvršćena na donjem kraju niti. Slika ispod pokazuje metodu korištenja viska.

  1. Osobno psi polje korisnika viska se povećava u pravcu projekcije korisnikovog lijevog kažiprsta.
  2. Statičko polje objekta o kojemu se misli. Kada A sretne B, visak C će promijeniti način kretanja od jednostavnih oscilacija, pokazane strjelicama, u kružno kretanje, prikazano isprekidanim crtama.
  1. Štapić koji kontrolira duljinu niti viska, kontrolira se držanjem vrška prstiju palca, kažiprsta i srednjaka.

Postoji razlog zašto se smatra da su polja oko objekata stožastog oblika, ili bi-stožastog oblika jer se protežu prema gore i prema dolje nekih 15,24 metra (50 stopa).

U praksi se može pokazati da sve, bilo da je konkretno ili apstraktno ima jednu ili više rata okretanja. Boje, metali, drveće, insekti, strane svijeta na kompasu, svijetlo, svi oni imaju svoje rate okretanja. Podjednako je isto hoćete li otkriti ratu okretanja za, recimo, ljutnju ili za ratu okretanja bakra. Da bi otkrili rate okretanja za osjećaje, sve što trebate uraditi je da mislite na taj osjećaj , ako želite otkriti ratu okretanja za ljutnju, samo pomislite na nešto što vas čini ljutima, zanjišite visak naprijed i nazad, i polako spuštajte lopticu viska dok ne počne sa kružnim kretanjem. Kada se to dogodi, otkrili ste ratu okretanja za ljutnju. Ona će uvijek biti ista.

Postojala je kuća u ovom dijelu Hole-a, koja je tamo stajala preko 700. godina. Sudeći prema povremenim komadićima rimske grnčarije koje sam tamo iskopavao, na tom mjestu se živjelo, barem duplo duže, iako s nekim prekidima. Zato nije čudno da je tlo oko kuće puno trivijalnih objekata iz antike. Tlo je uglavnom pokriveno malim travnjacima. Zato sam odlučio napraviti istraživanja s viskom, otkrio sam da mogu pronaći različite rate okretanja za različite objekte, odabrao sam pratiti način rada francuskog brigadira, dok sam tražio skrivene objekte ispod sloja tla u okolici kuće.

Metoda je savršeno jednostavna. Sami možete vidjeti rate okretanja viska kako sam vam ih pripremio. Sve što vi morate uraditi je točno izmjeriti duljinu niti na kojoj se visak okreće. Pođite u predio gdje želite istraživati i zanjišite nježno visak naprijed nazad. Dok se njiše, pružite svoju drugu ruku i pokazujte kažiprstom po okolici horizontalno ga mičući kao da skenirate radarom. Pomicanje mora biti polagano i morate promatrati visak. Ako prstom pokažete preko mjesta na kojem se nalazi određeni objekt koji je skriven pod zemljom, primijetit ćete lagani zastoj u njihanju viska. U tom trenutku stanite sa pomicanjem kažiprsta. Visak će sada započeti s kružnim njihanjem, i ako gledate gdje ste uperili kažiprst, našli ste točku na kojoj se skriva objekt, kojega možete obilježiti s malim kolcem ili bilo čime što imate na raspolaganju.

Sada se od te točke malo udaljite, nekoliko metara, i ponovite proces, dok ponovno ne dobijete kruženje viska. Sada imate drugu liniju ciljanja tog objekta, i gdje se te dvije linije traženja sječu, objekt će biti skriven pod zemljom. U praksi, vaše ciljanje kažiprstom neće biti vrlo točno, ali otklon može biti najviše od 2,5 do 5 centimetara (inč ili dva). Više nećete pokazivati prstom dok tražite, već priđite točki gdje se sječu dvije poveznice koje ste obilježili, dok se visak pomiče naprijed nazad. Kako se primičete točci na kojoj se nalazi objekt, visak će početi s kružnim kretnjama. Zabilježite to mjesto na tlu, i ponovite proces još jedno 6 puta. Otkrit ćete da ste napravili krug na tlu. Točno ispod centralne točke na kružnici koju ste izmjerili na tlu, naći čete objekt koji ste tražili.

Kada s ovo napravi s potrebnom pažnjom, ova operacija će biti nevjerojatno točna. Kao sa svim drugim stvarima i ovdje će operator uvelike povećati svoje sposobnosti korištenja viska s vremenom i vježbom, jer će se upoznati s viskom i brzinom kojom se pomiče njegov prst; ponekad kada sam imao vrlo dobre dane, sam pronašao i nekoliko objekata ispod travnjaka kuće u samo jedno popodne.

Nakon nekoliko tjedana rada, postalo je očigledno da smo pronašli jedan aksiom: radijus kruga oko malih objekata je uvijek isti rati okretanja za taj objekt. Vrlo je pogodno da kažemo da što god okružuje taj objekt je u stvari „polje“; ali u stvari mi nismo sigurni da to i jeste neko polje. U svakom slučaju ostavit ćemo ovaj problem za neko drugo vrijeme.

Također je postalo jasno da kemijski spojevi; različitih kemijskih elemenata, nemaju svoju vlastitu ratu vrtnje, več ratu vrtnje svakog elementa od kojih su sastavljeni. Čak se i elementi koji se pojavljuju u tragovima, mogu lako otkriti viskom. Ova metoda može pomoći pri brzom otkrivanju kemijskih sastojaka u nekom spoju. Ali to nije baš tako lako. Jer neki elementi imaju istu ratu za duljinu viska na koju reagiraju. Na primjer, olovo, srebro, kalcij i natrij svi reagiraju na ratu od 22 inča. Ali kreda, kalcij karbonat osim što daje svoje vlastite rate okretanja za kalcij i ugljik i kisik, također pokazuje i sve one rate od metala s kojim su bili u kontaktu. Ovo može biti jako zamorno.

Postoji vrsta grnčarije koju sam pronalazio oko kuće, koja vjerojatno pripada kasnom Saksonskom periodu ili rano Normanskom periodu. Glina iz koje je napravljena je miješana s malim komadićima krede, koja se i onako često nalazi u keramici kao i pijesak, komadići školjki, čak i trave, koja je ponekad korištena. Kada sam se jednom fokusirao na poznato nalazište, moj visak je reagirao na ratu do bakra i zlata. Očekivao sam da ću pronaći Normanski pozlaćeni bakrenjak, umjesto toga pronašao sam fragment grnčarije, ne veći od 2,5 centimetra. Otkrio sam također da mala jama od krede na vrhu brda također pokazuje obije od ove dvije reakcije.

Jednostavan dijagram koji pokušava objasniti način na koje sve ekstra senzorne percepcije tvore i kako one rade. Ova slika je naravno, zasnovana na pretpostavci. Izgleda da ne postoji direktan kontakt između Uma i Mozga. [T.C.Lethbridge, 1967.]

Indukcija eksternih rata supstanca će biti od velike važnosti u daljnjem dijelu priče, ali u ovom dijelu istraživanja bila je velika smetnja. Ne smatram da visak može biti korišten kao alternativno sredstvo za kemijske analize, osim u vrlo očiglednim slučajevima. Niti može biti lijek za nepažljiva arheološka iskopavanja. U svakom slučaju trebao bi se koristiti kao provjera što su nepažljivi arheološki kopači ostavili za sobom u njihovima stogovima smeća. Svaki entuzijast je mogao napuniti pun muzej sa stvarima koje bi otkrio visak na mjestima gdje su kopali arheolozi, samo da se visak koristio za takve stvari, prije nego li se lokacija zatvorila za istraživanje.

Potpuno sam siguran da sam za sobom ostavio mnogo stvari u prošlim iskopavanjima, koje sam mogao pronaći da sam koristio visak. Za to sada ne postoji opravdanje. Ako netko nakon iskopavanja, dođe i pokupi broš koji je mogao biti ključni dokaz za to iskopavanje, onda je to definitivno greška samog arheologa kopača. U mnogim dijelovima zemlje se čak mogu naći i oruđa od kremena, iako vam to neće pomoći na mjestima gdje kremena ima u zemlji.

Prva ekskurzija divinacije koju sam napravio je bila puna iznenađenja. Kao prvo pokazalo je da se mjerenja mogu aplicirati na magiju i onda se magija može primijeniti na konkretnim objektima, koji su zahvaljujući svojoj poziciji, bili potpuno nevidljivi našim 5 osjeta: vidu, čulu, ukusu, mirisu i dodiru. Ovi objekti su često bili toliko mali komadići perlica od stakla, djelići čipke, čija je uporaba bila vrlo delikatna. No ipak kada bi se visak pravilno primijenio, točno bi ih se našlo.

Kao što sam već rekao, čini se da svi ljudi misle da to mogu i većina ljudi zaista i može: ali neki imaju pre malo moći, energije, vitalne snage, ili što god da to jeste, i to se može pokazati, kao što ćemo i uraditi u nastavku priče, da je stvar u nedostatku u njihovom nervnom sustavu.

Demonstrirao sam mnogim ljudima, na njihovo zadovoljstvo, da se mnoge stvari mogu otkriti uz pomoć divinacije, tada postaje potrebno da se vidi kakvu je formu uzelo polje oko dotičnog objekta. Očekivalo se da će polja oko objekata biti sferična, ali je uskoro otkriveno da se protežu daleko iznad samog objekta, prema gore. Ako bi se objekt postavio na pod prizemlja i ako bi ocrtali njegovu kružnicu oko njega, to isto bi mogli napraviti na točnom mjestu na katu iznad objekta, pokazalo se da je polje uzak i dugačak stožac. Ako bi se objekt postavio na gornji kat, na katu dole bismo također pronašli stožac koji ide prema dolje. Kompletno polje je par stožaca koji se spajaju u horizontalnoj bazi iznad samog objekta.

Također je demonstrirano da stošci nisu nepomični, već se pomiču unaokolo objekta u malim elipsama prema dijelu dana kako vrijeme odmiče. Ovo nije dovoljno izučavano, ali čini se da pomicanje polja nema veze sa pomicanjem Zemlje oko Sunca i rotacijom Zemlje oko svoje osi. Ali je moguće da ima veze s Mjesecom.

Ostali dijelovi teksta, ovdje.