ZEMALJSKE PROMJENE

Moguće „malo ledeno doba“ za Irsku koje bi moglo potrajati 11. godina

Prevela i uredila: Ljubica Šaran
Matrix World

Budući da se Sunce hladi i da njegova aktivnost slabi, moguće „malo ledeno doba“ bi za Irsku moglo potrajati 11. godina. Prema tvrdnjama britanskih akademika, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo bi se trebali pripremiti za oštre zime u nadolazećim godinama, budući da je Sunčeva aktivnost slaba. Prošle zime, koja je bila najhladnija zima u više od 45. godina, Irska je okusila što joj se sprema.

Katastrofalne zime 2010. godine, pokazuju Irsku i Veliku Britaniju gotovo u potpunosti okovane ledom i sijegom.

Exacta Weather, ustanova sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu koja se bavi vremenskom prognozom, je izdala upozorenje o oštrom zimskom vremenu koje slijedi u 2011-2012 godini. James Madden, pripadnik Exacte, je kazao da su bili u pravu u posljednje dvije godine. Ove godine ponovno predviđaju rekordne količine snijega i niske temparature.

Madden je kazao da će uz slabiju Sunčevu aktivnost, čestice prašine i pepela koje su puštene u nedavnim vulkanskim erupcijama na Islandu i Čileu, isto tako doprinijeti globalnom opadanju temperatura. „Emisije pretvorenog sumporovog dioksida iz vulkanskih erupcija mogu isto tako uzrokovati refleksiju Sunčeve svjetlosti u atmosferi,“ kazao je Madden.

Kometarna prašina je električno nabijena i uzrokuje neznatno usporavanje Zemljine rotacije. Usporavanje rotacije smanjuje magnetsko polje, što dovodi do poticanja vulkanskih aktivnosti i toga da je Zemlja otvorenija opasnijim kozmičkim radijacijama. Vulkanska aktivnost ispod mora zagrijava morsku vodu, koja zagrijava donje slojeve atmosfere i puni ih s vlagom.

Vlaga onda odlazi u hladnije gornje slojeve atmosfere i pridonosi smrtonosnoj mješavini koja neminovno dovodi do ledenog doba, kojem na kratko vrijeme prethodi nagli porast stakleničkih plinova i „vrućih džepova“ u donjim slojevima atmosfere, te teške kiše, tuču, snijeg i poplave.

On je kazao da će zima 2011-2012 „biti izuzetno hladna i snježna sa temperaturama ispod ništice. 

U potpunosti očekujem da ću vidjeti nove rekorde i da će visoravni Škotske biti još jednom posebno teško pogođene. Stoga je od iznimne važnosti da se sada započne s pripremama u smislu visokih računa za energiju i porasta svjesnosti među najranjivijm i najstarijim člnovima društva.“

Istraživanje objavljeno u časopisu Environmental Research Letters pokazuje da su hladne zime u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu učestalije kada je Sunčeva aktivnost niska.

Istraživači su izmjerili temperature tijekom posljednjih zima. Njihovi rezultati pokazuju da je vrijeme izrazito hladnije u odnosu na dugoročne prosječne temperature. Koristili su blok podataka o Centralnim Temperaturama Engleske (CET) da bi ispitali svoje rezultate, taj blok podataka potječe iz sredine 17. stoljeća.

Suautor Mike Lockwood, profesor na Sveučilištu Reading koji se bavi fizikom svemirskog okoliša, je pisao o Sunčevoj aktivnost i njegovom utjecaju na klimu.

On je prema izvještajima Irish Weather Online-a napisao: “Sunčeva aktivnost je tijekom trenutnog minimuma Sunčevih pjega pala na razine koje su nepoznate još od početka 20. stoljeća. Maunderov minimum (između 1650 – 1700) je bio produljena epizoda smanjene Sunčeve aktivnosti koja se poklopila sa oštrijim zimama u Ujedinjenom Kraljevstvu i kontinentalnoj Europi. Motivirani nedavnim relativno hladnim zimama  u Ujedinjenom Kraljevstvu, istražujemo moguću vezu s Sunčevom aktivnošću.

Cijeli članak : Bernie Malone Irish Central