TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Zemljina gravitacija postoji zbog elektromagnetizma

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

Zeenews.com
Jesu li gravitacija i elektromagnetizam “dvije strane istog novčića”? Indijski znanstvenik tvrdi da je to točno te unapređuje teoriju gravitacije planete Zemlje jer otkriva kako je povezana s elektromagnetizmom koji se generira unutar planetarne jezgre. Znanstveni rad je objavljen na NASA-inoj web stranici  astrofizike i pobuđuje veliki interes.

Ashwini Kumar Lal, dužnosnik Organizacije za Prostorno Planiranje Indije pri Indijskom Ministarstvu Urbanog Razvoja, je u svom radu “O Planetarnom Elektromagnetizmu i Gravitaciji” (Engleski: On Planetary Electromagnetism and Gravity), iznio da je gravitacijska sila na Zemlji slična onoj na planetima poput Marsa, Venere i Merkura zbog generiranja elektromagnetizma unutar samih planeta.

“Postoji električni dinamo koji radi unutar ovih planeta. Gravitacija ovih planeta nastaje zbog elektromagnetskih sila”, izjavio je Lal novinskim agencijama.

Lal-ov je rad objavljen u lipnju 2011. godine u jednom od recenziranih online  izdanja American Journal, Journal of Astronomy and Astrophysics. Također je objavljen na web-stranici za astrofiziku pod nazivom; Data System (ADS), koja je digitalna knjižnica i web portal za istraživače u astronomiji i fizici, koju održava NASA i Sveučilište Harvard te Smithsonian Centar za Astrofiziku.

Gravitacijske anomalije Zemlje.

“Vanjska jezgra Zemlje se sastoji od željeza i nikla, kroz koju struja može proći. Budući da se Zemlja sama okreće oko svoje osi, ona tako stvara električni medij čime postaje poput dinama”, tvrdi Lal.

Lal također smatra da je njegova teorija gravitacije i elektromagnetizma u stvari dvije strane istog novčića ” što označava jedu od najvažnijih izjava vezanih za zakone fizike” i koja može uzrokovati “veliki prevrat unutar same fizike”.

U osnovi to se događa jer standardni model fizike čestica samo objašnjava interakcije triju fundamentalnih sila – elektromagnetske i jake i slabe nuklearne interakcije, ali izostavlja gravitaciju, jer nije uključena u teoriju opće relativnosti.

Lal svom članku iznosi slijedeće: “Zaključci studija koje su provedene ukazuju na to da se Zemljino gravitacijsko privlačenje može pripisati magnetskim spojkama (kvačilima) koji se događaju između Zemljinog elektromagnetizma i svih planetarnih objekata – koji se električno nabijaju ili prazne. Preciznije rečeno, zemaljska gravitacija se smatra ishodom ovog povezanog stanja planetarnog elektromagnetizma. ”

Neravnomjerna gravitacija planete, slika vlasništvo EPA.

Prema riječima profesora T.V. Krishnan-a, bivšeg znanstvenika s Bhabha Centra za Atomska Istraživanja (Engleski: Bhabha Atomic Research Centre, skraćeno; BARC), koji radi na problemima temeljne fizike:“  dr. Lal je pokušavao utvrditi da li su gravitacija i elektromagnetizam samo dva naličja iste medalje, i to na temelju svojih vlastitih studija o magnetizmu Zemlje. To je u fokus donijelo ono što nam se nalazilo ravno ispred nosa u fizici čestica što mi nismo primjećivali.”
“Jedinica magnetizma ovisi o masi i naboju čestica (Bohr-ov magneton). Elektrostatičke kao i elektro-magnetska sile ovise o masi i o naboju.

“U stvari sve čestice s energijom, uključujući i neutrine, imaju masu, ako uzmemo u obzir Einstein-ovu poznatu formulu E=mc² (energija je jednaka masi pomnoženoj s brzinom svjetlosti na kvadrat). Ali ono što vrijedi za čestice također vrijedi i za galaksije.”

“Dr. Kumar Lal Ashwini traži jedinstvo pojmova iz ‘makro svijeta’ na ‘mikro svijet,’ njegovi zaključci su slijedeći: sve su slile povezane i zaslužuju poštovanje”, rekao je profesor Krishnan, koji je autor knjige ” Beyond the Barriers ” (Van Barijera).

Lal je autor triju prijašnjih znanstvenih radova u području astrofizike i fizike koji su objavljeni u vodećim europskim i američkim časopisima. Njegovi radovi, uključuju i jedan koji se bavi podrijetlom života, ti njegovi radovi su također uneseni u digitalnu knjižnicu astrofizike.