VJEROVALI ILI NE

Snimljeno kako tropske ribice iz roda choerodon – koriste oruđe

Ljudi koriste sofisticirana oruđa svakodnevno, neke vrste majmuna ponekad koriste oruđe da bi došli do termita i mrava, morske vidre koriste oruđe da bi razbili školjke, dupini čak koriste i igračke (iz mora) za socijalne igre i razveseljavanje, sve je to poznato, ali što se događa kada majušne tropske ribice koriste oruđe da dođu do „ručka“?

U lipnju ove godine su se mnogi internetski mediji, tiskovine i televizijske kuće pozabavili slučajem kada je po prvi put zabilježeno na kamerama u podmorju Pacifika na Keppelovom dijelu Great Barrier Reefa da majušna tropska ribica pod nazivom choerodon schoenleinii, koristi oruđe. Točnije, mala gladna životinjica je shvatila da se ne mora mučiti grickanjem školjaka kako bi došla do njihova mesa, već da ih može iskopati iz pijeska, odnijeti do prve stijene i tamo ih tući o stijenu dok ne puknu i onda se može pogostiti. Sama po sebi ova je vijest bila senzacija, ne samo za znanstvenike koji proučavaju morske životinje i sustave već za širu javnost jer se do sada smatralo da samo neki sisavci koriste oruđe.

Da stav bude zagonetnija, ova ribica nije usamljen slučaj, 26.09.2011. je otkriveno da i njen bliski srodnik choerodon anchoago također koristi oruđe; video pogledajte ovdje. Takva su korištenja oruđa opažena još 1995. i 2010, no izgleda da je ljudska uobraženost bila veća i da se ovim slučajevima nije pridavao značaj, jer samo ljudi koriste oruđa, zar ne?