PONERIZACIJA DRUŠTVA

FDA, krovna Američka agencija za hranu, konačno priznala – pileće meso sadrži ARSEN

Znate li vi što jedete u  “kokici” s krompirićima?

Prevela i uredila: urednici MW-a

Matrix World

FDA – Food and Drug Administration (Američka Administracija za Hranu i Lijekove ) je konačno priznala da pileće meso koje se prodaje u trgovinama u SAD-u sadrži arsen, kemikaliju koja u velikim količinama uzrokuje rak!! I još gore, u svom vlastitom istraživanju, FDA navodi da se arsen dodaje u hranu za piliće te završava u njihovom mesu, i kao takvog ga mi konzumiramo.


U studiji FDA se navodi da su analizom 100 pilića koji su jeli Roxarsone  nađene visoke razine neorganskog arsena, kao suprotnost organskom arsenu koji se prirodno pojavljuje u jetri pilića koji ne jedu Roxarsone. Neorganski arsen je puno otrovniji nego organski.U članku Phillyburs.com stoji:  da je FDA izjavila kako su količine dodanog arsena zapravo male i da se to slobodno može zanemariti jer u tako malim količinama nije otrovan za ljude. (Osim što čitav životni vijek jedemo arsen – opaska autora)

Roxarsone (proizvođač PFIZER) ,dodatak hrani koji je zapravo arsen, dodaje se u hranu za piliće kako bi se riješavali parazita, ali i kao sredstvo za veći rast. Mnogi peradarski poduzetnici prestali su koristiti hranu za piliće koja sadrži arsen, no FDA ipak i dalje tvrdi da ljudi ne bi trebali prestati koristiti meso tretirano Roxarsonom!

Inače, Roxarsone je već dugo briga raznih udruga za zaštitu  okoliša, zbog njegovog zadržavanja u pilećim otpacima kao i brige za zdravlje ljudi koji žive u područjima velikih peradarnika. Do ove studije sve peradarske industrije kao i sama FDA nisu priznavali da arsen iz hrane završava u pilećem mesu. Bajkovito su tvrdili da se on izlučuje u pilećem izmetu.

Natural News u svom članku o arsenu u pilećem mesu navodi: da podružnica Pfizera – Alpharma povlači svoj proizvod, ali samo iz SAD-a , a iz ostalih zemalja ne, tamo ostaje u prodaji ukoliko vlasti ne odrede drugačije !
Tako dolazi i do paradoksa – u SAD-u je sve veća kampanja protiv sirovog domaćeg mlijeka ili prirodnih sokova , navodeći da su ti proizvodi nepotvrđeni ljekovi. Znači, u redu je jesti arsen, ali prirodne proizvode nije….

I još jedna napomena : pileći otpaci se koriste u prehrani goveda koja se pak koriste za npr. hamburgere.

Komentar Matrix World-a: Tko zna koju stočnu hranu za perad i ostale životinje koriste u našoj regiji, što ta hrana uopće sadrži i da li itko to kontrolira? Ukoliko ne uzgajate svoju vlastitu hranu, od srca vam preporučamo da kupujete domaće meso i mesne proizvode direktno od seljaka proizvođača – sigurno je sigurno .