SVIJET POD LUPOM

Francuska ustala protiv Monsanta i nastavila sa zabranama GMO hrane

Preveli i uredili: urednici Matrix Worlda

Francuska je jedna od nacija koja je glasala protiv genetski modificirane hrane s kojima se nadaju da se na poljima te države neće sijati GMO sjeme iako ove godine prestaje valjanost zakona o zabrani sijanja Monsantovih proizvoda u toj zemlji, otkriva Natural Society.

Francuzi su napravili novi zakon kojim zabranjuju korištenje Monsantovog kukuruza 810 na cijelom području Francuske.

Sve je počelo odlukom francuskog državnog vijeća da poprave zakon o zabrani Monsatovog sjemena za kojeg su smatrali da dovoljno dobro ne regulira zabranu, u potpunosti, o sijanju GMO hrane. Po zakonima EU, jedino se unilateralno mogu zabraniti genetski modificirano sjeme (toliko da znamo što nas čeka kad uđemo u EU, op. ur.) i ako se znanstveno dokaže da je GMO štetan za ljudsko zdravlje, životinje ili da šteti okolišu. Interesantno je da je ova europska odluka uslijedila nakon mnogih istraživanja i informacija o tome koliko GMO sjeme i biopesticidi koji se u njima nalaze uništavaju zdravlje i okoliš.

Naravno da je to razlog zbog čega se konstantno i nanovo zabranjuju GMO proizvodi diljem svijeta i zbog čega je na primjer Mađarska odlučila da u potpunosti uništi usjeve zasijane GMO sjemenjem.

Mnogi farmeri su bili u prestravljeni kada su shvatili da siju GMO sjeme koje stvara nevjerojatne poremećaje u okolišu.

Peru je također zabranio sijanje GMO hrane u narednih deset godina, što je parlament izglasao unatoč odlukama vlade Perua da pod svaku cijenu siju GMO hranu na području svoje države.

Čak je i Nicolas Sarcozy, trenutačni predsjednik Francuske, i sam glasao protiv sijanja Monsantovih proizvoda.

„Francuska vlada je već odlučila zabraniti sijanje kukuruza Monsanto 810 i nastavljat ćemo zabranu sijanja GMO sjemenja,“ rekao je Sarkozy.

Nacije i ljudi diljem svijeta su više nego spremne da zabrane sijanje Monsantovog GMO sjemenja i naravno da smo više nego spremni da se od sada pa nadalje promovira prirodna i zdrava hrana i organski način uzgajanja hrane za svakodnevne potrebe. Svježi proizvodi su proizvodi budućnosti s mnogo hranjivih sastojaka, a ne GMO proizvodi koji nemaju ništa što nam j potrebo za zdravu prehranu.