DIVINACIJA - MOŽEMO LI ZNATI BUDUĆNOST?

REINKARNACIJA I ZNANOST: Zašto malo znamo o istraživanjima vezanim uz reinkarnaciju? Dio: 3

Samsara, tradicionalno budističko predstavljanje reinkarnacije.

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

U proteklih par desetljeća smo imali priliku vidjeti mnoga znanstvena otkrića koja gotovo nalikuju znanstvenoj fantastici, no u znanstvenim krugovima sva istraživanja vezana za reinkarnaciju se s mukom probijaju do javnosti i još se teže prihvaćaju u tim istim znanstvenim krugovima, bez obzira što takva istraživanja rade znanstvenici s uvaženih sveučilišta i instituta, svi oni koji se bave takvim radom dobivaju stigmu kvazi-znanstvenika i čudaka.

Jedan od takvih stigmatiziranih znanstvenika je doktorica Helen Wambach koja je cijeli svoj radni vijek podredila istraživanju reinkarnacije uz pomoć hipno regresije ili regresijske hipnoze.

Život prije života, doktorice Helen Wambach, pionira na polju istraživanja hipno regresije.

Njene knjige “Reliving Past Lives: The Evidence Under Hypnosis” ili Proživljavanje prošlih života: Dokazi dobiveni hipnozom i “Life Before Life” ili Život prije života, objavljene su za njena života dok je “Mass Dreams of the Future” ili Masovni snovi o budućnosti izdana tek nakon njene smrti 1993. godine. U zadnjoj knjizi Wambach je otkrila kako ljudi pod hipnozom imaju „sjećanja“ na živote koji se događaju u budućnosti što je još jedan pokazatelj da vrijeme, kako ga mi percipiramo, samo dio kolača i da ne predstavlja cijelu istinu.

Doktorica Wambach je inicijalno započela istraživanja o reinkarnaciji kako bi dokazala da takvo nešto ne postoji, slično kao i istraživanja arheologa T. C. Lethbridge-a koji se počeo baviti rašljama i viskom kako bi razotkrio navodnu prijevaru povezanu s ovim sredstvima divinacije. Tako je i Wambach umjesto da otkrije prijevaru shvatila da je reinkarnacija nešto što ne možemo zanemariti i da je to tema s kojom bi se znanstvenici ozbiljno trebali pozabaviti.

Masovni snovi o budućnosti, knjiga Helen Wambach je stvorila novu vrstu hipnoze koja je danas poznata kao hipno progresija.

Ona je s istraživanjem počela 1968. U prvih deset godina istraživanja ispitala je 1088 ljudi, postavljajući im specifična pitanja o različitim karakteristikama, ljudima, društvu i periodu u kojem su „navodno“ živjeli prošle živote. Wambach je u najmanju ruku bila začuđena količinom točnih podataka i minucioznih opisa prošlih vremena od detalja na obući i odjeći do izgleda novca, alata, oruđa i oružja od kojih su nastradali ili s kojima su baratali, nevjerojatni su i detalji opisa zgrada, ulica i lokacija na kojima su ljudi živjeli, od svih ispitanika jedino slučajeve 11 ljudi nije mogla potvrditi kroz povijesne zapise i knjige rođenih i umrlih.

Victor Zammit, advokat koji se bavio istraživanjem reinkarnacija, piše sljedeće o radu Helen Wambach:

Uz pomoć znanstvene analize na preko 10.000 volontera, dr.Wambach je došla do začuđujućih dokaza vezanih za reinkarnaciju:

-50,6% prijavljenih slučajeva prošlih života se odnosio na reinkarnacije u muškom tijelu, dok je 49,4% osiguran za reinkarnacije u ženskom tijelu, što je odgovaralo biološkim činjenicama u prošlim vremenima (vjerojatno je reinkarnacija u muškom tijelu bilo više zbog činjenice da su muškarci više ginuli u ratovima i različitim sukobima, dok su žene uglavnom umirale od bolesti, kao kolateralne žrtve ili na porodu).

-Broj ljudi koji su prijavljivali živote u gornjim klasama tadašnjih društava su u točno onolikom omjeru koliko je u datom vremenu bilo ljudi u višim klasama društva.

-Sjećanja na obuću, odjeću, alate, pribor za jelo je bio bolji nego li stoji u popularnim povijesnim knjigama. Ona je ponovo i nanovo otkrivala kako ispitanici iz njenih eksperimenata znaju puno više o datom periodu nego većina povjesničara, kada je provjeravala podatke kod najvećih eksperata o određenom periodu, tada su se podaci njenih ispitanika pokazivali do u tančine točni.

Wambach je zaključila:

„Ja ne vjerujem u reinkarnaciju – ja znam da ona postoji.“

U knjizi: Život prije života, Dr. Wambach je iznijela rezultate ispitivanja o reinkarnaciji na 750 ljudi, propitujući ih o vremenu prije njihova sadašnjeg života i trenucima između života. Jedan od najkontroverznijih nalazaka dr.Wambach  je otkriće da ljudi imaju neku vrstu izbora o narednom životu i da ljudska duša ne ulazi u fetus do pred samo rođenje.

Duša obično ulazi u tijelo fetusa pred samo rođenje i ima mogućnost odabira u koji će fetus ući. U slučaju da se dogodi abortus, moguće je odabrati drugo tijelo. U nekim slučajevima duša koja je ušla u neki fetus, u doticaju s dušom majke, može utjecati na odluku majke o samom abortusu.

Nerođeno dijete u stadiju razvoja od šest mjeseci, po istraživanjima Helen Wambach, većina nas je ušla u tijelo fetusa u tom stadiju.

Dr. Wambach je otkrila kako je 89% ljudi hipnotiziranih u tijeku eksperimenata izjavilo da nisu ušli u fetus do šestog mjeseca trudnoće. Velika većina je izjavila kako nije imala iskustava s majkom do samog poroda. Isti su rekli kako su imali potpunu svjesnost o fetusu dok su se nalazili izvan tijela, te da su od šestog mjeseca ulazili i izlazili u tijelo nerođenog djeteta. Mnogi  su ispitanici otkrili kako su sam čin rađanja i izlazak iz tijela majke doživjeli kao vrlo neugodno i traumatično iskustvo, isti ispitanici su otkrili kako duša postoji u potpuno drugačijem stanju u periodima među životima. No senzacije koje ljudi među reinkarnacijama osjećaju su gotovo fizičke, „okupani“ u svjetlu, hladan zrak, zvukovi i tako dalje.

Najčudniji je opis ljudi iz eksperimenta koji su izjavili kako su se nakon inkarnacije osjećali sami, bez prisutnosti i povezanosti s drugima, osjećali su se izolirano, za razliku od bezbrižnosti i povezanosti sa svim postojanjem koje su osjećali među reinkarnacijama.

„Zaključak svih ispitanika je bio da je život u tijelu život osamljenosti i izoliranosti. Možda je život tek škola, dok se prava iskustva i „život“ događaju točnije shvaćaju u trenutcima između reinkarnacija,“ napisala je dr. Wambach.

Zbog čega je većina ispitanik Dr. Wambach vidjela velika razaranja na planeti krajem XX. i početkom XXI. vijeka, hoće li se ona i ostvariti?

Dr. Wambach je otkrila kako određen broj ljudi pod hipnozom “vidio” buduće živote. Ono što su oni vidjeli je jako zabrinulo Helen Wambach jer su opisali uništen svijet u kojemu živi jako malo ljudi. Tako da je Wambach odlučila ponovno primijeniti sistematične metode istraživanja 1980. godine. Na taj način je ispitala preko 2.500 ljudi s temom isključivo hipnoze vezane za budućnost.

Ispitivanja na budućim hipno progresijama su se odvijala godinama s različitim grupacijama ljudi. Wambach je ponudila ispitanicima da sami izaberu periode od pet vremenskih dionica, tri dionice i života iz prošlosti i dva iz budućnosti, s instrukcijama da podsvijest ispitanika izabere periode iz prošlosti i budućnosti.

Od 2.500 ljudi iz studije, 6% je izjavilo da živi u 2100. godini, 13% ih je reklo da živi u 2300. nove ere. Samo mali broj ljudi živi u budućnosti.

Dr.Wambach smatra kako je to dokaz da se broj populacije na planeti smanjio za 95% u nekoliko generacija. Zabrinuta sa svim tim podacima, Wambach je hipnotizirala jednog od studenata, s kojim je polako prelazila datume u budućnosti, nakon 1999., u nepoznatoj godini, ispitanik se počeo gušiti tvrdeći da umire od velikog crnog oblaka.

Wambach je otkrila od onih koji su se trebali reinkarnirati krajem prošlog vijeka i početkom ovog vijeka kako nam slijede; jaki potresi, nova valuta u SAD-u, ozbiljni klimatski poremećaji, financijske krize, propasti banaka, povećana vulkanska aktivnost i smrt velikog broja ljudi.

Pokazuju li istraživanja hipno progresije Helen Wambach, na 2.500 ispitanika, da naša civilizacija zaista odbrojava posljednje minute?

Dr.Wambach je otkrila vremenske anomalije u progresijama, dok se neki životi i vremenski sljedovi poklapaju u datumima, neki od budućih života se ne mogu usporediti s vremenskim slijedovima, također je u knjizi Masovni snovi o budućnosti otkrila kako datumi osciliraju u krugu od jedne generacije to jest 40 godina, što dodatno pokazuje kako naše poimanje vremena ima veliku manu.

Mnogi poznati ljudi iz povijesti su bili uvjereni u reinkarnaciju, neki od njih su: Aristotel, Platon, Julije Cezar, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Benjamin Franklin, Lav Tolstoj, Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, Carl Jung i tako dalje.

U sljedećem nastavku pozabavit ćemo se drugim istraživanjima o reinkarnaciji.

Ostale dijelove možete pročitati ovdje.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.