MISTERIJE

PIRAMIDA U INDONEZIJI: Otkriće, Garut je prastara piramida!

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

VIVA News

Fenomen „piramide Garut“ napokon riješen, ovo gotovo u potpunosti pravilno piramidalno brdo u zapadnoj Indoneziji, na Javi, je zaista napravljena piramida.

Istraživanja su se napravila na lokalitetu brda Putri u Garutu, kako bi se ustanovilo je li u pitanju prirodna tvorevina ili je stvar o konstruiranoj piramidi iz pradavne prošlosti. Znanstvenici su koristili geo električne instrumente s kojim su skenirali i izmjerili brdo i njegovu rezistentnost na različite podražaje.

Godinama su se vodile rasprave o tome je li moguće da Java ima svoju piramidu?

19.12.2011. društvo istraživaća pod nazivom Ancient Catastrophic Disaster Team je napravilo izvješće za medije u pismenom obliku u kojem je njihov glasnogovornik Iwan Sumele otkrio kako je rezultat geo-električnih instrumenata 20 metarskih i 10 metarskih elektroda pokazao da postoji horizontalni presjek i razlika u materijalu 120 metara od vrha „brda.“

Snimke pokazuju kako je desna strana anomalije nastala morfološkim stvaranjem terena i topografskim uzdizanjem doline Chiragong, dok je 120 metara materijala prema vrhu „brda“ isti kao i baza u horizontalnom presjeku i stepenastom priramidalnom oplatom koja se pravilno uzdiže topografijom, na tom mjestu se nalaze crvene stijene.

Snimke IFSAR-om rezolucije 5 metara pokazuju pravilne obode uz anomaliju nastalu geološkim uzdizanjem terena.

Što više, rezultati istraživanja geo-električnih instrumenata nastali snimcima u mreži od 5 i 3 metara gustine, raspoređeni na potezu istok zapad i sjever i jug kao i sama struktura, pokazuju kako je vrlo malo ili nimalo vjerojatno da se radi o prirodnoj formaciji.

Rezultati trodimenzionalnih prikaza kontura s rezolucijom od 5 metara snimani sustavim IFSAR, samo su potvrdili hipotezu da postoji anomalijska formacija napravljena u piramidalnom obliku od čega je geološkim procesima lociran horizontalni pomak u bazi. Usporedbom materijala iskopanog u samoj dolini Cirahong, koja se nalazi 1-2 kilometra od vrha brda Putri, je pokazala da je taj materijal sličan onome koji se nalazi unutar brda Putri.

Uz pomoć datiranja s C14, otkriveno je da je vanjski sloj brda Putri nastao 6000. godina prije nove ere, dok je unutrašnjost nastala 7500. prije nove ere, što odgovara tvrđem sloju. Sve se to u potpunosti slaže sa zaključcima istražitelja o umjetnoj tvorevini jer bi tada unutrašnji sloj trebao biti tvrđi i stariji.