MISTERIJE

Čudnovati zvukovi antičkog kompleksa u Peruu

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

Popular Archaeology

Prije više od tri milenija, antički ljudi su se okupljali oko Chavin de Huantara, sela u visokoj dolini Peruanskih Anda, kako bi slušali riječi proroka.

I zaista proroci su im se obraćali – u zvuku rezonantne melodije truba napravljenih od velikih školjaka, i uz pomoć nekih od najpametnijih arhitektonskih dizajna, tek nedavno su arheolozi otkrili ova izvanredna svojstva ovog arheološkog nalazišta, otkrića su prezentirali na godišnjem okupljanju Američkog udruženja naprednih znanosti (čije otkriće je objavila Popular Archaeology).

Otkrića sugeriraju da je Chavin kultura – i možda druge antičke kulture – znali za zvučne trikove koju su možda bili preteča modernog inženjerstva koncertnih dvorana.

Chavin de Huantar se sastoji od terasa, trgova, ornamentiranih megalita i hramova. U samom kompleksu postoje brojni dokazi da je isti korišten za religiozne ceremonije. U nalazištu su se također pronašli brončani reljefi i skulpture s moćnim prikazima životinja, uključujući jaguare, kondore i zmije te prikaze halucinogenih biljaka i artefakata s kojima su se one spremale za konzumaciju.

Chavin de Huantar jako dobro služi za ispitivanje kako su se prastari ljudi koristili zvukom, rekla je Miriam Kolar arheoakustični istraživač sa Sveučilišta Standford u Palo Altrou u Kaliforniji. Ona smatra kako je Chavin de Huantar odličan za takva istraživanja jer se satoji od elaboriranih više katnih labirinata s dugačkim koridorima i stepeništima koji dan danas stvaraju akustične efekte baš onako kako su to radili u pradavno vrijeme kada su ga koristili originalni posjetitelji i stanovnici.

Čak što više, u samom selu pored kompleksa su iskopane antičke trube načinjene od školjaka koje su sasvim dovoljno očuvane da bi producirale isti ton kao i prije tri milenija.

Te fosilizirane školjke proizvode čudnovate vibrantne zvukove, no osim u obližnjem selu, iste školjke su pronađene ugrađene u zidove i podove hramova kompleksa. Kolar je snimila zvuk koje proizvode školjke kada se sviraju u kompleksu i puštala je snimku na sastanku udruženje, no priznala je da uopće ne zvuče impresivno kada se slušaju preko zvučnika no zbog nekog razloga stvaraju takav efekt da se čovjeku počnu tresti čak i kosti u tijelu.

U kasnim sedamdesetim godinama XX. vijeka, peruanski arheolog je otkrio veliki kanal u Chavin de Huantaru okružen terasama, koji je izgleda bio stvoren kako bi stvarao zvučni efekt s vodom koja je padala s rubova kanala, Kolar i njene kolege su otkrile da su i ostali dijelovi kompleksa izgleda bili dizajnirani kako bi kreirali različite akustične efekte.

Ne samo to, već je dugački centralni prolaz izgrađen tako da se prema krajevima sužava i smanjuje, na isti način se zvuk stvara u trubama od školjaka koje se nazivaju pututi, na takav način zvukovi izlaze iz kompleksa ka van. Istraživači pretpostavljaju da bi u antičko vrijeme svećenik pozvao proroke pred okupljenim ljudima, i tada bi se započelo sa s čudnovatom muzikom pututua u unutrašnjosti kompleksa koji je zvuk nosio koridorima zahvaljujući svojoj konstrukciji stvarajući zvučne valove koji su putovali puno dalje nego li je to bilo moguće s običnom svirkom, otkrila je Kolar.

Da bi testirali ideju o sofisticiranom korištenju hrama i poznavanju napredne akustike, Kolar i njene kolege su postavili studente i profesore arheologije na razne lokacije kompleksa unutar koridora koji nalikuju labirintu dok su puštali različite zvukove sa zvučnika koje su stavili u različite dijelove labirinta, nakon toga su pitali prisutne da im kažu odakle misle da dolaze zvukovi. Dizajn labirinta je prevario sve sudionike eksperimenta koji nisu mogli locirati odakle dolazi zvuk, što samo dokazuje kako su te karakteristike kompleksa poznavali pradavni stvaratelji, to je svakako i dokaz da je Chavin de Huantar bio dizajniran s jasnim akustičnim svojstvima.

Steven Waller neovisni istraživač iz La Mesae U Kaliforniji je izjavio slijedeće: „Kolar je pokazala kako akustični dizajn namjerno napravljen.“ On je istraživao akustiku u antičkim špiljama koje su služile kao ceremonijalne lokacije, on je također prezentirao dokaze o tome da je Stonehenge kao i drugi kameni krugovi na britanskom otocima bili dizajnirani s akustičnim svojstvima. Waller je dodao: „Postoje dokazi da sve arheološke lokacije imaju potencijalne akustične efekte, tako da bismo trebali očuvati i njihovu akustiku, koja je vrlo važna.“

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.