TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Istraživanje: opasnosti nanotehnologije nisu poznate!

Prevela i uredila: Barbara Arbanas Kovačević

Matrix World

Common Dreams

Ne zna se mnogo o potencijalnim opasnostima nanotehnologije, i potrebno je više milijuna dolara godišnje kako bi se proučili njezini potencijalni učinci na zdravlje i okoliš, izjavilo je jučer Vijeće za Nacionalno Istraživanje (National Research Council).

Nalazi Vijeća su proizašli iz istraživanja koje je sponorirala EPA (Udruga za zaštitu okoliša).

Izvještaj Reutersa:

Nanotehnologija uključuje projektiranje i proizvodnju materijala u omjerima jedne milijarde spram metra. Koristi se u područjima od odjeće otporne na mrlje i kozmetike do aditiva u hrani…

„Unatoč obećavajućoj nanotehnologiji, bez strateškog istraživanja nastalih rizika koji su s njome povezani- čistog razumijevanja izbjegavanja potencijalnih rizika- budućnost sigurnih i održivih materijala, proizvoda i procesa baziranih na nanotehnologiji je nesigurna,“ rečeno je u istraživanju udruge sastavljene od 19 znanstvenika.

The New York Times dodaje:

Vijeće je zatražilo četverostruko veće napore u istraživanjima usmjerenim na identifikaciju izvora koji izdaju nanomaterijale, procese koji utječu na izlaganje i opasnosti stanične interakcije nanomaterijala na svim razinama ekosustava i načine ubrzavanja napretka istraživanja.

Prošlog je mjeseca grupna koalicija za zaštitu potrošača i okoliša tužila FDA zbog nereagiranja u vezi nanočestica:

Sve je više i više prodanih novih nanomaterijala koji su svakog dana implementirani u proizvode dok FDA miruje.

Tužba zahtjeva odgovor FDA na peticiju koju su 2006. God. organizacije od javnog interesa ispunile zajedno s agencijom, pred skoro šest godina. Koaliciju vodi Međunarodni Centar za Tehnološku Procjenu (international Center for Technology Assessment), u ime kolega tužitelja Prijatelji Zemlje (Friends of the Earth), Nadora Hrane i Vode (Food and Water Watch), Centra za Zdravlje i Zaštitu Okoliša (Center for Environmental Health), ETC Udrugu i Instituta za Poljoprivredu i Trgovinsku Politiku ( Institute for Agricultural and Trade Policy).

Hoće li ovakvo što postati naša stvarnost, hoće li se nanotehnologija koristiti u korist čovječanstva ili će se otvoriti vrata neslućenog korištenja nano tehnologije u svrhu ubijanja i eliminacije ljudi?

„Nano znači više nego maleno; to predstavlja materijale koji imaju sposobnost da čine bitne razlike. Ipak, sve se više novih nanomaterijala prodaje i ugrađuje u nove potrošačke proizvode svakoga dana dok FDA miruje,“ rekao je George Kimbrell, odvjetnik ICTA-e. „Nezakonito agencijsko odlaganje nepotrebno stavlja potrošače i okoliš pod rizik.“

Peticija od 80 stranica dokumentira znanstvene dokaze o rizicima nanomaterijala, a koji proizlaze iz njihove nepredvidljive toksičnosti i naizgled neograničene mobilnosti. Peticija iz 2006. god. zahtjeva da FDA poduzme nekoliko regulatornih postupaka, uključujući potrebu za označavanjem specifičnih nanoproizvoda, zaštitu zdravlja i sigurnosno testiranje, kao i poduzimanje analize utjecaja na okoliš i zdravlje kod proizvoda koje je agencija već odobrila.

„Prolaze godine, a mi tek moramo vidjeti hoće li FDA napraviti minimum i zatražiti da nano-kreme za sunčanje budu označene kao takve. Ovo je osnovno potrošačko pravo,“ rekao je Ian Illuminato iz Prijatelja Zemlje. „Odavno smo prošli 1800-te i nitko ne voli niti bi trebao više biti prisiljen koristiti nepoznate kemikalije.“

„Nedopustivo je da FDA nastavi dozvoljavati neregulirane i neoznačene nanomaterijale u proizvodima koje potrošači koriste svakog dana,“ rekao je Wenonah Hauter, izvršni direktor Nadzora za Hranu i Vodu. „Prošlo je vrijeme za ovu agenciju da živi samo za svoje interese i da zaštiti javno zdravstvo i rizike koje nanomaterijal predstavlja za okoliš, te da zatraži njihovo označavanje kako bi potrošači znali gdje se ti novi materijali koriste.“

„Znanstveni je konsenzus da nanomaterijali zahtjevaju specifična testiranja na račun svojih novih kapaciteta i potencijalnih rizika. FDA mora obaviti takva ispitivanja u sklopu predtržišne procjene sigurnosti u opsežnijoj regulatornoj inicijativi kako bi se zaštitilo zdravlje javnosti,“ rekao je Steve Suppan s Zavoda za Poljoprivredu i Trgovinsku Politiku.

Izvješće Nadzora za Hranu i Vodu iz 2009. god. nazvan „Neviđene opasnosti: od nanotehnologije do nanotoksikologije“ sadrži pregled sveprisutne nanotehnologije u prehrambenom sustavu.

Za brzi pregled nanotehnologije u prehrambenom sustavu uzima se slijedeće:

Na farmi, gnojiva i pesticidi koji sadrže nanočestice, kao što su trajno meso i kobasice, nano-čaj i široki izbor prehrambenih dodataka koji sadrže nanosrebro. U tijeku je istraživanje i razvoj u korištenju nanotehnologije u bezbroj aspekata obrade hrane.

U kuhinji pripremamo hranu koristeći posuđe i daske za rezanje koje koriste antimikrobnu nanosrebrnu tehnologiju i spremamo zatim hranu u frižidere koji su presvučeni nanosrebrom.

Kada pakujemo hranu kako bismo ju stavili u frižider ili uzeli sa sobom na posao, veliki broj spremnika za hranu i omota u svojoj proizvodnji uključuje nanotehnologiju, iako postoji opasnost da nanočestice prijeđu s pakiranja u samu hranu.

U izvješću su nanočestice također povezane s:

  • Oštećenjem DNA
  • Poremećajem stanične funkcije i proizvodnjom reaktivnih kisikovih vrsta
  • Patogenozom sličnoj azbestu
  • Neurološkim problemima (kao što su konvulzije)
  • Oštećivanjem organa, uključujući značajne lezije na jetri i bubrezima
  • Uništavanjem korisnih bakterija u sustavima za pročišćavanjem otpadnih voda
  • Usporenim rastom kukuruza, soje, mrkve, krastavaca i kupusa
  • Oštećenjima škrgi, respiratornim problemima i oksidativnim stresom kod riba

Kampanja za sigurnu kozmetiku posjeduje pregled krema za sunčanje i kozmetike koja sadrži nanočestice.