BISERI

Fore i fazoni s Facebooka – na što se smijemo?? Dio: 14

Uredio: Zoran Šaran

Matrix World

Ništa bez obavezne dnevne doze humora, vi sami prosudite koliko se bolje osjećate kada se barem par minuta na dan pošteno nasmijete.