SVEMIR KROZ TELESKOP

Snimljen ogromni tornado na Suncu

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

Physorg

Tornado na Suncu je otkriven zahvaljujući korištenju Atmospheric Imaging Assembly – AIA teleskopa koji se nalazi na satelitu Solar Dynamic Observatory – SDO. Znanstvenici su zaključili da je ovaj tornado – nekoliko puta širi od Zemlje – nastao zbog komešanja solarne atmosfere.

Dokumentarac o solarnim tornadima  je objavljen 29.03.2012., na Nacionalnoj Konferenciji Astronoma Britanije u Manchestery.

„Ovo je vjerojatno prvi put da je snimljen jedan tako veliki solarni tornado. Prethodne pojave solarnih tornada su bile puno manje, njih smo fotografirali uz pomoć satelita SOHO, ali do sada nismo imali priliku vidjeti video snimke,“ rekao je dr. Xing Li, sa Sveučilišta Aberystwyth.

Dr. Huw Morgan, su-otkrivač solarnog tornada je dodao: „Ovo je jedinstven i spektakularan tornado koji vjerojatno igra veliku ulogu u okidanju globalnih solarnih oluja.“

AIA je izmjerio da se temperatura super vrućih plinova – plazme – na Suncu kreće od 50,000 do 2,000,000 Kelvina te da spiralno putuju od površine Sunca ka višim dijelovima solarne atmosfere te da dosežu visine od 200,000 kilometara u samo tri sata. Takvi tornadi su primijećeni 25.09.2011.

Vrući plinovi tornada su se kretali brzinama od 300,000 kilometara na sat, dok najbrži tornadi na Zemlji dosegnu tek 150 kilometara na sat.

Tornadi na Suncu najčešće nastaju u korjenima masovnih sunčevih koronarnih izbačaja. Kada tako katapultirane solarne čestice krenu ka Zemlji one uzrokuju značajne poremećaje i kvarove na planetarnoj i svemirskoj elektronici i električnim sustavima to jest tada se kvare sateliti i čak se događaju kvarovi u električnim mrežama.

Solarni tornadi potežu za sobom magnetske silnice i stvaraju električnu energiju koju ispaljuju u visoke dijelove atmosfere Sunca. Vrlo je moguće da magnetska polja Sunca i stvaranje električne energije igraju ključnu ulogu u pokretanju samih solarnih masovnih koronarnih izboja.

SDO je lansiran u veljači 2010. Ovaj satelit orbitira oko Zemlje u cirkularnoj geo-sinkronoj orbiti na visini od 36,000 kilometara. SDO konstantno nadgleda solarne varijacije tako da znanstvenici mogu početi shvaćati što uzrokuje promjene na Suncu i nadaju se da će eventualno jednog dana moći biti u stanju predvidjeti solarne poremećaje.