TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Istraživanje otkrilo dramatično povećanje rađanja blizanaca

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

redOrbit

Istraživanja su otkrila da u SAD-u na 30 rođenih beba dođe po jedan par blizanaca, što je dramatično povećanje od 1980., jer se tada jedan par blizanaca pojavljivao tek u 53 porođaja.

Znanstvenici smatraju kako je ovo povećanje u rađanju blizanaca uzrokovano činjenicom da žene svoje prvo dijete rađaju u starijoj dobi i da poboljšavaju svoju plodnost različitim tretmanima.

„Prije 1980., od ukupnog broja rođenih beba tek je 2% pripadalo blizancima, no u posljednje tri decenije se taj broj uvelike povećao,“ rekla je Barbara Luke, znanstvenica Državnog sveučilišta Michigana, fakulteta za ljudsku medicinu, postnatalnu medicinu, ginekologiju i reproduktivnu biologiju.

Iako se povećanje broja blizanaca primjećuje kod svih majki, najčešće se blizanci rađaju kod žena koje su starije od 30. godina.

Od ukupnog broja rađanja blizanca, jedna trećina se pojavljuje zbog starije dobi majki, a dvije trećine su uzrokovane tretmanima reproduktivnih tehnika i stimulacijama ovulacije, kazala je Luke.

Oko 12% žena u SAD-u prolazi ili je prošlo različite terapije za povećanje plodnosti.

blizanke

„Žene koje nose blizance ili više djece su podložnije zdravstvenim komplikacijama i komplikacijama u trudnoći nego li one koje su trudne samo s jednim djetetom,“ dodala je Luke, rađanje trojki je također povećano, 1980., se na svake 2,702 bebe pojavljivale jedne trojke no 2009., je taj odnos 651 beba naspram jedna pojava trojki.

Luke je rezultate istraživanja objavila na XIV. Kongresu Internacionlnih studija o blizancima u Italiji, to je konferencija koja tradicionalno okuplja eksperte iz cijelog svijeta koji se bave multiplim trudnoćama.

Luke je u drugim prezentacijama njenih istraživanja otkrila poveznicu između ranog embrionalnog prirodnog pobačaja i smanjene težine preživjelih fetusa.

U prethodnim istraživanjima otkriveno je da žene koje koriste tretmane za poboljšanje plodnosti imaju zbog toga više zdravstvenih problema nego li one koje su spontano zatrudnjele. Luke i njene kolege smatraju kako spontani pobačaji i utječu na rast narednih fetusa i njihovu manju težinu.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.