PONERIZACIJA DRUŠTVA

Pedofilska karta Engleske: seksualni zločini nad djecom događaju se svakih 20 minuta

Prevela i uredila: Maja Jakšić

The Daily Mail

Prema šokantnim podacima policije, prošle godine je prijavljen po jedan seksualni napad na djecu svakih 20 minuta, što znači 444 napada tjedno. Tijekom 2010./11., oko 23.000 djece je prijavljeno kao žrtve seksualnog nasilja u Engleskoj i Walesu, no manje od 10% slučajeva je završilo sudskom presudom.

4,973 navodnih žrtava je bilo u dobi od deset i manje godina, uključujući i 1.472 mlađih od šest godina. Šest puta više prijavljenih djela počinjeno je protiv djevojčica nego protiv dječaka.

Brojke na ovoj karti prikazuju spolna nedjela protiv dječaka i djevojčica u 2011- toj godini.

Statistički podaci, dobiveni od strane NSPCC-a (National Society for the Prevention of Cruelty to Children – Nacionalno Društvo za Prevenciju Nasilja nad Djecom),a prema zahtjevu o slobodi informacija,  pokrivaju silovanje, incest i dječju prostituciju u svakom od  43 policijska područja u Engleskoj i Walesu.

NSPCC tvrdi da je potrebno uložiti ogroman napor da se zaštite djeca i da mora porasti broj presuda za kaznena djela.

Današnje brojke pokazuju da je više od trećine svih seksualnih zločina počinjeno na štetu djece, a više od 60 prijava seksualnih djela nad djecom prijavljuje se policiji svakog dana.

Sve zajedno, brojke prikazuju da je bilo 54,982 seksualnih kaznenih djela prošle godine, uključujući 23,097 nad djecom. Većina djece, 14.819  su bili u dobi između 11 i 17 godina, te 8,749 u dobi od 13 do 15 godina.


Šokantno: Današnji podaci pokazuju da je više od trećine svih seksualnih zločina počinjeno nad djecom.

Metropolitanska policija, engleska najveća snaga, dobila je najveći broj prijava (3.420), zatim policijske snage u Thames Valley-u (1264.) te u  West Yorkshire-u (1170.)

Jon Brown, šef NSPCC programa protiv seksualnog zlostavljanja, je rekao:

mora se uložiti koncentrirani napor ako želimo započeti smanjivati ovu uznemirujuću razinu djela, od kojih su mnoga počinjena nad vrlo mladom i nemoćnom djecom. Nešto je očigledno pošlo vrlo krivo kada imate situaciju u kojoj je više od 60 djece seksualno zlostavljano svaki dan. Vlada mora početi tretirati situaciju ozbiljno kao što bi učinila i da je suočena s izbijanjem kronične bolesti.

Nadalje je izjavio:

Trebamo jasniju sliku o tome što se događa između prijavljenih kaznenih djela i onih djela koja će se pojaviti na sudu. Policija čini najbolje što može da slučajeve dovede do progona za kaznena djela, ali moramo shvatiti zašto postoji takva velika razlika između prijava i osuda.

Potreban je veliki napor vlade i javnosti da pružimo djeci zaštitu koja im je potrebna i da im  osiguramo više terapijskih programa tako da mlade žrtve zlostavljanja mogu početi ponovno izgrađivati svoje živote.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.