U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH

Potpuno promašena studija o crvenom mesu: Ti si ono što tvoja hrana jede

Prevela i uredila: Ivana Kali

Matrix World

Healt Impact News Daily, Alliance for Natural Health

Da li su oni koji jedu govedinu osuđeni na to da umiru ranije? Nedavno objavljena harvardska studija, zajedno s neprimjerenim i uznemirujućim člancima u tisku, pokazuje da je konzumacija crvenog mesa povezana s višim stopama smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti i raka. Studija preporučuje da crveno meso zamijenimo sa “zdravim” izvorima bjelančevina kao što je riba, perad, orašasto voće i mahunarke, kako bi se time smanjila smrtnost.

Međutim, primjećujemo da je ovo istraživanje vrlo problematično.

Kao prvo, istraživanje je provedeno tijekom dugog niza godina (28. god. za žene, 22. god. za muškarce), na taj način da su im svake četiri godine slali upitnike u kojima su odgovarali na pitanja o svojoj prehrani. Ovakva metoda istraživanja, gdje ispitanici šalju svoje izvještaje, ne može se smatrati pouzdanom, a pogotovo kad ti izvještaji stižu tek svake četiri godine.

Drugi, još važniji propust ove studije je činjenica da se nije pravila razlika između organske, na pašnjacima hranjene govedine i neorganske, tzv. CAFO – govedine  (Concentrated Animal Feeding Operation- odnosi se na goveda koja su masovno smještena u skučenim prostorima, hranjena  neadekvatnom i neprirodnom hranom, te je krajnji rezultat meso upitne nutritivne vrijednosti op.prev.). Kao što ističe dr. Joseph Mercola, nutritivna vrijednost jednog i drugog mesa znatno se razlikuje!

Esencijalno važna Omega 3.

Zbog uvjeta u kojima žive goveda na tvorničkim farmama i prehrane koja se zasniva isključivo na žitaricama, konvencionalna govedina može sadržavati preko 20 puta veću količinu omega-6 masnih kiselina  (koje povezujemo s pojavom artritisa, kroničnih upala i raka) nego  zdravih omega-3 masnih kiselina (koje poboljšavaju krvotok, smanjuju upale i jačaju srce). S druge strane, goveda  koja pasu na pašnjacima  imaju oko sedam puta veću količinu omega-3 kiselina od nezdravih omega-6.

Prema studiji koju je 2011.objavio časopis British Journal of Nutrition, kad jedemo umjerenu količinu travom hranjene govedine, već za 4 tjedna  postići ćemo da naše tijelo ima  zdraviju razinu  esencijalnih masnoća.Zdravi pojedinci koji su se hranili organskom govedinom  povećali su razinu omega-3 masnih kiselina u krvi , a smanjili razinu omega-6 masnih kiselina koji prouzrokuju upale.

Meso goveda  koja se hrane travom daleko je  zdravije od mesa  goveda  koja se hrane žitaricama zbog niza razloga.

Npr. sadrži 4 puta veću količinu čitave skupine vitamina E čiji nedostatak se povezuje s nastankom dijabetesa, imunoloških bolesti, Parkinsove bolesti, bolesti očiju, pluća i jetre. Hranjenje organskom govedinom spriječit će nedostatak tog vitamina u tijelu. To je samo jedna od prednosti organske govedine. Kod takvog mesa niža je količina ukupnih masnoća,sadrži  više beta – karotena , tiamina, riboflavina, kalcija,magnezija, kalija te CLA (konjugirana  linolenska kiselina – snažan anti-oksidant koji poboljšava imunološki sustav op. prev.)  –  potencijalni anti-kancerogen.

Totalni je apsurd to što u ovim studijama nije pravljena razlika između mesa goveda hranjenih na pašnjacima i onih koja se hrane žitaricama. Ali to i nije nešto  neuobičajeno. Čitava politika USDA (U.S. Department of Agriculture-američki odjel za agrokulturu) teži ka tome da  se svi poljoprivredni proizvodi tretiraju kao jednaki, te da se poriče postojanje bilo kakvih razlika. Ne iznenađuje da se to reflektira na stavove i želje velikih proizvođača koji ne žele konkurenciju u obliku diferenciranih proizvoda i koji od vlade traže da stavi izvan zakona  pravljenje  razlika među proizvodima, čak i što se cijene tiče.

Kad pišemo o “govedima koja se hrane žitaricama” morate razmjeti da je to nepotpun naziv. Jedna od tehnika tovljenja uključuje hranjenje stoke sa žitaricama koje su kontaminirane pilećim gnojem, goveđom krvlju i otpacima iz restorana – to je materijal kojim oni pojačavaju  količinu hranjivih tvari. U Velikoj Britaniji i Kanadi u hrani se može naći meso, koštano brašno, krvno brašno i mesni otpaci, što se pokazalo kao uzročnik kravljeg ludila: stoka obolijeva kad jede mozak i živčano tkivo druge, već zaražene  životinje.

Knjiga “Mad Cow USA.”

Koliko je poznato u SAD-u  kravlje ludilo još nije raširen problem, ali ne može se računati na to da će  USDA reći nešto o tom, kad oni  propagiraju takav način prehrane  kod konvencionalnog uzgoja  koji  i dovodi do bolesti kravljeg ludila. Kao što John  Stauber, koautor knjige  ” Luda američka krava ” (Mad Cow USA) bilježi:

“Čitava američka politika osmišljena je kako bi stočarska industrija  i dalje imala zaštićen pristup klaoničkom otpadu kao jeftinoj stočnoj hrani.”

Ukratko, ako jedete meso, vi niste ono što jedete, nego ono što je vaša hrana jela!

Treći problem  sa ovom studijom  je autorova jednostavna preporuka  da “jedete više ribe i piletine”. Činjenica je da  je mnogo plodova mora kontaminirano živom  i kancerogenim PCBs-om (poliklorirani  bifenil – pesticid – insekticid, iz iste skupine kao zloglasni i širom svijeta zabranjeni  DDT, za razliku od kojeg  ne predstavlja  kemijski jedinstvenu tvar, nego se radi o 209 spojeva s različitim sadržajem klora op. prev). Dakle i prehrana ribom  može biti opasna za zdravlje.

Pilići u tvorničkim farmama također se hrane klaoničkim otpadom. To je jedan od čimbenika za koji se vjeruje da  uzrokuje visoku  stopu salmonele: 28,8% kokošjih jaja  na tvorničkim farmama zaraženo je salmonelom , dok je stopa salmonele kod jaja  kokoši koje  nisu u kaveznom uzgoju  samo 4,3 %.Ove druge imaju  i više vitamina, a manje kolesterola.

Pink slime – ružičasta sluz.

Meso koje koristimo u svakodnevnoj prehrani dolazi pretežno od životinja koje su uzgojene u nezdravim uvjetima, a vlada kreira sistem  koji podržava tvorničke farme. Možda ste imali prilku čitati o ” nemasnoj govedini, fine teksture” –  ustvari  mešavini vezivnog tkiva goveda, goveđih otpadaka mljevenih i opranih u amonijevom hidroksidu i formiranom u tijesto poznatom kao ” Pink Slime” – “ružičasta sluz “.

Koristi se kao jeftini materijal koji se miješa s mljevenom junetinom. Pretpostavlja se da  je u upotrebi  u McDonaldsu , Taco Bellu i Burger Kingu. Prema Mother Jones (jedan od vodećih  nezavisnih istraživačkih magazina koji se bavi politikom, okolišem i ljudskim pravima op. prev.), USDA namjerava naručivati tu “ružičastu sluz” za upotrebu u sklopu:  “Nacionalnog programa za školsku prehranu”  kojim se predviđa  posluživanje te smjese kao hrana za siromašne učenike.

Za velik udio ljudske populacijekoji se hranio prirodnom hranom, osobito lovci-sakupljači – možemo reći da su  živjeli izuzetno zdravo hraneći se pretežno crvenim mesom. Američki starosjedioci – Indijanci, čudesni istraživači i doseljenici sa svojim izvanrednim zdravljem,  iako se njihova prehrana  sastojala uglavnom od životinjskog mesa, organa i masnih dijelova.

Ali to je bilo  organsko meso od stoke koja se  slobodno kretala i pasla na pašnjacima, a ne životinje s tvorničkih farmi.

Harvardska studija o crvenom mesu, ne samo da je  potpuno  promašena  od samog početka, nego uz to nudi nerazumne i naučno nevjerodostojne savjete.