TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Čak i najmanje promjene u magnetskom polju utječu na ljude

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Science Daily

Mi smo okruženi magnetskim poljem koje se konstantno mijenja, bez obzira jesu li su u pitanju promjene u planetarnom magnetskom polju ili promjene u našem osobnom magnetskom polju koje dolaze iz raznoraznih električnih uređaja kao što su bežični telefoni, mobiteli i telefonski tornjevi.

Pomoćni profesor na Sveučilištu Nevade Carlos Martino je napravio interesantnu studiju koja pomaže u boljem shvaćanju koliko i kako utječu i najmanje fluktuacije u magnetskom polju na bio-kemijske procese ljudi.

Martino je objasnio da je ova tema kontroverzna:

Naša su istraživanja pokazala da različita magnetska polja utječu na bio-kemijske procese, čak i ako je jakost magnetskog polja puno manja od dozvoljenih granica koje je odredila Svjetska zdravstvena organizacija, ali to definitivno postavlja pitanje o našoj sigurnosti i zdravlju.

Martino je dio svog obimnog rada predstavio na konferenciji o eksperimentalnoj biologiji koja se održala 23.04.2012. u San Diegu u Kaliforniji.

Magnetska polja dolaze u različitima varijacijama i jakostima, postoje statična magnetska polja – koja se mogu pronaći oko stalnih magneta, zatim imamo Zemljino magnetsko polje koje je kvazi statično što znači da pomalo fluktuira, i na koncu, postoje magnetska polja koja se stvaraju od strane odašiljača i primopredajnika radio valova, ovakva polja se mogu mijenjati po intenzitetu i po frekvenciji.

Martinova studija se najviše koncentrirala na slaba statička magnetska polja, koja su za dvaput slabija od planetarnog magnetskog polja, također je u velikom dijelu obradio magnetna polja koja nastaju primopredajnicima radijskih frekvencija. Martino je za primjer uzeo magnetska polja mobitela o kojima se vodi debata da li korisnicima stvaraju tumore mozga.

Carlos Martino tvrdi da njegov rad – o slabim statičkim magnetskim poljima i magnetskim poljima primopredajnika radio frekvencija – dovodi u pitanje standardizirane limite za magnetsko zračenje jer su jasno vidljivi negativni efekti oba dva magnetska polja na ljude.

No on smatra da nije sve toliko crno, u stvari Martino tvrdi da bi se konačnim shvaćanjem kako slabo magnetno polje djeluje na stvaranje i rast stanica raka moglo pomoći u otkrivanju potencijalnih terapija protiv raka koje bi koristile slaba radio frekvencijska polja za uništavanje stanica raka.

Njegov tim znanstvenika je nedavno otkrio kako smanjenje Zemljinog magnetskog polja zaustavlja stopu rasta kancerogenih stanica fibrosarkoma u plućima, stanica raka u debelom crijevu i najviše stanice endotela (stanica koje s unutrašnje strane oblažu krvo-žilni sustav). On je dodao da slaba polja mogu modulirati proizvodnju reaktivnih molekula kisika koje su poznate po utjecaju na staničnu proliferaciju i opstanak. Interesantna je Martinova izjava da stanice raka pankreasa rastu u tom istom slabom magnetskom polju, što očigledno pokazuje da različite stranice različito reagiraju na promjene u magnetskom polju.

Martino je svoj rad proširio sa staničnih kultura na životinjske modele. Njegov tim je otkrio da slabo radio-frekvencijsko magnetno polje inhibira rast tumora na životinjama. Carlos Martino smatra da njegova grupa znanstvenika treba istražiti sve molekularne mehanizme koji uzrokuju raznolike reakcije stanica uključujući i fluktuacije i promjene magnetskih polja.

Komentar Matrix Worlda:

Ovo je prva zvanična opsežna studija koja se usput dotakla i utjecaja radio frekvencijskih primopredajnika i njihovog negativnog efekta na ljude, do sada smo imali priliku vidjeti da se obznanjivanje negativnih utjecaja zračenja bežične telefonije i sličnih naprava svrstavalo uz bok tlapnji teoretičara zavjere, iskreno se nadamo da ćemo u budućnosti imati priliku izvijestiti i o detaljima Martinovih istraživanja, kao što se nadamo da će ovaj rad potaknuti druge znanstvenike za slične studije.

Interesira li vas više informacija o ovoj temi pročitajte tekst: Mikrovalno zračenje iz telefona, mobitela, telefonskih tornjeva i drugih bežičnih naprava.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.