PRIZMA DRUŠTVA

Fotografije profila na Facebooku reflektiraju kulturalne različitosti

Prevela i uredila: Ljubica Šaran

Matrix World

Phys.org

Najnovija istraživanja su otkrila kako se fotografije profila Amerikanaca (I zapadnjaka. Op. Ur.) najviše fokusiraju na lice, dok fotografije istočnih Azijata najviši naglasak stavljaju na pejzaže.

Četiri milijuna korisnika Facebooka smatra kako je važan odabir profilne slike. Oni obično trebaju izabrati profilne slike između opuštenih prikaza, profesionalnih, osobnih ili više apstraktnih prikaza. Prema znanstvenoj studiji koju su napravili istraživači na Sveučilištu Teksasa iz Dalasa i Sveučilišta u Illinoisu, fotografije koje odabiremo za profil – reflektiraju osobne sklonosti no čini se da one također reflektiraju i duboko ukorijenjene nesvjesne kulturalne razlike.

Prethodna istraživanja su pokazala da kultura ne utječe samo na jezik i običaje već i način kako percipiramo svijet i kako procesuiramo informacije.

Zapadnjaci su kondicionirani na takav način da se smatraju krajnje neovisnim individuama, dok istočni azijati njeguju kolektivizam i međusobno se oslanjaju jedni na druge. Zbog takvih razlika se zapadnjaci više fokusiraju na centralne objekte i face nego li na okolinu. S druge strane istočni azijati se fokusiraju na okolinu kao na objekte ili pejzaže iza osobe na slici.

Lijevo tipična fotografija profila zapadnjaka, desno – tipična fotografija Facebook profila istočnjaka.

Dr. Denise Park ko-direktorica Fakulteta za ponašanje i neuro-znanosti na Teksaškom Sveučilištu u Dallasu, je bivša post diplomska studentica dr. Chih-Mao Hunaga sa Sveučilišta Illinoisa, koju su zainteresirali uzorci kulturalnog utjecaja koji se protežu i na Internet. U studiji publiciranoj u International Journal of Psychology, Park i njene kolege su ispitivali fotografije profila više od 500 aktivnih članova na Facebooku iz SAD-a, Istočne Azije (hong Konga, Singapura i Taivana). Nakon svega su zaključili kako Amerikanci više koriste fotografije faca dok istočni Azijati naglašavaju pozadine. Amerikanci su na fotografijama više nasmijani za razliku od Azijata.

„Zaključci studije pokazuju jasne kulturalne razlike i sklonosti Amerikanaca ka individualizmu i neovisnosti naspram  zajedništvu i suradnji kojoj streme Azijati,“  kazala je Park.

Što više, ostao je i eho prethodnih istraživanja koja su pokazala kako kulturalni utjecaji oblikuju vizualnu percepciju, pažnju i rezoniranje u stvarnom svijetu.

Slika profila puno govori o korisniku Facebooka.

Znanstvenici su također otkrili kako kulturalni utjecaji oblikuju predstavljanje korisnika u virtualnom svijetu te da se oni s vremena na vrijeme mogu preokrenuti na određenim lokacijama. U jednoj studiji u kojoj su sudjelovali Amerikanci na Tajvanu i Tajvanci u Americi, rezultati su pokazali tendenciju korisnika da mijenjaju profilne slike u skladu prema zemlji u kojoj se nalaze.

„Facebook se oblikuje uz pomoć proširenog socijalnog konteksta u osobni, profili reflektiraju određene individualne karakteristike, osobna stanovišta i socijalno ponašanje,“ primijetio je Huang jedan od znanstvenika na studiji.

„Zbog toga ova studija prezentira novi pristup istraživanju kognitivnih procesa u različitim kulturama koje koriste Facebook kao platformu za prikupljanje informacija.“