TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Spavanje može ublažiti simptome Parkinsonove bolesti

Prevela i uredila: Ela Ban

Yahoo News

Istraživači su otkrili da spavanje pospješuje rad motoričkih funkcija kod ljudi koji boluju od Parkinsonove bolesti.

Ova „beneficija spavanja“ se pojavljuje kod nekih pacijenata iako nisu pod utjecajem lijekova tijekom spavanja, kažu autori studije. Međutim, kako piše u lipanjskom izdanju Journal of Parkinson’s Disease, ostaje nejasno kako san pospješuje rad motoričkih funkcija pacijenata, te da nisu svi pacijenti osjetili poboljšanje.

„To bi moglo imati značajne kliničke prednosti ako se dokaže da je subjektivan doživljaj beneficije spavanja povezan s objektivnim poboljšanjem motoričkih funkcija,“ rekao dr. Sebastiaan Overeem glavni istraživač s odsjeka za neurologiju, Instituta za Mozak, Ponašanje i Kogniciju – Donders na Sveučilištu Radboud u Medicinskom Centru Nijmegen u Nizozemskoj.

Tijekom obavljanja studije, istraživači su ispitali 243 pacijenata oboljelih od Parkinsonove bolesti o njihovim motoričkim i ne-motoričkim simptomima. Također su procjenjivali simptome depresije u pacijenata, te funkcioniranje i kvalitetu njihovih života.

Istraživači su otkrili da je gotovo 47% pacijenata osjetilo „beneficije spavanja“, ili jasno slabljenje simptoma (Parkinsonove bolesti) nakon noćnog spavanja.

98 od 243 pacijenata svakodnevno prakticiraju drijemanje. 46% od tih osoba koje redovito drijemaju nisu uopće osjetili „beneficije spavanja“. S druge strane, 20% spavača kaže da su osjetili redukciju simptoma nakon samo jedne noći spavanja, a 13% su osjetili poboljšanje samo nakon drijemanja. Međutim, 20% spavača je javilo o reduciranju njihovih simptoma nakon i cijelonoćnog spavanja i dnevnih drijemeža.

„Primamljivo je nagađati hoće li dnevni drijemež postati dio terapijskog programa,“ istaknuo je Overeem.

Iako je studija otkrila povezanost sna i simptoma Parkinsonove bolesti, ona nije dokazala uzročno-posljedičnu vezu.

Istraživači su istaknuli da nema demografskih ili kliničkih razlika (kao što su godine početka osjećanja bolesti i tipa liječenja) između onih koji su osjetili „beneficije spavanja“ i onih što nisu. Također nije bilo razlika u depresiji, kvaliteti života, pamćenju, umoru i kvaliteti spavanja između te dvije grupe.

Autori studije su nadodali da se njihova otkrića temelje na percepciji „beneficije spavanja“ njihovih pacijenata, a percepcija ovisi od osobe do osobe i ona je subjektivna. Potrebno je više istraživanja da se objektivno procijeni i gleda na promijene u simptomima Parkinsonove bolesti nakon perioda spavanja.

„Daljnje istraživanje je potrebno da bi se identificirale moguće odrednice i temeljni mehanizmi beneficije spavanja i kako bi se identificirali oni pacijenti koji bi najvjerojatnije mogli benefecirati od spavanja,“ zaključio je Overeem. „Oba istraživanja i prijašnje studije pokazuju kako je važno obnoviti istraživanja ove intrigantne teme.“

Više informacija o spavanju i Parkinsonovoj bolest na linku:

The National Parkinson Foundation