TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Istraživanje otkriva da oba spola procesuiraju slike muškaraca i žena različito

Prevela i uredila: Barbara Arbanas Kovačević

Matrix World

www.dailymail.co.uk

Znanstvenici su otkrili da doista različito vidimo muškarce i žene. Istraživanje je otkrilo da naši mozgovi različito procesuiraju slike ovisno o tome koji spol promatramo – bez obzira da li smo mi muškog ili ženskog spola.

Tim koji je proveo istraživanje kaže da bi to moglo pomoći pri objašnjenju zbog čega su žene često subjekt seksualnog objektiviziranja.

Istraživanje, koje je objavljeno u Europskom časopisu socijalne psihologije, otkriva niz eksperimenata u kojima su sudionici procesuirali slike muškaraca i žena na različite načine.

Kada bacimo pogled na neki objekt, naši mozgovi ga percipiraju u potpunosti ili kao skup dijelova.

Kada gledaju slike muškaraca, ljudi imaju tendenciju oslanjanja na „globalno“ kognitivno procesuiranje što je mentalna metoda pri kojoj se osoba percipira u cjelini.

Istodobno su slike žena češće subjekt „lokalnog“ kognitivnog procesuiranja ili objektiviziranja percepcije nečega kao skupa različitih dijelova.

Tim kaže da je razlika slična načinu na koji vidimo dio slagalice u odnosu na to kako vidimo dovršenu sliku.

Ovo je istraživanje prvo koje povezuje takve kognitivne procese s teorijom objektivizacije, rekla je Sarah Gervais, docentica psihologije sa Sveučilišta u Nebraski-Lincoln i vodeći autor istraživanja.

„Lokalno procesuiranje naglašava način na koji razmišljamo o objektima: kućama, autima i slično,“ rekla je.

„Ali globalno procesuiranje bi nas trebalo spriječiti u tome kada je riječ o ljudima.“

„Ne lomimo ljude na njihove sastavne dijelove – osim kada je riječ o ženama, što je zaista zapanjujuće. Žene se percipiraju na jednak način na koji se gledaju objekti.“

Tijekom istraživanja su sudionicima nasumično predstavljene na desetke slika potpuno obučenih muškaraca i žena prosječnog izgleda.

Nakon kratke stanke, sudionici su vidjeli dvije nove slike na svojim ekranima: jedna je bila nepromijenjena i sadržavala je izvornu sliku dok je druga bila malo modificirana verzija izvorne slike koja je činila seksualni dio tijela.

Sudionici su tada brzo identificirali koju su od dvije slike prije toga vidjeli.

Rezultati su bili dosljedni: ženski seksualni dijelovi tijela su se lakše raspoznavali kada bi bili predstavljeni odvojeno nego kada su prikazani u kontekstu cijelog tijela.

Ali muški seksualni dijelovi tijela su bolje prepoznavani kada su bili predstavljeni u kontekstu cijelog tijela nego kada su bili odvojeni.

„Uvijek čujemo da su žene reducirane na njihove seksualne dijelove tijela. Takve primjere čujete u medijima cijelo vrijeme.“

„Ovo istraživanje vodi korak dalje i otkriva da se takva percepcija širi i na svakodnevne žene  također,“ rekla je Gervais.

„Subjekti istraživanja su bili svakodnevni, obični muškarci i žene…bila je vrlo zanimljiva činjenica da ljudi promatraju obične muškarce i žene pamteći dijelove tijela bolje od cijelog tijela.“

Promatrate li ovu sliku “globalno” i “lokalno”?

Tim je također otkrio da i muškarci i žene imaju jednak problem, a to je da su, bez obzira na spol, muškarce vidjeli više „globalno“, a žene više „lokalno“.

„Ne možemo ovo prišiti samo muškarcima,“ rekla je Gervais.

„Žene također na ovaj način percipiraju druge žene.“

„To bi moglo biti vezano uz različite motive. Muškarci to možda čine jer su zainteresirani za potencijalnu partnericu za parenje dok žene to više čine kao usporedbu sa samom sobom. Ali znamo da to čine oboje .“

Tim se sada nada da će razraditi metodu kojom bi smanjili razlike što bi im pomoglo ograničiti objektivizaciju žena.

„Postoji nekoliko pravaca istraživanja , temeljem ovih otkrića“ rekla je Gervais.