SVEMIR KROZ TELESKOP

Nova udaljenost između Zemlje i Sunca određena glasovanjem

Prevela i uredila: Barbara Arbanas-Kovačević

Matrix World

www.livescience.com

U groznici  pobjede za laički jezik solarnog sustava, znanstvenici su glasali za redefiniciju jednog od najvažnijih temeljnih mjerenja u cijeloj astronomiji, a to je srednja udaljenosti između Sunca i Zemlje.

Slijedećeg puta kada vas petogodišnjak upita koliko je Sunce udaljeno, znajte da imate jednoglasnu podršku Međunarodne astronomske unije (IAU) pri jasnom i pouzdanom odgovoru:  149,597,870,700 metara.

IAU je u kolovozu glasala za promjenu udaljenosti nazvanu astronomska jedinica (AU) u jednostavan stari broj. Prije toga je jedinica bila definirana kružnom jednadžbom koja je bila loša za precizne izračune i laičko razumijevanje.

Prema stranici s novostima časopisa Priroda (Nature), određeno je da će udaljenost biti „radijus neuznemirene kružne Newtonove orbite oko Sunca čestice koja ima beskrajno malu masu i kreće se prosječnim gibanjem od 0.01720209895 radijana po danu (poznata kao Gaussova konstanta).“

Uz to što ovo sada pričinjava nepotrebnu poteškoću profesorima astronomije, ova se definicija u stvari ne slaže s općom relativnošću. Korištenjem stare definicije, vrijednost AU bi se mijenjala ovisno o lokaciji promatrača u sunčevom sustavu. Ako bi promatrač na Jupiteru koristio staru definiciju kako bi izračunao razdaljinu između Zemlje i Sunca, mjerenje bi variralo od onog sa Zemlje za oko 1000 metara.

Nadalje, Gaussova konstanta ovisi o masi Sunca, a s obzirom da ono gubi svoju masu dok zrači energiju, vrijednost AU se mijenjala u skladu s time.

Astronomi nisu odredili nejasniju i indirektniju definiciju samo zbog svoje zabave. Prije pojave letjelica i radara, nije postojala metoda za određivanje izravne mjere udaljenosti između Zemlje i Sunca.

Zemljina je orbita oko Sunca elipsastog oblika i njezina udaljenost od Sunca varira od oko 147 milijardi do oko 152 milijarde metara.