U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH

Tajna sretnog života?

Autor: Barbara Arbanas-Kovačević

Matrix World

Bliski odnosi s prijateljima i obitelji u djetinjstvu čine ljude sretnijima u kasnijem životu, otkrila je nova studija. Novo je istraživanje pokazalo da su pozitivni socijalni odnosi u djetinjstvu i adolescenciji ključ za bolji život u odrasloj dobi dok akademsko postignuće ima slab učinak.

Znanstvenici ne znaju mnogo o tome kako se razvijaju aspekti djetinjstva i adolescencije – kao što su akademsko i socijalno-emocionalno funkcioniranje – i kako utječu na život u odrasloj dobi. Adolescencija se opisuje kao dio tinejdžerskih godina u dobi između 13 i 19 godina i smatra se prijelaznom fazom između djetinjstva i odrasle dobi.

Oni blagostanje definiraju kao mješavinu osjećaja zajedništva, pozitivnih strategija kopiranja, socijalnog angažmana i prednosti samopercipiranja.

Istraživači su proučili podatke 804 ljudi, koje su pratili 32 godine, a koji su sudjelovali u Dunedin multidisciplinarnoj zdravstvenoj i razvojnoj studiji (DMHDS) u Novom Zelandu.

Izmjerili su odnose između razina nepovoljnih položaja u obitelji tijekom djetinjstva, socijalnu povezanost u djetinjstvu, razvoj jezika u djetinjstvu, socijalnu povezanost u adolescenciji, akademsko postignuće u adolescenciji i blagostanje u odrasloj dobi.

Socijalna povezanost u djetinjstvu je definirana ocjenama roditelja i učitelja djeteta koje se preferiralo, koje nije bilo samo i njihovom razinom samopouzdanja.

Socijalna povezanost u adolescenciji se demonstrira socijalnim vezama – roditeljima, prijateljima, školom, povjerenikom – i sudjelovanjem u grupama mladih i sportskim klubovima.

Rezultati su pokazali da postoji snažna poveznica između dječjih i tinejdžerskih socijalnih povezanosti s blagostanjem u odrasloj dobi što pokazuje važnost pozitivnih socijalnih odnosa tijekom života do odrasle dobi.

Istraživanje objavljenom u Časopisu o studijama sreće otkriva da je povezanost između ranog razvoja govora – kroz akademska postignuća u adolescenciji – do sreće u odrasloj dobi slaba.

Istraživači sa Sveučilišta Deakin kažu da bi se veća pažnja trebala posvetiti izgradnji snažnih socijalnih vještina i vezama kao i akademskom postignuću.

Profesor Craig Olsson je rekao: „Ako su ovi putovi odvojeni, tada pozitivan socijalni razvoj kroz djetinjstvo i adolescenciju zahtjeva ulaganja koja nadilaze akademski  program.“

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.