KNJIŠKI MOLJAC

Najveća tajna – razine svijesti i kategorije ljudi

Autor: Ljubica Šaran

Lektor: Anamarija Vukojević

Poznati su vam ljudi koji za sve krive druge, koji su uvijek u pravu, koji imaju odgovor na sva pitanja i rješenja za sve probleme. Takvi ljudi najmanje poznaju i razumiju sebe, a još manje druge. Nikada nećemo postati bolja i pametnija ljudska bića dok ne riješimo svoje fobije, nepoznanice i dok ne otkrijemo svoje mane, ali problem je u tome što malo tko želi saznati istinu o sebi. Je li Nikola Tesla zaista bio u pravu kada je izjavio da su ljudi mašine koje ne shvaćaju ni kako ta „naša“ vlastita mašina radi i djeluje?

Kako biste mogli nastaviti pratiti daljnji dio teksta molimo vas da pročitate prethodne dijelove „Najveće tajne.“

U prošlom dijelu teksta smo otkrili podjelu ljudi na sedam različitih grupa uz pomoć karakteristika koje su u njima dominantne.

P.D. Ouspensky je napravio najviše istraživanja u domeni psihologije samospoznaje i eventualne psihološke evolucije Homo sapiensa.

P. D. Ouspensky tvrdi kako je razumijevanje ovih kategorija iznimno važno, jer na takav način možemo pravilno proučavati eventualni napredak samospoznaje. Svi oni koji se potrude prepoznati svoju kategoriju, dobivaju direktni alat koji im može pomoći u otklanjanju najvećih prepreka za daljnji razvoj.

Uzmimo na primjer, opće pojmove kao što su; religija, znanost, umjetnost i filozofija.

Religija prema kategorijama ljudi

Interesantno je da se obično dijeli ljude po pripadnosti različitim religijama, a ne dijelimo religije po kategorijama ljudi s obzirom na njihovu razinu samospoznaje. Isto možemo primijeniti na znanosti i filozofiju.

Započnemo li od religije, shvatit ćemo da mora postojati religija čovjeka broj 1, a to su svi oblici fetišizma bez obzira na njihov naziv.

Religija čovjeka broj 2 je osjećajna ili sentimentalna religija koja ponekad prelazi u fanatizam, najgore oblike netolerancije i progone heretika.

Religija čovjeka broj 3 je teorijska skolastička religija, puna rasprava o riječima, formama i ritualima koji postaju važniji od bilo čega drugoga.

Religija čovjeka broj 4 je religija ljudskog bića koji radi na svom razvitku, tipično je da čovjek broj 4 ima kritičan i otvoren um koji se ne opterećuje religijama nižih grupacija niti su mu one važne, čovjek broj 4 je pun pitanja i o njima je spreman razgovarati i raspravljati.

Religija čovjeka broj 5 je religija ljudskog bića koji je stekao svoje jedinstvo i koji može vidjeti i shvatiti mnoge stvari koje ljudi iz kategorije 1, 2, 3 ne znaju i ne vide. Religija čovjeka broj 5 je dosta blizu religije čovjeka broj 4, no razlikuje s u činjenici da čovjek broj 4 još uvijek traži i istražuje dok čovjek broj 5 shvaća i zna odgovore na većinu pitanja čovjeka broj 4.

Religija kategorije ljudskih bića 6 i 7 je nešto o čemu mi ne možemo shvatiti i znati baš ništa.

Ista podjela vrijedi za umjetnost, znanost i filozofiju. U ovom dijelu se učenja Ouspenskog i Gurdjieffa u potpunosti slažu, osim što je Gurdjieff dijelom pokušao objasniti način djelovanja i razmišljanja kategorija 6 i 7.

Koja je vaša znanost? Materijalna, emotivna, intelektualna ili ona u kojoj ima više pitanja nego li odgovora? Možda ste čovjek broj 5 koji znanost gleda iz potpuno drugačijeg kuta.

Ouspensky je rekao kako je jedan od naših “domaćih zadataka” pronalaženje primjera za otkrivanje karakteristika umjetnosti ili znanosti prema navedenim kategorijama ljudi.

Ovi jednostavni primjeri religija po kategorijama ljudi nam bitno pomažu u objašnjenju brojnih problema koje smo mogli vidjeti u prošlosti i, na žalost, sadašnjosti. Ljudi iznimno osjetljivo reagiraju na religiju, no priznajemo da se slično ponašaju i prema znanosti, umjetnosti, filozofiji, itd., točnije ako su u pitanju ljudi iz kategorije 1, 2 i 3.

Vrag je u detaljima

Vjerojatno će vam ovakva podjela omogućiti potpuno novi odgovor na pitanje, zbog čega postoji fundamentalizam u bilo kojem obliku, shvatit ćete da je to tipično stanovište čovjeka broj 2, s druge strane budete li naišli na osobu koja u sintaksi, nazivima i formama traži „dlaku u jajetu,“ bit će vam sasvim jasno da je riječ o čovjeku broj 3. O demagogiji čovjeka broj 1 nećemo ni raspravljati jer je njih iznimno lako otkriti i s njima se čak ni ne može raspravljati jer oni uglavnom neće biti „ljudi od riječi.“

Ouspensky je smatrao kako se gore navedenim primjerima otvaraju vrata shvaćanja iskonskog ili pravog „jezika“ i načina komunikacije, te načina razmišljanja različitih kategorija ljudi.

Univerzalni jezik koji otkrivamo kroz samospoznaju otvara vrata objektivne percepcije. Je li to “Četvrti put”?

Ovaj jednostavan sustav na najbolji mogući način otkriva sve što proizlazi iz kategorija ljudi 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Mi na takav način otkrivamo jezik 5 vrsta ljudi s mogućnošću da jednog dana otkrijemo i jezik i način komunikacije čovjeka 6 i 7.

To nam nudi četvrtu definiciju psihologije, kao načina proučavanja novih jezika, ili u stvari novog univerzalnog jezika koji je karakterističan u odnosu na svaku kategoriju. Čovjek iz kategorije 5 će razumijevati jezik čovjeka iz kategorije 1, 2, 3 i 4, no čovjek iz kategorije 1 neće razumjeti jezik viših kategorija. Čovjek iz kategorije 2 će smatrati ako “osjeća” da “zna” i “razumije” druge kategorije ljudi, što je naravno pogrešno, dok će čovjek iz kategorije 3 raspravljati o svemu i svačemu uključujući i o “jeziku” dok bi zapravo trebao početi učiti o sebi i svojem položaju to jest psihološkom težištu. Čovjek iz kategorije 4 će znati kako je jezik čovjeka 1, 2 i 3 pogrešan no neće u potpunosti shvaćati zašto je to tako, čovjek iz kategorije 4 će također biti svjestan da može napredovati u kategoriju 5 no za ulazak u ovu kategoriju će mu biti potrebno i znanje o drugima, a ne samo djelomično znanje o sebi.

Ouspensky smatra kako se naziv „univerzalni jezik“ ili „filozofski jezik“ ne smije shvatiti metaforično. Ovaj jezik je univerzalan u istom smislu kao i matematički simboli, on obuhvaća sve što ljudima može pasti na pamet, čak samo nekoliko riječi iz ovog jezika pružaju mogućnost preciznijeg razmišljanja i govora, nego li je to moguće s „običnim jezikom“ koji ne poznaje razlike u nivoima spoznaje i samospoznaje, i sve to naravno čak i bez upotrebe ikoje postojeće znanstvene ili filozofske terminologije i nomenklature.

Koja je vaša kategorija?

Ovo je najvjerojatnije najkraći tekst iz serije „Najveća tajna,“ razlog za to je više nego li očigledan, omogućit ćemo svakom čitatelju, ako to želi, da otkrije svoju kategoriju. Jeste li materijalni čovjek, jeste li emocionalni čovjek, jeste li intelektualni čovjek? Iili ste pak vrsta ljudskog bića koji ima više pitanja nego li odgovora i toga se ne sramite priznati, možda ste čak u kategoriji ljudi koji već imaju odgovore na pitanja ljudi iz kategorije 4.

Otkrijete li kojoj kategoriji ljudskog bića pripadate, shvatit ćete prepreke koje vam stoje na putu “buđenja.”

Što god bili, ne zaboravite jednom kada krenete na put samospoznaje i kada odlučite da se želite mijenjati bez obzira što saznali o sebi i koliko to bilo šokantno ili depresivno, vi već prelazite iz jedne kategorije u drugu.

Četvrti put“ je unikatan za svako ljudsko biće, na vama je želite li ostati na putu moguće psihološke evolucije.

Slijedi nastavak.