U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH

Nanovlakna mogu biti opasna kao azbest

Autor: Barbara Arbanas-Kovačević

Matrix World

Sićušna vlakna koja proizvodi nanotehnološka industrija mogu biti jednako opasna kao azbest ako se inhaliraju, tako kažu istraživači. Nanovlakna se nalaze u širokom rasponu svakodnevnih proizvoda, od sportske opreme, vodotpornih proizvoda, pelena i usisavača.

Nanovlakna su definirana kao vlakna promjera manjeg od 1000 nm nanometara. Ona mogu biti proizvedena međupovršinskom polimerizacijom, elektronskim predenjem i predenjem silom. Ali neka od njih su oblikom slična vlaknima azbesta za kojeg je poznato da uzrokuje rak pluća.

Istraživanja provedena na miševima, objavljena u Toksikološkim znanostima (Toxicology Sciences) sugeriraju da su duža nanovlakna opasnija. Ljudska i mišja se pluća razlikuju, ali se istraživači nadaju da će istraživanje pomoći pri osmišljavanju sigurnijih nanovlakana.

Ken Donaldson, profesor respiratorne toksikologije sa Sveučilišta Edinburgh, kaže: „Izražena je zabrinutost da nove vrste nanovlakana mogu predstavljati rizik jer su sličnog oblika kao azbest.“

Sintetička nanovlakna obavijaju nanočesticu poput prstiju ruke

Srebrna nanovlakna različitih dužina su ubrizgana u mišja pluća. Ona veća od pet mikrometara, ili pet tisućinki milimetra, imaju tendenciju zadržavanja u plućima i uzrokovanja upale. Manja su očišćena s pluća.

Profesor Donaldson je rekao: „Znali smo da dugačka vlakna, u usporedbi s kraćima, mogu uzrokovati tumore, ali do sada nismo znali dužinu koja to uzrokuje.“

„Poznavanje dužine iznad koje sićušna vlakna mogu uzrokovati bolest je važno pri osiguravanju izrade sigurnih vlakana u budućnosti kao i pri shvaćanju trenutnog rizika od azbesta i ostalih vlakana.“

Profesor Stephen Spiro, iz britanske Udruge za pluća, je rekao da se broj slučajeva mezotelioma učetverostručio tijekom posljednjih 30 godina zbog azbesta. Mezoteliom je rijedak oblik raka koji se razvija iz transformiranih stanica koje potječu iz mezotelijuma, zaštitne obloge koja pokriva mnoge unutarnje organe u tijelu.

Dodao je: „Istraživanje je posebno zanimljivo jer nam ukazuje na veličinu vlakana koji mogu dovesti do mezotelioma ukoliko se inhaliraju.“

„Ukoliko to potvrde naknadna istraživanja, ova se minimalna duljina vlakana može navoditi u industrijskim smjernicama kako bi se osiguralo da ljudi ne budu izloženi vrsti vlakana koja mogu dovesti do takvih smrtonosnih bolesti.“