PONERIZACIJA DRUŠTVA

Kraljevsko društvo izdalo apokaliptični pamflet „Ljudi i planet“

Autor: Barbara Arbanas-Kovačević

Matrix World

Nedavno izvješće, kojeg je objavilo Kraljevsko društvo (britanska znanstvena ustanova, op.a.), predviđa „silaznu spiralu ekonomskih i ekoloških bolesti“ ukoliko se svjetska populacija drastično ne smanji. Studija, nazvana „Ljudi i planet“ otvoreno poziva na zapadnu deindustrijalizaciju, povećano „planiranje obitelji“ (osobito u zemljama Trećeg svijeta), provedbu Agende 21 i utvrđivanje trenutnih tvrdnji da je povećanje populacije izravno vezano uz degradaciju okoliša unutar javnog diskursa.

Izvještaj, čiji je navodni cilj bio procjenjivanje stanja čovječanstva za slijedećih 100 godina i pružanje preporuka za njegovo poboljšanje, poziva na postavljanje na sam vrh globalnih političkih i ekonomskih programa pitanja stanovništva i potrošnje.

Izvještaj započinje izjavom da „broj ljudi koji žive na planetu nikada nije bio veći, njihove razine potrošnje su nezapamćene, a u okruženju se odvijaju velike promjene“. Ova je izjava, naravno, istinita. No, broj ljudi na planetu, kao što trenutno stoji, nije odgovoran za te promjene. To je dokazano u više navrata.

Ipak, izvješće utvrđuje dva pitanja za koja tvrdi da su apsolutno kritična za zdravlje i dobrobit planete kao i za „buduće generacije“, a to su rast broja stanovnika i ekonomija potrošnje.

black_friday-100014146-large

U izvješću se navodi:

Godišnja stopa globalnog rasta stanovništva je sredinom 60-ih usporila nakon vrhunca iznad 2,0%; stope plodnosti su pale, tako da je 2010.g gotovo 48% svjetske populacije imalo ukupnu plodnost manju od 2,1 djeteta po ženi. Međutim, brzi se porast stanovništva nastavlja u nekim dijelovima svijeta. Rastući trend populacije neće dostići svoj vrhunac još narednih 40 godina ili više jer današnja i nerođena djeca tek moraju dobiti vlastitu djecu.

U odnosu na pitanje potrošnje, piše:

Drugi veliki problem s kojim se planet suočava jest taj da, gledano u cjelini, raste potrošnja po glavi stanovnika. Ukupna će potrošnja nastaviti rasti kako se povećava broj stanovnika jer više ljudi na planeti znači više gladnih usta i više dobara kako bi se zadovoljile njihove težnje. Ljudi ovise o njihovom prirodnom okolišu kako bi se podmirile te potrebe i želje, ali pretjerana potrošnja materijalnih resursa nagriza ovaj prirodni kapital. Pristup dovoljnoj količini hrane, vode i goriva za sve već sada predstavlja problem.

Nakon mnogih govora u vezi stanja siromašnih ljudi svijeta i povećane razine degradacije okoliša, „Ljudi i planet“ konačno stiže do poznatog zaključka izvedenog od strane populacijskih redukcionista svake generacije – porast stanovništva se trenutno nalazi u takvom stanju da će uskoro prestići sva raspoloživa sredstva. Drugim riječima, kako su to postavili Thomas Malthus, Paul Ehrlich i Ted Turner, beskrajan rast je nemoguć u konačnom svijetu.

overpopulation

Odavno je dokazano da su rani eugeničari, poput Thomasa Malthusa, bili u krivu. Noviji poticatelji mita, kao što su Paul Ehrlich i John Holdren, su također prokazani kao ništa drugo nego anti-ljudski propagandisti koji služe višem planu od onog predstavljenog javnosti.

Sada, čak i nakon neuspjeha tih teorija i predviđanja, i samo Kraljevsko društvo, koje je preuzeto od strane eugeničkog pokreta, proizvodi „Ljude i planet“, još jedan komadić apokaliptičke propagande za koju će se nesumnjivo dokazati da je lažna, baš kao što su to u prošlosti bili i njezini prethodnici.

No, izvješće nije samo kritika populacijske bombe. U stvari, istraživači Kraljevskog društva su prisiljeni priznati da ne postoji populacijska bomba zbog činjenice da je došlo do drastičnog opadanja plodnosti prosječne osobe uz iznimku većine Trećeg svijeta. Navodi se: „Dok je prosječna godišnja stopa promjene stanovništva dosegnula vrhunac 1960-ih s 2%, on sada iznosi 1,1% godišnje, a apsolutna stopa rasta je dosegnula vrhunac 1989.g i sada stoji na 78 milijuna…“

op

Nakon što je to izrečeno, izvješće nudi devet preporuka o tome kako se boriti protiv onoga za što tvrdi da je neizbježna katastrofa sve dok se ljudi razmnožavaju. Te su preporuke poznate svakome tko je pratio eugeničko-populacijski, redukcijski i ekofašistički plan tijekom bilo kojeg razdoblja. One glase:

  1. Međunarodna zajednica mora dovesti 1,3 milijarde ljudi, koji žive s manje od 1,25$ na dan, izvan apsolutnog siromaštva i smanjiti nejednakost koja postoji u današnjem svijetu. To će zahtijevati usmjerene napore u ključnim političkim područjima uključujući ekonomski razvoj, obrazovanje, planiranje obitelji i zdravlje.
  2. Najrazvijenija gospodarstva, i ona u nastajanju, moraju se stabilizirati, a zatim se putem dramatičnih poboljšanja u učinkovitosti korištenja resursa, tehnologije i infrastrukture mora smanjiti razina materijalne potrošnje, te se sustavno razdvojiti gospodarska aktivnost od utjecaja na okoliš.
  3. Programi reproduktivnog zdravlja i dobrovoljnog planiranja obitelji hitno zahtijevaju političko vodstvo i financijsku predanost, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom području. To je potrebno kako bi se nastavila silazna putanja stope plodnosti, osobito u zemljama gdje je visoka nezadovoljena potreba za kontracepcijom.
  4. Stanovništvo i okoliš ne treba smatrati odvojenim pitanjima. Demografske promjene, i utjecaj na njih, bi trebale biti pretvorene u ekonomsku i ekološku raspravu, te planiranja na međunarodnim sastancima, kao što je Rio 20+ konferencija o održivom razvoju, i kasnijim susretima.
  5. Vlade bi trebale osloboditi potencijal urbanizacije kako bi se smanjila materijalna potrošnja i utjecaj na okoliš putem učinkovitih mjera. Dobro planirana odredba vodoopskrbe, odlaganja otpada, struje i ostalih usluga će izbjeći sirotinjske uvjete i povećati blagostanje stanovnika.
  6. Kako bi se zadovoljili prethodno dogovoreni ciljevi za univerzalnom edukacijom, političari u zemljama niskog školovanja trebaju surađivati s međunarodnim financijerima i organizacijama kao što su UNESCO, UNFPA, UNICEF, IMF, Svjetska banka i Obrazovanje za svih. Financijske i nefinancijske barijere se moraju prevazići kako bi se postiglo kvalitetno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje za sve mlade svijeta uz osiguravanje jednakih mogućnosti dječacima i djevojčicama.
  7. Prirodni i društveni znanstvenici trebaju povećati trud prilikom istraživanja učinaka interakcije između potrošnje, demografske promjene i utjecaja na okoliš. Oni igraju jedinstvenu i vitalnu ulogu u razvijanju potpunije slike problema, neizvjesnostima koje se nalaze u svima takvima analizama, učinkovitosti mogućih rješenja i pružanja otvorenog, povjerljivog izvora informacija za političare i javnost.
  8. Nacionalne bi vlade trebale ubrzati razvoj sveobuhvatnih mjera bogatstva. To bi trebalo uključiti reformiranje sustava nacionalnih računa i poboljšanje računanja prirodne imovine.
  9. Potrebna je suradnja među nacionalnim vladama kako bi se razvio socio-ekonomski sustav i institucije koje nisu ovisne o rastu materijalne potrošnje. To će pružiti obavijest razvoju i implementaciji politika čiji procvat omogućuju ljudi i planet.

U svoj pravičnosti, ne baš sva rješenja, su (barem na njihovim licima) zlokobna. Nitko ne može zaozbiljno tvrditi da je konzumerizam zdrav životni stil, naklonjen okolišu ili održiv. Međutim, moramo biti pažljivi i ne dopustiti da nas zavaraju kičast jezik i mala rječkanja kako bismo vjerovali da su ponuđena rješenja ništa drugo doli plan za smanjenje stanovništva kojeg oni vide kao neprikladne i beskorisne proždrljivce.

Overconsumption

Ono što je jednom bilo izraženo izravnim jezikom sada zahtjeva sjenovito kodiranu tehnologiju kako bi se prenio isti koncept i, još i važnije, da se mase uvjere da je u njihovom interesu uništavanje stada. Doista, takva je igra riječi također neophodna kako oni koji su više usmjereni samoodržanju  ne bi posumnjali na prijetnju od koje se moraju čuvati.

Primjerice, pojam „planiranje obitelji“ je samo još jedan, politički manje nabijen, izraz za pobačaj i sterilizaciju. Slično tome, UN-ov pojam „održivi razvoj“ predstavlja uklanjanje ljudi iz ruralnih područja i vraćanje životnog standarda prosječnog građanina na one iz vremena feudalizma.

Ono što se propušta priznati jest to da je rast broja stanovnika u korelaciji s gospodarskim rastom – stoga, ako zemlje u razvoju i dalje nastave bježati od siromaštva, onda smanjivanje stope populacijskog rasta ne bi trebao biti prioritet. U nedavnom blogu nas Wolfgang Fengler iz Svjetske banke podsjeća:

Populacija Afrike rapidno raste i njezin će se broj stanovnika udvostručiti do 2050.g. Ovisno o izvoru podataka, Afrika će uskoro prijeći brojku od 1 milijarde ljudi i mogla bi dostići 2 milijarde do 2050.g. To ju čini najbrže rastućim kontinentom, a njezin će rast također pomaknuti globalnu populacijsku ravnotežu.

Zvuči zastrašujuće, ali ono što nitko ne spominje jest da je u pogledu gustoće naseljenosti, zapadna Europa daleko više naseljena od Afrike:

Ako pogledamo zapadnu Europu, ondje u prosjeku živi 170 ljudi po četvornom kilometru. U subsaharskoj Africi danas živi samo 70 ljudi. Jaz će se tijekom narednih nekoliko desetljeća suziti, ali se očekuje da će čak i 2050.g zapadna Europa biti gušće naseljena od Afrike.

global-economy_0

Dakle, vidi se nadmoć ovih uvjeta nabrojanih u preporukama izvješća. Ipak, iako je veći dio jezika ovog izvješća uobličen, autori su još uvijek dovoljno napadni da otvoreno izjave da je jedan od njihovih ciljeva nastavljanje „silazne putanje stope plodnosti“.

I dok bi se netko mogao naći u iskušenju da vjeruje da se ponavljanje „planiranja obitelji“ odnosi samo na programe „seksualnog obrazovanja“ i raspodjela kontracepcije, kada se izvješće nastavlja čitati, postaje jasno da su favorizirani pobačaji i razne metode sterilizacije. To je stoga što, dok je ovo prvo možda jeftinije, potonje je učinkovitije.

Osim toga, dok autori opetovano tvrde da te metode populacijskog reduciranja moraju biti dragovoljne, također je jasno da će biti obrnuti slučaj. Doista, sama je činjenica da oligarhija „stručnjaka“ vodi prihvatljivu količinu ljudskih bića kojima se dozvoljava život na planetu metodama koje uključuju prisilu i/ili prijevaru usmjerenu protiv sušte prirode volonterstva.

Također treba biti svjestan izdaje koja se krije u pojmovima „učinkovitost“, „reducirana potrošnja“, „održivi razvoj“ i „urbanizacija“.

Svi ovi pojmovi, korišteni u kontekstu ovog izvješća, odnose se na krajnji cilj stvaranja drastično smanjene ljudske populacije u nekoliko velikih gradova pod strogim smjernicama racioniranja hrane i ostalih potrepština.

To je točno ono na što se mislilo kada su se autori izvješća odnosili na „potencijal urbanizacije kako bi se smanjila potrošnja materijala i utjecaj na okoliš kroz učinkovite mjere“ kao i „dobro planirano pružanje vodoopskrbe, odlaganja otpada, struje i ostalih usluga“.

agenda21bal

Sve se ove preporuke trenutno implementiraju putem planova kao što je Agenda 21. Ono što nije, putem međunarodnih sporazuma, implementirano na internacionalnoj razini, provodi se na državnom ili lokalnom nivou.

Zbog zamaskirane i nečujne prirode ovih smjernica i, nažalost, promašenih ciljeva pristojnih, dobronamjernih ljudi, kao i dvoličnosti zlonamjernih, teško je prosječnu osobu uvjeriti u opasnosti planova kao što je Agenda 21 i onih predloženih u „Ljudima i planetu“. Međutim, imperativ je da činimo upravo to dok vrijeme brzo ističe.

Uz svo povećanje propagande koja dolazi od organizacija povezanih s Ujedinjenim narodima i raznim dobro financiranim zakladama, došlo je do povećanja u razini svjesnosti tih zlokobnih planova od strane opće javnosti. Postoje mnogi izvori iz različitih sredina koji raspravljaju o opasnostima Agende 21, i nije postojalo bolje vrijeme od ovoga sada da se ti izvori iskoriste kako bi se educirale obitelji, prijatelji i sugrađani, zbog postupnog izumiranja i mehanizacije s kojom smo suočeni.

Ne dozvolite da vas zavaraju izvješća kao što je „Ljudi i planet“. Kada se dublje uroni u istinsku motivaciju koja se krije iza provedbe navedenih preporuka, postaje jasno da vojska „stručnjaka“ od koje se očekuje da vodi društvo u budućnost, u stvari ne brine ni o ljudima niti o planetu.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.