PRIZMA DRUŠTVA

Dragovoljno ropstvo za božansku protekciju

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

Davne 1949. godine, UN je usvojio rezoluciju o aboliciji ropstva, zapadnjaci o robovanju mogu čuti samo kroz vijesti o najnerazvijenijim zemljama i traffickingu ljudima, no vratimo li se samo 2200 godina u prošlost naići ćemo na primjere koji u najmanju ruku prkose našem modernom načinu razmišljanja.

O lijepa, o draga, o slatka slobodo

Egiptolog Kim Steven Bardrum Ryholt sa Sveučilišta Kopenhagen je objavio znanstveni rad u kojem je objavio rezultate prijevoda staro-egipatskih papirusa iz drugog vijeka prije nove ere koji su pronađeni na smetlištu prastarog hrama u gradu Tebtunisu (Umm el-Baraga). Ovi papirusi ne bi bili nikakva posebna atrakcija, s obzirom da najveći dio papirusa iz starog Egipta dolazi iz perioda posljednje faraonske dinastije to jest Ptolomejevića no papirusi iz Tebtunisa sadrže ugovore u kojima slobodni ljudi pristaju biti hramski robovi kako bi dobili božansku zaštitu od zlih sila i uroka.

Da dobro ste pročitali stari egipćani su se dobrovoljno odricali svoje slobode, i slobode svojih potomaka kako bi pobjegli od zla i uroka. Ryholt je pronašao malo više od stotinu sličnih ugovora, u njima je čak navedeno kako hramski robovi osim rada za hram moraju plaćati i danak od dva i pol bakrenjaka na mjesec kako bi zahvalili hramu i bogu Anubisu na božanskoj zaštiti.

Za sada se ovi interesantni papirusi nalaze u posjedu Britanskog Muzeja i različitih povijesnih ustanova u Kopenhagenu, no zasigurno će naći posebno mjesto u egiptologiji s obzirom da su ovo prvi pismeni primjeri u kojima je dokumentirano dobrovoljno odricanje od slobode.

Ryholt je za web stranicu Blogs Nature izjavio slijedeće:

„Ropstvo se u antici kao i u današnjici tolerira samo zato ako omogućava bolje životne uslove nego li na slobodi.“

Potpuno je nejasno kako su hramski robovi mogli zarađivati ikakav prihod s obzirom da su morali fizički raditi za hram, no Ryholt smatra kako su najvjerojatnije radili dodatne poslove u svoje slobodno vrijeme.

Ropstvo je značilo bolji život?

Znanstvenici se još uvijek spore o tome što je ljude iz antike tjeralo da se dobrovoljno odreknu slobode, te da u isto vrijeme jednim jedinim ugovorom svoju vlastitu djecu pretvore u robove, Ryholt smatra kako se nije radilo o nekakvim mazohističkim poremećajima već da je najvjerojatnije to bio jedini izlaz iz bijede i gladi ljudima koji su se nalazili na dnu društvene ljestvice i koji se nisu mogli brinuti o sebi i svojim potomcima. Ryholt ropstvo i prisilni rad za bogate hramove vidi kao potez očajnika.

Ryholt sa suradnicima radi na sastavljanju papirusa.

Ryholt sa suradnicima radi na sastavljanju papirusa.

Iako su ugovorima ljudi postajali robovi oni su ih na neki način i štitili, dokle god su bili robovi za hramove nisu morali obavljati obavezne godišnje radove, koji su obično trajali mjesecima, za faraona ili lokalne guvernere, takvi radovi su obično značili irigaciju, kopanje kanala, pravljenje cesta, održavanje infrastrukture i slične državne pothvate, i naravno, ugovor s hramom ih je lišavao vojne obaveze. Hramsko roblje je uglavnom radilo na poljima ili na održavanju domaćinstava svećenika i svećenica, te na obnavljanju hramova, svi ti poslovi su bili puno manje zahtjevni od onoga što je od običnih seljaka zahtijevala država.

Čini se da je običaj hramskog robovanja bio dostupan u starom Egiptu samo u vremenu od 190-te do 130-te godine prije nove ere, jer dokazi o ovoj čudnovatoj praksi postoje samo za taj period od 60 godina.

Jesmo li postali išta bolji?

Gotovo 2200 godina nakon stvaranja naizgled sramotnih robovskih ugovora iz Tebtunisa, moderno društvo naoko pokušava zažmiriti na 30 milijuna poglavito žene i djece koji se svake godine pretore u seksualno roblje na globalnom tržištu za preprodaju ljudi, ovu sramotnu rabotu sociolozi nazivaju trafficking kako bi „ljepše“ zvučalo.

Najlakše je okrenuti glavu od modernog ropstva i traffickinga ljudima.

Najlakše je okrenuti glavu od modernog ropstva i traffickinga ljudima.

S druge strane veliki broj djece postanu vojnici koji se indoktriniraju najvećim zvjerstvima, kanibalizmom, drogama, alkoholom i silovanjima kako bi postali mašine za ubijanje. O ovoj se temo jako malo piše, a još manje se radi protiv toga. Dok se u svijetu skupljaju jako veliki novci za zaštitu životinja, s čim se mi apsolutno slažemo, o zaštiti najosjetljivije ljudske grupacije – djece robova se uopće ne skupljaju novci, niti se stvaraju moćne udruge poput PETE, NRDC-a ili WWF-a.

Dodatni tekstovi:

TRAFFICKING LJUDIMA: Moderno ropstvo 30 milijuna žena i djece!

Djeca vojnici – gdje je kraj vladavini psihopata?

KONY 2012 – tko je pravi ubojica?

SLOBODA: San ili java?

Rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je snaga, agresija je obrana!