TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Mislite o nekome? To više neće biti samo Vaša tajna.

Autor: Jasmina Aleksić

Matrix World

Koliko puta ste se pitali o kome razmišlja vaš partner/partnerka? To možda više neće biti misterija zahvaljujući najnovijem istraživanju naučnika. Sposobnost predviđanja tuđih postupaka i reakcija, koja je ključna za uspešan društveni život, ima dalekosežne posledice. Uprkos značaju, zapravo se vrlo malo zna o tome kako mozak oslikava ljude da bi odredio njihovo ponašanje.

Mentalna slika neke osobe u mozgu ostavlja jedinstveni trag koji može biti detektovan pomoću napredne tehnike snimanja mozga. Neurolog Nathan Spreng je sa kolegama Andrie Rusu sa Vrije Univerziteta, Raymond Mar sa York Univerziteta i Clifford Robbin i Daniel L. Schacter, sa Harvarda objavio studiju o svom radu u online magazinu Cerebral Cortex.

“Kada smo pogledali rezultate istraživanja, bili smo šokirani mogućnošću da na osnovu moždane aktivnosti uspešno dešifrujemo o kome su učesnici eksperimenta mislili.” rekao je Spreng, glavni autor studije.

“Naše otkriće je rasvetlilo način stvaranja modela ličnosti u mozgu na osnovu očekivanog ponašanja – što je stvar od ključnog značaja za uspeh u društvu.” Dodaje Spreng.
Za potrebe studije, 19 mladih odraslih osoba je zamoljeno da prouči četiri ličnosti sa različitim ključnim osobinama.

Učesnicima su predočene razlličite situacije (npr. sedite u autobusu, ulazi starija osoba, a nema mesta za sedenje) i rečeno im je da zamisle kako bi neka od navedenih osoba reagovala. Za vreme zadatka mozgovi su im skenirani i snimani uz pomoć funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) koja meri aktivnost mozga detektujući razlike u protoku krvi.

Istraživači su otkrili da su tačno određeni obrasci moždane aktivnosti u medijalnom prefrontalnom korteksu (mPFC) povezani sa svakom od 4 različite ličnosti. Drugim rečima, samo na osnovu obrasca moždane aktivnosti je moguće precizno odrediti koja je zamišljena osoba.

“Rezultati ukazuju na to da se moždani kod date osobine nalazi u određenim moždanim regionima. Ove informacije su ugrađene u mPFC kako bi se stvorio model ličnosti koji se koristi prilikom društvenih interakcija”, kaže autor.

“Pređašnja istraživanja su ukazivala na to da prednji mPFC ima važnu ulogu u poremećajima socijalnog ponašanja kao što je autizam i naši rezultati ukazuju na to da su ovakvi poremećaji možda posledica nemogućnosti stvaranja pravih modela ličnosti,” kaže Spreng za Cornel Chronicle magazin, “Ako buduća istraživanja to i dokažu, možda ćemo konačno moći da identifikujemo određene biomarkere aktivacije mozga, koji će biti od koristi ne samo za dijagnosticiranje ovakvih bolesti, već i za praćenje efekata intervencija.”

Reference:

Brain Researchers Can Detect Who We Are Thinking About

Brain scan can decode whom we’re thinking of