TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Rasizam i nedostatak kreativnosti usko su povezani

Autor: Barbara Arbanas Kovačević

Matrix World

Što je zajedničko rasizmu i nedostatku kreativnosti? Prema novoj studiji sa Sveučilišta Tel Aviv – prilično mnogo toga. Kako se pokazalo, rasističko razmišljanje i kreativna stagnacija dijele zajednički mehanizam: kategorično razmišljanje.

„Iako se ova dva pojma odnose na vrlo različite ishode, oba se javljaju kada se ljudi usredotoče na postojeću kategoriju informacija i konvencionalna razmišljanja,“ napisali su istraživač Carmit Tadmor i njegovi kolege sa Sveučilišta Tel Aviv. Njihovim se istraživanjem ispitivalo postoji li uzročna veza između rasnog esencijalizma (stava da rasne skupine posjeduju temeljne esencije koje predstavljaju duboko ukorijenjene, nepromjenjive osobine i sposobnosti) i kreativnosti.

Oni su pretpostavili da bi, jednom kada se aktivira, esencijalističko razmišljanje dovelo do nesklonosti ka razmatranju alternativnih perspektiva što rezultira općim zatvorenim jednoumljem. Manipulirali su uvjerenjima sudionika u vezi rasnog esencijalizma tako što su im dali da pročitaju jedan od tri članka: jedan koji opisuje fiktivno znanstveno istraživanje koje podupire esencijalistička rasna uvjerenja, jedan koji opisuje fiktivno istraživanje koje podupire rasna neesencijalistička uvjerenja ili jedan o znanstvenim svojstvima vode.

Sudionici su nakon toga podvrgnuti uobičajenom testiranju kreativnosti u kojem su im dane tri različite riječi dok su oni morali odabrati ciljanu riječ koja povezuje te tri. Primjerice, za riječi maniri, krug i tenis točan bi odgovor bio stol.

ob_3a8276911ed48d7720bbf8876d331c24_eggs

Istraživači su otkrili da su sudionici koji dijele esencijalistička stajališta bili manje kreativni rješavajući pritom probleme riječi uz manju točnost u odnosu na sudionike pripadnike dviju ostalih grupa. Rezultati studije koja je uslijedila su pokazali da se veza između rasnog esencijalizma i smanjene kreativnosti može, barem djelomično, objasniti povećanjem zatvorenog jednoumlja.

Ove studije zajedno sugeriraju da esencijalizam ispoljava svoje negativne učinke na kreativnost mijenjanjem načina razmišljanja kao suprotnost onome što osoba misli. Ovaj se nalaz uklapa u prethodno istraživanje o procesuiranju informacija i kreativnosti. Istraživanje također ukazuje da su esencijalistička uvjerenja prilično rastezljiva.

Tadmor i njegovi kolege nagađaju da bi se, uz korištenje ovih informacija, mogao osmisliti intervencijski program koji smanjuje esencijalistička rasna uvjerenja čime bi se sudionike dovelo do toga da postanu društveno tolerantniji i da se pritom oslobodi kreativni potencijal.

Ovo je istraživanje uključivalo pojedince pripadnike većinskih kulturoloških skupina u SAD-u kao i onih manjih te se kreativnost mjerila različitim mjerama – fleksibilnosti, udruživanjem, uvidom. Istraživači su napisali da smatraju da njihovi rezultati sadrže važne implikacije za razumijevanje veze između rasne netrpeljivosti i kreativnosti.