PONERIZACIJA DRUŠTVA

I muškarci bivaju seksualno zlostavljani

Autor: Barbara Arbanas Kovačević

Matrix World

Seksualno uznemiravanje označava prijetnju ili prisilu seksualne prirode ili nedobrodošlo ili neprimjereno obećavanje nagrade u zamjenu za seksualne usluge. U većini modernih pravnih konteksta, ono je protuzakonito.

Ondje gdje postoje zakoni koji obuhvaćaju seksualno zlostavljanje, oni obično ne zabranjuju uobičajeno zadirkivanje, površno komentiranje ili manje izolirane slučajeve. Na radnom se mjestu ono može smatrati protuzakonitim kada je često ili ozbiljno te tako stvara neprijateljsko radno okruženje ili kada rezultira nepovoljnom odlukom o zapošljavanju (kao kada počinitelj biva otpušten ili degradiran ili kada žrtva odluči dati otkaz).

Seksualno uznemiravanje može biti poražavajuće za osobu. Studije pokazuju da većina zlostavljanja ili uznemiravanja nisu povezani s „flertom“, odnosno, iskrenim seksualnim ili društvenim interesom. Najčešći subjekti seksualnog uznemiravanja su uglavnom žene, no i muškarci se ponekad nađu u takvim situacijama.

Ono može opustošiti psihičko i tjelesno zdravlje kao i strukovni razvoj jer osobe koje bivaju seksualno uznemiravane mijenjaju svoja radna mjesta, poslovne ciljeve, radne zadatke, edukativne programe ili akademske smjerove. Ženske su osobe izvijestile o psihološkim i fizičkim reakcijama na uznemiravanje koje su  slična reakciji na druge oblike stresa, a one uključuju:

Psihološke reakcije:

 • Depresiju, tjeskobu, šok, poricanje
 • Gnjev, strah, frustraciju, razdražljivost
 • Nesigurnost, sramotu, osjećaj izdaje, zbunjenost, osjećaj stida nisko samopoštovanje
 • Krivnju, izoliranost

Fiziološke reakcije:

 • Glavobolje
 • Letargiju
 • Gastrointestinalne probleme
 • Dermatološke reakcije
 • Promjene težine
 • Noćne more i poremećaje spavanja
 • Seksualne probleme
 • Fobije i panične reakcije

070709_grab_hmed_3p_grid-6x2

U novom su se psihološkom istraživanju pokušali otkriti učinci seksualnog uznemiravanja na predodžbu o vlastitom tijelu, kako kod muškaraca, tako i kod žena. Otkriveno je da će se muškarci vjerojatnije podvrgnuti „čišćenju“ pri visokim razinama seksualnog uznemiravanja.

Istraživanje o tome kako seksualno uznemiravanje utječe na predodžbu o tijelu i prehrambene navike je obuhvatilo 2 446 studenata, od čega su 731 osobe bile muškarci. „Obično se smatra da se muškarce seksualno ne uznemirava,“ izjavila je voditeljica studije, Nicole Buchanan, profesorica psihologije sa Sveučilišta Michigan. „Žene doživljavaju veću razinu seksualnog uznemiravanja, ali kada i muškarci iskuse ovakvo ponašanje i kada ga smatraju uznemirujućim, vidljiva je jednaka vrsta odgovora kao i kod žena, a u slučajevima kompenzacijskih ponašanja čak i više.“

Seksualno se uznemiravanje pojavljuje u mnogim oblicima i može dovesti do simptoma tjeskobe i depresije, brige o izgledu i disfunkcionalne ishrane. Buchanan je izjavila da postoje određene karakteristike u seksualnom zlostavljanju koje mogu biti posebno snažne u pokretanju ponašanja koje označava čišćenje kod muškaraca. Poremećaji prehrane su ionako u porastu kod muškaraca, osobito onih mlađih, no većina programa pomoći su orijentirani ženama i djevojkama.

„Iako dečki i muškarci imaju niže stope brige o težini/izgledu i poremećaja ishrane, ova su pitanja još uvijek značajna i nalog za intervenciju,“ rekla je Buchanan. Potrebno je napomenuti da ova studija ne sugerira da je seksualno uznemiravanje manje bolno za žene negoli za muškarce.