KNJIŠKI MOLJAC

Nekadašnji savjetnik pape otkriva prijevare i krivotvorine u Bibliji

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

Kršćanstvo je jedna od najrasprostranjenijih religija na svijetu. U okrilju Rimokatoličke Crkve objedinjeno je preko milijardu i 200 milijuna ljudi dok ortodoksna kršćanska crkva broji oko 400 milijuna članova. Kršćani svoja vjerovanja zasnivaju na učenjima iz Biblije. Svako laičko ispitivanje Biblije kao povijesnog pisanog artefakta smatra se direktnim napadom na kršćanstvo, no nedavno je o prijevarama i krivotvorinama u ovoj svetoj knjizi progovorio čovjek koji je 17 godina služio kao savjetnik „Svetog Oca.“

Napad ili otkrivanje istine?

Dr. Miceal Ledwith priznati je katolički teolog koji je dobio brojna internacionalna priznanja zbog akademskih i profesionalnih dostignuća. Kao profesor sustavne teologije i predsjednik Sveučilišta Maymooth i član Instituta za izučavanje filozofije šoka i naprednih manifestacija ili Shock Philosophy Institute of Advanced Manifestation, Ledwith se smatra jednim od najvećih poznavatelja kršćanske teologije i filozofije.

Dr. Miceal Ledwith, priznati teolog i savjetnik papa, je priznao kako je Biblija puna lažnjaka.

Dr. Miceal Ledwith, priznati teolog i savjetnik pape,  priznao je kako je Biblija puna lažnjaka.

U jednoj izjavi koju je Ledwith dao za web stranicu Global Oneness, stoji sljedeće:

„Većina kršćana smatra kako je Biblija, naročito Novi testament (Novi zavjet) inspiriran riječima samog boga. Oni vjeruju da su te riječi u nekakvom obliku poslane s neba, u ekvivalentu kakvog faksa ili e-maila, u glavu ljudi koji su zapisivali Bibliju, dakle smatraju da je božanska inspiracija za ovu svetu knjigu pretočena u svaku zapisanu riječ kroz ruke autora Biblije.“

Ledwith je služio kao službeni savjetnik pape od 1980. – 1997.g. te je djelovao unutar vatikanskog tijela pod nazivom Internacionalna teološka komisija, no na vrhuncu karijere Ledwith je odustao od savjetovanja papa i visoke vatikanske funkcije kako bi se u potpunosti posvetio drugačijem načinu duhovnog života. Naime njegova odluka o napuštanju jedne od najpoželjnijih funkcija unutar hijerarhije KC-a  dogodila se poslije ogromnog nemira koji je doživio nakon završetka Drugoga Vatikanskog koncila:

„Smatram da su moji suvremenici mislili o istim stvarima koje su mučile i mene, možda ne tako intenzivno, ali sam bio potpuno svjestan kako drugi teolozi imaju iste teorije u glavi. U tadašnje su vrijeme ljudi na pozicijama moći (unutar Katoličke Crkve) razmišljali o nedosljednostima i pogreškama vjerskih autoriteta.

Kršćanska povijest prepuna je takvih primjera i takve stvari se stalno ponavljaju. Nedavno sam raspravljao s ljudima koji su se željeli držati trajnih vrijednih religijskih istina iz Biblije. Nije mi preostalo ništa drugo već da ih zapitam: “A gdje mislite da ćemo u evanđeljima i Novom testamentu naći nešto takvo?”

Izvolite posjetiti vatikansku knjižnicu i pročitajte najstarije manuskripte koji u sebi imaju zapise Novog testamenta. Jedan od takvih artefakata poznat je pod nazivom „Codex Vaticanus”. To je verzija Biblije koju je najvjerojatnije naručio Konstantin. Zatim pogledajte drugi manuskript koji se čuva u britanskoj knjižnici. Taj manuskript naziva se Codex Sinaiticus. On je otkriven na planini Sinaj u samostanu Svete Katarine.

Usporedite ta dva teksta koja potječu iz IV. stoljeća nove ere  i pokušajte pronaći famoznu priču o Isusu koji spašava ženu od kamenovanja koja se u modernim Biblijama nalazi u Ivanovom evanđelju u osmom poglavlju.

To je iznimno jaka priča koje NEMA niti u jednom primjerku najstarijih biblijskih verzija što znači da je priča umetnuta u Novi testament, po prvi put  nakon četvrtog stoljeća nove ere. Mogu vam dati na stotine takvih primjera.“

(Cijeli intervju s Dr. Miceal Ledwithom objavljen je u časopisu Super Conciousness, u jesenskom izdanju 2010. g., a ovaj izvadak intervjua nalazi se na stranici 64.)

No, nije samo Ledwith otkrio falsifikacije i nadogradnje u Bibliji. Zasad je poznato preko 20 teoloških istraživanja od kojih su neka objavljena u obliku knjiga, u kojima je otkriveno kako je Biblija pisana od strane 40-tak autora u razdoblju od 1500 ili 1600 godina. Zahvaljujući usporednim analizama otkriveno je kako je od 1189 poglavlja Biblije, 929 izvučeno ili kopirano nekoliko puta iz jednog dijela Starog testamenta (Starog zavjeta) u drugi dio Starog ili Novog testamenta, dok samo 260 doprinosi Novom testamentu u originalnom obliku. Analizom jezika i načina pisanja ustanovljeno je kako se Stari testament počeo stvarati 1400. godine stare ere, te se u potpunosti zaokružio oko 100. godine nove ere. Nakon toga počeo se pisati Novi testament s brojnim izmjenama i doradama zbog čega i imamo različita evanđelja.

Još jedan teolog otkriva laži u Bibliji

Jedan od najiscrpnijih radova na temu krivotvorina u Bibliji objavio je profesor teologije Bart D. Eherman. On je usporedbom različitih verzija prijepisa Biblije, jezika s kojim je pisana i načinom na koji je pisana, ustanovio kako su brojni dijelovi Novog testamenta krivotvorine od strane ljudi koji su se pretvarali da su apostoli Petar, Pavao i Jakov:

 „Dok su jedni sretni s činjenicom da su se laži pronašle, drugi anomalije pripisuju pseudografiji ili krivo pripisanim autorima određenih Biblijskih radova“.

Profesor Ehrman također tvrdi sljedeće:

„Druga je Petrova poslanica krivotvorena, skolastičari svugdje po svijetu – osim naših „prijatelja“ fundamentalista – reći će vam  da ne postoji mogućnost da je Petar napisao knjigu, već da je knjigu napisao netko drugi tko tvrdi da je Petar.“

Ehrman sugerira da su u krivu svi oni skolastičari koji tvrde da je u antičko vrijeme bilo prihvatljivo da netko piše knjigu u ime nekoga drugoga:

„Ako provjerite što su ljudi iz antike u stvari rekli o toj praksi, vidjet ćete da su to uvijek smatrali lažima i osuđivali su to kao prevarantsku praksu, čak i unutar kršćanskih krugova. Mnogi skolastičari misle da je 6 od 13 poslanica (pisama) koje je napisao Pavao u stvari napisao netko drugi tko je tvrdio da je Pavao. U antičkom svijetu knjige kao ove  bile su označene kao pseudoi – laži.“

Profesor teologije dr. Bart D. Eherman je razotkrio najveće falsifikate unutar Biblije.

Profesor teologije dr. Bart D. Eherman razotkrio je najveće falsifikate unutar Biblije.

Profesor Ehrman također tvrdi da je osoba u knjizi o Timoteju koja je tvrdila da je Pavao, u stvarnosti bio netko tko je živio nakon što je Pavao umro:

 „Spisatelj koji je napisao to djelo  uzeo je apostolsko ime da bi iznio problem koji je tada bio aktualan u crkvi“. Žene su dotad imale pravo iznositi svoje mišljenje, imale su pravo biti autoriteti i učiti muškarce. S tom se praksom moralo stati.“

Autor tih djela u Bibliji rekao je ženama da budu tihe i pokorne i podsjetio je čitatelje što se dogodilo kad je žena po prvi puta pokušala biti autoritet nad muškarcem, i to “s malim” incidentom koji se dogodio u Raju.

Npr. autor je iznio: ako žene žele biti spašene, onda će rađati djecu (Timotej 1, 2:11-15).

Pavao je poznat kao najveći povijesni ženomrzac (misogynists, op. prev.) i to na osnovu gore navedenog citata iz Biblije.

„I kakve to ima važnosti? Jer ovaj citat još uvijek koriste crkveni lideri da bi podjarmili i ušutkali žene“, kaže Ehrman.

Zašto nema žena svećenica u Katoličkoj crkvi? Zašto ženama nije dozvoljeno da propovijedaju u konzervativnim evangelističkim crkvama? Zašto u današnjem svijetu postoje crkve koje ženama ne dozvoljavaju čak ni da govore? U velikoj mjeri to je zbog toga što je Pavao, navodno, mislio da žena mora šutjeti, da žena mora biti pokorna i trudna. No što ako to nije bio Pavao već osoba koja je lagala o svom identitetu tako da čitatelji misle da je to zaista napisao Pavao.

Profesor Ehrman nastavlja uradak s raspravom o tome kako je Biblija u stvari bila ispunjena htijenjima o „istini” dok su mnogi njeni pisci u stvari iznosili laži:

„Čini se da su neki od pisaca Novog zavjeta, kao autori dvije Petrove poslanice, prvog dijela Timoteja i poslanice Efežanima, držali da imaju potpuno pravo lagati  da bi rekli istinu.“

Nakon godina istraživanja Ehrman je zaključio kako je 50% Novog testamenta krivotvorina.

Knjiga koju svima od srca preporučujemo.

Knjiga koju svima od srca preporučujemo.

Biblija ne samo da sadrži neistine nastale slučajnim pogrešakama, već također sadrži ono što bi gotovo svatko danas nazvao lažima,” zaključak iz knjige: FORGED Writing in the Name of God — Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are:

“Prema biblijskim skolastičarima, barem je 11 od 27 knjiga Novog testamenta krivotvorina, dok samo 7 od 13 apostolskih poslanica koje su pripisane Pavlu, možda zaista i jesu Pavlova djela.

Gotovo su se svi skolastičari složili da su sedam Pavlovih pisama autentična djela (Rimljanima, Korinćanima 1 i 2, Galaćanima, Filipljanima, Solunjanima 1 i Filemonu). No s druge strane imamo različite osobe koje su tvrdile da su Pavao, te osobe  napisale su: Timoteja 1 i 2, Titusa, Solunjane 2, Efežane i Kološane.

U tim djelima sasvim se jasno mogu vidjeti kontradiktorni pogledi na teološke teme. Brojne su i anomalije u jeziku i izboru riječi u knjigama koje se pripisuju Pavlu. Prema Ehrmanovim zaključcima, sve to je dokaz krivotvorenja. Ehrmanove analize knjige o Efežanima pokazuju da tekst, popunjen dugačkim grčkim rečenicama, ne odgovara specifičnom Pavlovom grčkom stilu pisanja, a koji se sastoji od kratkih relativno jednostavnih rečenica. Biblijski skolastičari, koji također osporavaju autentičnost evanđelja po Mateju, Marku i Ivanu, osporavaju pretpostavku da je apostol Petar napisao Petrove apostolske poslanice ili bilo što drugo.

Za razliku od Pavla, Petar Ribar, odgajan u ruralnoj Palestini, zasigurno je bio nepismen. Nepismen je bio i apostol Ivan, koji nije mogao napisati evanđelje koje nosi njegovo ime.

Ali zašto bi ijedan autor evanđelja tvrdio da je apostol ako to nije bio?

Odgovor je, čini se, sasvim očigledan.

U ranim stoljećima Crkve kršćani su se osjećali napadnuti sa svih strana. Zbog toga Ehrman zaključuje:

 „Bili su u konfliktu sa Židovima i poganima zbog osporavanja punovažnosti njihove vjere… ali najžešća debata  vodila se s drugim kršćanima jer su se svađali o temama poput onog što je ispravno vjerovanje i koji su rituali unutar vjere pravilni, a postojale su i brojne prepirke o tome što je pravi način kršćanskog življenja. Kršćani, koji su imali za cilj kontrolu stanovišta  željeli su da ta pravila prihvate i druge vjere, i zato su različite osobe pisale u ime apostola „izmišljajući, falsificirajući i krivotvoreći dokumente.”

Ako je nečije ime bilo Jehoshaphat, tada nitko van Palestine nije imao ikakve ideje tko je ta osoba, stoga baš i nije bila najbolja ideja staviti originalno ime na knjigu čiji nauk bi se trebao širiti tadašnjim poznatim svijetom.

Nitko ne bi uzeo za ozbiljno Evanđelje po Jehoshaphatu. Ako se željelo da ih itko čita, takvo i slična djela, tada se moralo potpisivati imenima koja su u ono vrijeme bila popularna, kao i danas. Tako su se pisci potpisivali Petrovim imenom, Tominim imenom ili pak Jakovljevim imenom. Drugim riječima, lagali su o tome tko zaista jesu. Prema skolastičarima, ideja da je „pisanje u nečije drugo ime“ bila uobičajena i prihvaćena praksa u antici je netočna. Krivotvorenje je onda, kao i sada, bilo neprihvatljivo, nepodobno i laž.“

Religija povezana s državom stvorila je Bibliju kakvu mi znamo

Uz pomoć sve otvorenijih istraživanja o Bibliji, teolozi su otkrili ne samo da mi nemamo originalnih zapisa bilo koje knjige iz Biblije, već ne postoji niti izvorni oblik Novog Testamenta. Ono što mi danas priznajemo kao Bibliju skup je prijepisa s greškama i prethodnim prijepisima koji su se stvorili u prvih nekoliko stotina godina dok su kršćani bili bjegunci i odmetnici. Kopiranje su činili amateri dok je Konstantin učinio sve kako bi nepodobne priče i knjige iz različitih oblika Biblije i Novog testamenta pretvorio u standardizirani oblik koji je njemu omogućavao održavanje i napredovanje Istočnog Rimskog Carstva.

Moderna biblija je stvorena 325 nove ere, prvim crkvenim koncilom u Niceji pod paskom cara Konstantina.

Moderna Biblija stvorena je 325. g.  nove ere, prvim crkvenim koncilom u Niceji pod paskom cara Konstantina.

 

Sam Novi testament pisan je i prepisivan na starogrčkom jeziku. Prvih 300 godina nove ere  pojavljivale su se brojne krivotvorine. Za sada je poznato preko 5700 verzija najstarijih oblika Biblije na starogrčkom jeziku. Neki od manuskripta imaju čitljive samo pojedine dijelove, dok su ostali dijelovi nepovratno uništeni vremenom. Od ovih 5700 tekstova samo njih deset sadrži cijelu Bibliju, kakvu mi danas poznajemo, a četiri od ovih deset tekstova napisano je tek nakon desetog stoljeća nove ere.

S ovakvim „originalnim“ uradcima jako je teško povjerovati da je Biblija sačuvana u originalnom obliku. Naravno ne smijemo niti zaboraviti na utjecaj patokracije – vladavine psihopata, jer zapravo, tko je Konstantinu dao za pravo da kroji izgled Biblije i da izbacuje iz evanđelja djela koja danas spadaju u gnostičke spise, dok one podobnije ostavlja u svojoj verziji državne religije?

Fomenkovo skidanje maski

Anatoly Fomenko, priznati ruski matematičar i povjesničar, također je otkrio mnogobrojne falsifikacije i povijesne laži, a neke od njih bez problema možemo usporediti sa stvaranjem „moderne“ Biblije. Naime Fomenko u svojoj ediciji knjiga: „Nova kronologija“ tvrdi sljedeće:

“Različiti opisi istih povijesnih događaja često nose različite datume i opise te lokacije koje su im nadodali povjesničari i prevoditelji. Na takav su način stvorili brojne „fantomske kopije“ tih istih događaja.

Stari zavjet izdaje događaje od 14. do 16. stoljeća NE i to na području Europe i Bizanta. Sadrži proročanstva o „budućim“ događajima povezanima s Novim testamentom koji izdaje događaje koji su se dogodili od 1152. do 1185. NE.

·         Religijska povijest teče ovako: predkršćanski period prije 11 stoljeća NE, Bachus period kršćanstva od 11. do 12. stoljeća NE, kršćanstvo od 12.-16. stoljeća NE i njegove mutacije u ortodoksno kršćanstvo, katoličko kršćanstvo, judaizam i islam

·         Najvjerojatniji prototip povijesnog Isusa  bio je u liku i djelu bizantskog imperatora Andronikosa prvog Komnenosa (navodno živio od 1152. do 1185. NE), koji je poznat po svojim reformama i djelima, a koji su se reflektirali u „biografijama“ mnogih stvarnih i nestvarnih osoba, pa čak i engleskih kraljeva.“

Kako god bilo povijest i način na koji je stvarana Biblija tisućljećima se držao daleko od našeg saznanja i shvaćanja. Zbog tisućljetnog kondicioniranja i propagande iznimno je teško razmišljati otvorenim i kritičkim umom, iznimno je teško uvjeriti sebe kako je znanje i spoznaja istine važnije od vjerovanja u laž. Jedino s otkrivanjem istine možemo napredovati.

U biti, pitanje je samo želimo li vjerovati u laži ili želimo spoznati istinu?

Matrix World reference:

O povijesnim anomalijama, Fomenko protiv lažova

Je li Biblija krivotvorena?

Krivotvorine u Novom testamentu?

Strane reference:

ADVISOR TO THE POPE EXPOSES BIBLE FRAUD AND FORGERY

The Corruption of Scripture

Wiki – Catholic Church

Wiki – First Council of Nicaea

Wiki – Eastern Orthodox Church