MISTERIJE

Neobične prastare cijevi planine Baigong

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

Cijevi iz Baigonga je skupni naziv za konstrukcije koje nalikuju tubama koje se nalaze unutar i oko istoimene planine s područja Tibeta. Na njih su prvi put naišli znanstvenici koji su tragali za fosilima dinosaura.

Neobične cjevaste strukture Baigonga, jako nalikuju na moderne cijevi.

Neobične cjevaste strukture Baigonga, jako nalikuju na moderne cijevi.

Ove neobične cijevi različitih profila se povezuju sa sustavom špilja u planini Baigong, no danas je zbog urušavanja unutrašnjosti planine, moguće prići „cijevima“ unutar samo jedne špilje. Sam izgled planine Baigong neke istraživače podsjeća na urušenu i erodiranu planinu, tako da su špekulacije oko pronalaska prastarih cijevi dobile i misterioznu notu.

Interesantno je da su neki artefakti promjera 40 centimetara s dobro vidljivim crvenkastim slojem hrđe, što je istraživačima isprva nalikovalo na tipične ostatke prastarih metalnih cijevi s velikim udjelom željeza.

Planina Baigong, lokacija neobičnih fenomena.

Planina Baigong i njene špilje, lokacija neobičnih cijevastih fenomena.

Dodatne “cijevi” su pronađene u obližnjem jezeru Toson te na potezu između kompleksa špilja i samog jezera. Većina cijevi je s malim padom bila položena horizontalno od jezera ka špiljama.

Pored ovih najširih vodoravnih cijevi otkrivene su i brojne vertikalne cijevi smještene u stijenama unutar planine, njihov promjer je varirao od dva do 4,5 centimetara.

Dio cijevi iz Baigonga prikazane na kineskoj nacionalnoj televiziki.

Dio cijevi iz Baigonga prikazane na kineskoj nacionalnoj televiziji.

Najveća hrđava cijev je locirana na plaži jezera Toson, položena je u smjeru istok – zapad i nalazi se točno na pravcu koji vodi do sustava špilja u podzemlju planine Baigong. No, osim cijevi, pronađeni su i brojni čudno oblikovani komadi metala čija namjena i podrijetlo nije poznato.

Oko jezera Toson je locirano i oblikovano kamenje obrađeno na takav način da dijelovi metalnih ostataka prolaze kroz njih i to na način da se čini kao da su se metal i stijene spojile učinkom oksidacije metala.

Znanstvenik Liu Shaolin je metalurškom analizom otkrio kako cijevi iz Baolinga imaju sastav od 30% željeznog oksida i velike količine silokon dioksida i kalcij oksida.

Čudnovato jezero.

Jezero Toson s čudnovatim okaminama.

Ove ostatke su prvotno ispitivali kineski znanstvenici 2002. godine, a njihove nalaze je objavila Xinhua News Agency, no ovaj nalaz se igonorirao sve do prije nekoliko godina kada je lokalna uprava počela promovirati tajanstvene konstrukcije kao turističku atrakciju.

2003. godine Ximin Weekly je izvijestio kako su kineski znanstvenici uz pomoć atomske spektroskopije uspjeli detaljno analizirati sastav cijevi, te da one sadrže organske ostatke. Također je otkriveno kako su u sastavu stijena iz špilja planine Baigong locirani brojni fosilizirani godovi prastarog drveća.

Pa ipak, znanstvenici do sada nisu uspjeli objasniti sve aspekte ove misterije, naročito zbog čega su fosilizirana drveća izdubljena poput tuba i kako je na njima nastala metalna oksidacija.

Špilja unutar planine Baigong u kojoj se nalaze neobične hrđave strukture.

Špilja unutar planine Baigong u kojoj se nalaze neobične hrđave strukture.

Io9 piše da su cijevi iz Baigonga jedna od stvarnih misterija antičkog svijeta, te da je cijela Quinghai provincija u Tibetu prekrivena čudnovatim piramidalnim strukturama i brojnim simetrično postavljanim cjevastim strukturama koje je vrijeme nagrizlo.

No Atlas Obscura na ovakav način opisuje misteriju s Tibeta:

„Hrđave tube Baigonga imaju promjer od nekoliko milimetara do četrdesetak centimetara, te se mogu pratiti u duljini od stotinjak metara od obližnjeg jezera do spleta špilja. Mnoge cjevolike strukture izgledaju kao da su sistematski vodoravno postavljene od jezera ka špiljama. Ovi prastari objekti su ukopani duboko u žive stijene planine i čini se da su nastale prije nego li je postojao čovjek, stoga izgledaju kao da nisu napravljene ljudskom rukom.“

Io9 navodi slijedeće:

Tišične okamine drveća izgledaju ovako.

Tipične okamine drveća izgledaju ovako.

„Najnovija istraživanja pokazuju kako metalni cijevoliki fenomen pripada fosiliziranom korijenju drveća. Hrđave cijevi su nastale nakon propadanja drvenog organskog materijala kroz proces pedogeneze (nastanka tla iz organskog materijala). Daljnji eksperimenti su potvrdili da cijevi sadrže organske materijale iz drveća, čak i mikroskopske drvene godove. Čini se da je drveće podzemnim tokom rijeke ponornice dospjelo od jezera u unutrašnjost planine, gdje su ih pronašli znanstvenici nakon što su se pretvorili u čudesne hrđave okamine.“

Kako god bilo, ovaj fenomen je zaista čudnovat i vrijedan dodatnog ispitivanja jer je očigledno jedinstven u svom izgledu i načinu nastanka.

Izvor:

Who built these ancient metal pipes deep inside a mountain cave?

Wiki – Baigong Pipes

Baigong Pipes China