PRIZMA DRUŠTVA

Zašto žene govore manje kada su brojčano nadjačane u grupi?

Autor: urednici MW-a
Matrix World

Značajna spolna nejednakost i dalje postoji za žene, kada su u pitanju rasprave u mješovito-rodnim skupinama. Prema novom istraživanju, u usporedbi s muškarcima, žene su manje sklone govoriti i podijeliti svoje mišljenje kada su brojčano u manjini. Obzirom na važnost govora kao sredstva za samoaktualizaciju i grupno odlučivanje, studija pokazuje da predstoji još uvijek puno posla kojeg treba obaviti kako bi se osigurala jednaka zastupljenost za bilo kakvim pregovaračkim stolom.

Studija sveučilišta Brigham Young i Princetona ispitivala je govore li žene manje od muškaraca kada se nalaze u grupi koja pokušava riješiti neki problem. Okupili su volontere, koji su podijeljeni u grupe u kojima su razmatrali koji je najbolji način za distribuciju zarađenog novca kojeg su hipotetski zaradili. Podijeljeni su u 94 grupe, a svaka  je imala najmanje pet članova.

Svakoj grupi je trebalo oko 25 minuta kako bi donijeli odluku o tome koji je najbolji način za distribuciju. Glasali su tajnim glasovanjem, polovica grupa je glasala odlukom većine, dok je druga polovica odlučivala samo jednoglasnom odlukom.

U većini skupina koje su proučavane, vrijeme koje su žene iskoristile za govore je bilo znatno manje od onoga koje su koristili muškarci.

U većini skupina koje su proučavane, vrijeme koje su žene iskoristile za govore je bilo znatno manje od onoga koje su koristili muškarci.

Tijekom rasprave, istraživači su bilježili rodni sastav grupe, kao i duljinu vremena koje je svaki pojedinac koristio za iznošenje svog mišljenja. U većini skupina koje su proučavane, vrijeme koje su žene iskoristile za govore je bilo znatno manje nego njihova razmjerna zastupljenost, odnosno manje od 75% vremena koje su muškarci iskoristili za govor.

Međutim, postoji iznimka od ovog rodnog sudjelovanja. Nejednakost je nestala kada su istraživači uputili sudionike da odluče jednoglasnom odlukom umjesto da odlučuju prema glasanju većine.

I zanimljivo, u onim skupinama u kojima su žene govorile više nego obično, finalne odluke su bile obično drugačije od odluka drugih grupa, one su sklonije više izražavati velikodušnost najniže rangiranim članovima grupe što je snažan pokazatelj da ženska perspektiva ne samo da može utjecati na stvaranje odluke grupe već također može dovesti i rezultirati inače nekonvencionalnim ili nerazmotrenim zaključcima.

“Žene imaju nešto jedinstveno i važno za dodati grupi, što se gubi, barem pod nekim okolnostima”, navodi Chris Karpowitz, glavni autor studije i politolog na sveučilištu BY.

Rezultati su pokazali da je pristup glasanja putem suglasnosti posebno osnažujući za žene koje su brojčano nadjačane od strane muškaraca u svojoj grupi. Koautor studije Tali Mendelberg s Princetona kaže da se ti rezultati mogu primijeniti na mnogo različitih postavki, te izjavljuje:

“U školskim odborima, upravnim odborima organizacija i tvrtki, te u zakonodavnim odborima, žene su često u manjini, a grupa koristi pravilo većinski donesenih odluka. Ove postavke će proizvesti dramatične nejednakosti i na mnoge druge načine. Manje je vjerojatno da će žene biti viđene, kao i da će vidjeti same sebe kao utjecajne u skupini i da će osjećati da je njihov glas čuje.”

Žene ne bi trebalo samo poticati da iznose svoja mišljenja već bi pravila donošenja odluka trebala biti drugačija, naglašavaju istraživači.

Žene ne bi trebalo samo poticati da iznose svoja mišljenja već bi pravila donošenja odluka trebala biti drugačija, naglašavaju istraživači.

U smislu kako ovo istraživanje može pomoći da se ženama da imaju više izražen stav kod glasanja, znanstvenici kažu da to nije samo stvar svijesti, da žene jednostavno trebaju govoriti više i da ih muškarci trebaju potaknuti da iznesu svoja mišljenja. Umjesto toga, Karpowitz i njegov tim ukazuju na to da pravila angažmana trebaju biti revidirana.

Naime, kada su žene brojčano nadjačane u grupi, skupine bi trebale koristiti pravilo jednoglasno donesenih odluka. Kad su žene velika većina, tada bi se trebalo odlučivati pravilom većine glasova, a kako bi se povećalo sudjelovanje žena, grupe bi trebale biti formirane s jednakim omjerom muškaraca i žena.

Zašto žene ne iznose svoje stavove kada su brojčano nadjačane od strane muškaraca nije razjašnjeno u ovom istraživanju, no svakako ne možemo zaključivati da je to nešto što je ženskom spolu prirođeno. U svakom slučaju, ovo je pokazatelj kako žene nisu jednako zastupljene u svim segmentima poslovnih djelovanja te se u njima vjerojatno niti ne osjećaju ugodno, što bi moglo objasniti i to da ne sudjeluju ravnopravno.

Do women speak less when when there are more men around?

Study: Why women speak less when they’re outnumbered

When Women Don’t Speak Up