TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Anesteziolozi tvrde da postoji treće stanje svijesti

Autor: Barbara Arbanas Kovačević

Matrix World

Ukoliko je anestezija dana na ispravan način, vrlo se malo pacijenata probudi tijekom operacije. Međutim, nova otkrića ukazuju na mogućnost postojanja stanja uma u kojem pacijent nije ni potpuno svjestan niti nesvjestan.

Ovo moguće treće stanje svijesti bi moglo biti ono u kojem pacijent može odgovoriti na naredbe, ali ga ne uznemirava bol ili operacija kojoj je podvrgnut, tvrdi dr. Jaideep Pandit, anesteziolog s koledža St John u Engleskoj, a koji je na Godišnjem kongresu udruge anesteziologa iz Velike Britanije i Irske raspravljao o ovoj ideji.

Dr. Pandit je ovo stanje nazvao „dizanestezija“ i rekao da dokazi o njemu proizlaze iz nedavno provedene studije u kojoj je 34 kirurških pacijenata zaprimilo anesteziju i čija su cijela tijela, osim podlaktice, paralizirana što im je omogućilo da odgovaraju na pitanja o tome jesu li budni ili osjećaju li bol tijekom operacije.

Trećina je pacijenata na pitanje pomicala prst iako su se nalazili pod utjecajem prikladne anestezije, prema studiji objavljenoj u rujnu u časopisu „Anestezija“. Dotičnu je studiju predvodio dr. Ian Russel sa Hull Royal ambulante u Engleskoj.

25596

Dok se pacijenti obično nalaze pod utjecajem anestezije, njih pomno prate liječnici te, ukoliko je potrebno, prilagođavaju količinu anestezije. Cilj je osiguravanje dovoljne količine anestezije kako bi pacijent tijekom operacije ostao potpuno nesvjestan. Međutim, postoji rasprava o tome koliko su doista pouzdani mjerni aparati koji se pritom koriste.

„Ne postoji model za svjesnost,“ rekao je Pandit. „Teško je dizajnirati kontrolni uređaj da prati ono za što ne postoji model za praćenje.“  Kod pacijenata koji su na pitanje odgovarali pomicanjem ruke, liječnici su povećavali dozu anestezije smatrajući da je taj pokret indikator svjesnosti iako Pandit tvrdi da dotični pacijenti nisu bili „svjesni“ dodajući da pomicanje ruke pokazuje da je njihovo stanje uma drugačije od uobičajenog.

Prethodna su istraživanja pokazala da je jedan od 500 pacijenata svjestan tijekom operacije. U jednom smo od prethodnih tekstova već spomenuli da, iako savjesno nadziru vitalne znakove poput pulsa i krvnog tlaka, anesteziolozi ne mogu sa sigurnošću znati je li pacijent svjestan ili nije. Više o tom istraživanju i što se događa s mozgom tijekom operacije možete pročitati ovdje.