SVIJET POD LUPOM

Što se događa kad muškarci samo pomisle na žene?

Autor: Barbara Arbanas Kovačević

Matrix World

To je vrlo česta scena u humorističnim serijama: muškarac razmišlja, muškarac se susreće sa ženom, muškarac više ne može razmišljati. Kao i kod svih dobrih komedija, ovaj klišej je utemeljen na ljudskoj prirodi – za muškarce je i sama pomisao na interakciju sa ženama dovoljna da uzrokuje kognitivne poremećaje!

U studiji iz 2009.g, objavljenoj u Časopisu eksperimentalne socijalne psihologije, je otkriveno da, nakon kratke interakcije s atraktivnom ženom, kognitivne sposobnosti heteroseksualnog muškarca – opadaju. Nedavno je tim nizozemskih znanstvenika pokušao utvrditi može li ta korelacija ići i korak dalje. Stoga su proveli dva eksperimenta u kojem su sudjelovali muški i ženski studenti.

Istraživači su pritom koristili tzv. stroop test što je psihološka metoda kojom se određuje koliko dobro se obrađuju natjecateljske informacije. Testove su proveli prije i nakon vježbe čitanja s usana, a koju je prošao svaki sudionik putem web kamere. Sudionici tijekom testa nisu mogli vidjeti nikoga, ali je od njih zatraženo da odrede riječi navodnog promatrača (istog ili suprotnog spola). Uspješnost ženskih studenata se nije mijenjala ovisno o tome promatra li ih osoba muškog ili ženskog spola dok je uspješnost muških studenata bila smanjena ovisno o istom faktoru.

Ovi su testovi potvrđeni i jednom drugom studijom u kojoj je sudionicima rečeno da će se provesti jednak test, no drugi sudionik testa ne bi došao. Unatoč tome, rezultati testova muškaraca su se smanjili zbog samog očekivanja ženskog promatrača. Ponovo, kod studentica nije bilo promjena.

Dakle, što to znači? Teško je reći sa sigurnošću. Istraživači smatraju da se ovo može objasniti činjenicom da su muškarci više usredotočeni na potencijalne mogućnosti parenja, ali postoji i mogućnost da je to dio percipiranog društvenog pritiska na muškarce zbog kojeg oni osjećaju potrebu da impresioniraju žene tijekom društvene interakcije, a koja koristi dragocjenu moć procesuiranja informacija.

Bez obzira na razlog zbog kojeg se to dešava, jasno je da muškarci teže razmišljaju u blizini žena.