VREMEPLOV

Tko je napravio krunu staru 6000 godina zajedno s predmetima zagonetne namjene?

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

Davne 1961. arheolog Pessah Bar-Adon otkrio je špilju s neobičnim blagom u brdima pored Mrtvog mora, usred hrpe od 400 prastarih artefakata pronađena je i jedinstvena bakrena kruna s neobičnim dekoracijama.

Pessah Bar-Adon pored artefakata iz brončanog doba.

Pessah Bar-Adon pored artefakata iz brončanog doba. Fotografija blasništvo Izraelskog muzeja.

Pustinje Srednjeg istoka prepune su arheoloških ostataka, od Sirije do Egipta, znanstvenici stalno pronalaze nove misterije, jedan od najinteresantnijih pronalazaka u „plodnom polumjesecu“ je takozvana „zaliha Nahala Mishara“ koja je datirana na 4000 milenij prije nove ere.

Predmeti od bronze i bakra pronađeni u špilji pored mrtvog mora.

Predmeti od bronze i bakra pronađeni u špilji pored Mrtvog mora.

442 artefakta iz ovoga nalazišta je napravljeno od ukrašenog bakra, bronze, slonovače i fino izrezbarenog kamena. U samoj špilji su pronađena i 100 različitih žezala, pet kruna i različitih vrsta oruđa za svakodnevnu upotrebu.

Prva fotografija blaga u špilji pored mrtvog mora.

Prva fotografija blaga u špilji pored Mrtvog mora. Fotografija vlasništvo Izraelskog muzeja.

Neki od predmeta su koristili kao ukrasi na balčcima bojnih maca i buzdovana, dok za neke predmete arheolozi nisu mogli odgonetnuti njihovu namjenu.

Činilo se da su predmeti iz Nahal Mismara na brzinu pokopani unutar špilje, a pored svih nepoznanica izraelski arheolozi su nastojali predstaviti ovaj nalazak kao hramsko blago obližnjeg Ein Gedija.

Artefak nepoznate primjene.

Artefakt nepoznate primjene, možda je riječ o svijećnjaku ili obrednoj posudi.

Antički relikti bakrenog doba se obično nalaze u poprilično derutnom stanju, no suha klima pustinjske klime Srednjeg istoka je omogućila savršenu prezervaciju blaga.

Terakotna posuda nepoznate namjene pronađena u špilji pored mrtvog mora.

Terakotna posuda nepoznate namjene pronađena u špilji pored mrtvog mora.

Pored svega, pronađene su dvije božanske statue, gospe i Rama od Gilata, i mnoštvo dekoriranih figurina životinjica za koje se vjeruje da su imale posebnu ulogu u javnim ceremonijama.

Čudnovati vrč u obliku žene.

Čudnovati vrč u obliku žene. Fotografija vlasništvo Elie Poosner – Collection of Israel Antiquities Autority.

U samoj špilji su pronađeni osam osuarija – kamene pogrebne škrinje u kojima se nalaze ljudske kosti. Neki od osuarija imaju oblik ljudskih lica, a većina ih je isklesana u obliku ljudskog tijela.

Gotovo sve kosti pripadaju muškarcima, pa se pretpostavlja da su u pitanju bili svećenici ili plemenitaši.

Kruna sa strvinarima je stara punih šest milenija.

Kruna sa strvinarima je stara punih šest milenija. Fotografija Caters News Agency.

Najmasivnija bakrena kruna iz Nahal Mismara je posebno interesantna jer na sebi ima figure dva strvinara koji stoje unutar porte sačinjene od dva ukrašena stupa, zbog toga su znanstvenici smatrali da se radi o ceremonijalnoj kruni koja se koristila za pogrebne ceremonije.

Najpoznatiji predmeti iz Nahal Mishmar Hoarda.

Najpoznatiji predmeti iz Nahal Mishmar Hoarda.

U samim osuarijima nema ostataka kose i mekanih tkiva, čini se da su kosti prenijete u špilju pored Mrtvog mora nakon što je meso istrulilo.

Žezlo sa stiliziranim glavama oriksa.

Žezlo sa stiliziranim glavama oriksa.

S obzirom na kulturološke i vjerske sporove u tom dijelu svijeta, ne čude nas kontroverze o tome tko je napravio artefakte stare punih 6000 godina, Izraelci tvrde kako su u pitanju ostatci halkolitičke semitske kulture, pa ipak palestinski arheolozi smatraju da Izraelci prisvajaju svaki nalazak te ima daju judejsko porijeklo, a neki čak tvrde kako je veliki broj navodnih artefakata krivotvorina kako bi se dokazala takozvana biblijska povijest i prapovijest.

Neobični komad terakote iz Nahal Mishmar Hoarda.

Neobični komad terakote iz Nahal Mishmar Hoarda. Fotografija vlasništvo Elie Poosner – Collection of Israel Antiquities Autority.

Iako je jako teško razotkriti istinu na području Palestine/Izraela, naročito onu od prije 6000 godina, smatramo da bi bilo pogrešno ignorirati prastare artefakte i njihovu vrijednost zbog političkog prijepora.

Izvor:

6,000-year-old crown found in Dead Sea cave revealed

World’s oldest crown which is more than 6,000 years old and was found in a remote cave near the Dead Sea goes on display for the first time

Copper Age crown, the world’s oldest, to go on display in Manhattan

Politics of Archaeology in Israel and Palestine

Archaeology used politically to push out Jerusalem Palestinians

Archaeology and the Israel-Palestine Conflict

Nahal Mishmar