TEHNOLOGIJA I ZNANOST

BEŽIČNI PRIJENOS ENERGIJE – Teslin toranj rješenje svih problema

Autor: Gjore Andreev

Matrix World

NIkola Tesla: Ako je priroda velika mačka, tko je onda vuče za rep?”

Najednostavniji, najkraći i najprecizniji opis Nikole Tesle bi bio: čovjek koji je izumio današnjicu i trasirao put prema budućnosti. Možemo iskoristiti bezbroj riječi, potrošiti puno prostora, pa ipak ne bi uspijeli  opisati genijalnost ovog čovjeka, kao i značenje njegovih istraživanja za današnjicu, pa čak i značenje tih istraživanja  za budućnost. 

Gdje god se okrenemo vidimo spomenike njegovog rada: radio, stupovi za prijenos električne energije, elektrane koje proizvode tu istu energiju, električne aparate svih vrsta, i mnoge druge stvari bez kojih ne bi mogli zamisliti život kakav  danas živimo, kao ni tehnološku civilizaciju u cjelini.

Ovaj tekst  se neće baviti njegovim istraživanjima jer bi tema  bila preširoka, već će posebnu pozornost posvetiti samo jednom od njegovih projekata, koji kad bi postao dostupan za široku primjenu riješio bi mnoge energetske probleme koji nas muče danas, kao i  projekt koji ima potencijal da iz temelja promijeni raspodjelu moći i geopolitičku kartu svijeta kakvog ga mi danas poznajemo.

Shematika Teslinog tornja za bežični prijenos energije u Wardenclyffu.

Shema Teslinog tornja za bežični prijenos energije u Wardenclyffu.

Bežični prijenos električne energije u svijetu je još uvijek nerealiziran san. No, to ne bi bilo tako ako bi se pitao Nikola Tesla. Kako bi dokazao da taj koncept nije samo utopija, Tesla je započeo izgradnju tzv. Wardenclyff tornja.

Ovaj toranj je trebao prezentirati svijetu novi koncept koji bi odnio planet u budućnosti, bez zagađenja, bez energetske ovisnosti i bez ratova  za resurse.
Izgradnja tornja započeta je 1901. godine uz financijsku potporu tada poznatog biznismena James S. Wardena, kako bi se unapredile transatlantske telefonske i sve  druge vrste bežičnih komunikacija. Zbog svega toga, projekat je bio vrlo popularan među industrijalcima. Ono što im Tesla nije rekao je da u isto vrijeme, kula je trebala poslužiti i za istraživanja koncepta za bežični prijenos električne energije.

Kako bi to funkcioniralo?

Pokušajmo ukratko objasniti.
Teoretski, Tesla je već dokazao da kroz elektromagnetsko polje između dvije metalne ploče postoji tok energije koji počinje na jednoj ploči i završava na drugom kraju, na drugoj ploči. Inicijalni  dizajn ovog projekta se u suštini razlikuje od načela na koja su konstruirane današnje radio postaje.

Danas, naglasak je na maksimiziranju izlazne snage odašiljača antene, dok je Tesla konfigurirao odašiljače skroz obratno – nastojao je minimizirati izlaznu snagu. Kako bi kanalizirao tijek energije, u samoj bazi tornja konstruirao je i smjestio radijalnu strukturu, izrađenu od metalnih cijevi. Prema njegovom istraživanju pri preklapanja niskofrekventnog signala sa signalom na višu frekvenciju, dolazi do stvaranja električnog naboja, kojeg bi nakon toga  usmjeravao i oslobađao kroz tu radijalnu strukturu.

Elektromagnetske forme valova, obratite pažnju na  razliku od standarnih tumačenja, naspram Teslinih tumačenja iste teme.

Elektromagnetske forme valova, obratite pažnju na razliku od standarnih tumačenja, naspram Teslinih tumačenja iste teme.

Drugim riječima, bilo koja količina energije emitirana u prostor sa startnom točkom u jednom odašiljaču, može je detektirati i primiti odgovarajući prijemnik postavljen na istoj frekvenciji, bez korištenja kabla (koncept radija). Kako bi omogućio stvaranje tog komunikacijskog kanala, Tesla je oba odašiljača postavio u zemlju na određenu udaljenost. Namjeravao je kroz više tornjeva raspoređenih na raznim mjestima diljem planete omogućiti umrežavanje cijeloga svijeta.

Ključno pitanje:

Tko ili što će biti nositelj te energije kroz gore navedeni komunikacijski kanal?

Odgovor je skalarni valovi.

Idemo ukratko objasniti prirodu tih valova.
Ima naznaka da je Tesla nekako uspio integrirati visoko frekventno elektromagnetsko i gravitacijsko polje.  Uspio je i djelomično eksperimentalno dokazati sve ovo, tako što je generirao usmjereni skalarni val, koji u suštini nije ništa drugo nego složeni longitudinalno – transverzalni nehercijanski bran, koji posjeduje, u najmanju ruku, čudesna svojstva.

Skalarni valovi su potpuno novi entitet hiperdimenzionalne fizike, koji uveliko premašuje ograničena i  usudio bi se reći, ultra ortodoksna uvjerenja prisutna u klasičnoj fizici.

Moram naglasiti da  ti skalarni valovi nisu ništa mistično i neprirodno, naprotiv, oni su samo još jedan prirodni fenomen, ali s malo drugačijim karakteristikama i značajkama od onoga na što smo do sada navikli.

Sad logično pitanje je što je razlika između hercijanskih i skalarnih valova? Hercijanski valovi u električnom i magnetskom polju vibriraju transverzalno u smjeru širenja vala, a  dok kod skalarnoga vala električno polje vibrira longitudinalno, a magnetsko polje vibrira transverzalno u odnosu na smjer širenja vala.

Po načinu prostiranja, skalarni valovi se bitno  razlikuju od hercijanskih i gravitacijskih valova, koji se karakteriziraju prilično visokim stupnjem disipacije. Da su skalarni valovi još odavno pronašli svoju primjenu (gdje ako ne u vojnom kompleksu), dokaz je i dogovor o ograničenju naoružanja (SALT)  postignutog između tadašnjeg SSSR-a i SAD-a u 1975. godini, u kojem se jasno i nedvosmisleno kaže da treba ograničiti daljnji razvoj oružja čija je razorna moć veća od svega onoga što čovjek može zamisliti. Na marginama sastanaka na kojima su se dogovorali detalji ugovora, dosta često su se moglo čuti izrazi poput Teslin štit, skalarni val itd.
Sada, možemo pitati jedno od važnih pitanja.

Gdje bi se pronašle te ogromne količine energije kako bi se zadovoljile potrebe cijelog svijeta?

Da je Tesla živ danas, odgovorio bi: – ionosfera. Objasnio bi svoj koncept na sljedeći način : Zamislite električni motor. Sastoji se od pokretnog dijela ili rotora i statičnog dijela ili statora. Ovaj koncept samo treba preslikati na veći model. Mi znamo da se Zemlja okreće oko svoje osi vrlo velikom brzinom, i ona u našem slučaju predstavlja rotor, dok ionosfera ostaje statična u odnosu na Zemlju, i zato je u našem slučaju  stator. Prema njegovim izračunima, kao rezultat interakcije planete i ionosfere javlja se velika razlika u električnom potencijalu od oko dvije milijarde volti. Da, dobro ste pročitali, dvije milijarde volti električnog potencijal stvara se svake sekunde. To znači da je izvor neiscrpan, jer sve dok se Zemlja okreće, i dok je ionosfera tu, postojati će razlika u potencijalu koji će generirati ogromne količine energije.

Ruski znanstvenici koji žele stvoriti Teslin toranj za bežični prijenos energije.

Ruski znanstvenici koji žele stvoriti Teslin toranj za bežični prijenos energije.

U zadnje vrijeme na Internetu možete vidjeti inicijativu dvaju ruskih fizičara Sergeja Plekhanova Leonida Plekhanova o prikupljanju sredstava za izgradnju Teslinog tornja, kako bi oživjeli projekt genija za bežični prijenos električne energije. Prema posljednjim informacijama, sredstva su prikupljena i uskoro će početi gradnja tornja.

Uzimajući u obzir današnju političku i ekonomsku mapu svijeta,  moram izraziti puno skepticizma, ne o tome da li su ova dva znanstvenika  u mogućnosti ostvariti takav grandiozan projekt kao što je ovaj, već da li će im to biti dozvoljeno od strane određenih korporativnih krugova i energetskih lobi grupa.

Idemo napraviti kratku analizu. Tko bi imao interes da ovaj projekat uspije, a tko da isti propadne i zašto?

S ekonomskog stajališta, interes da ovaj projekat propadne, sigurno će imati tvrtke koje se bave proizvodnjom električnih provodnika kao što su razne vrste kablova i stupova za prenos el. energije, proizvođači izolatora i transformatora će  isto tako biti izbačeni iz igre, jer  će potreba od transformatora biti svedena na minimum ili je uopće neće biti, jer za razliku od hercijanskih, skalarni valovi, koji su u ovom slučaju  nositelji, ne gube intenzitet i jačinu s povećanjem udaljenosti. Tu je još cijela jedna plejada proizvođača elektro opreme koja bi ostala bez posla.

Iz geopolitičkog stajališta, kao jedna od najvećih prepreka za ovaj projekt, ako ne i najveća, svakako je sprega između vladajućih struktura i šefova multinacionalnih korporacija u najmoćnijih svjetskih zemalja poput SAD-a, Rusije, Kine, Njemačke i tvrtkama kao što su General Electric, Siemens, AEG, ruska državna tvrtka za transport plina i nafte, Shell Oil, Standard Oil, British Petroleum i druge.

Ruski prototip Telsinog tornja za bežični prijenos energije, napravljen isključivo Teskinim patentima.

Ruski prototip Telsinog tornja za bežični prijenos energije, napravljen isključivo Teslinim patentima.

Ovo je brak od interesa između vlada i korporacija. Vladama, kojima je u interesu postizanje političke nadmoći, uvelike koriste metodu dostupnosti ili nedostupnosti energije kao alat za ucjenjivanje ‘neposlušnih’ vlada, političara, pa čak i cijelih nacija. S obzirom na važnost energije za modernog načina života, ova činjenica se koristi kao način za držanje pod kontrolom cijelih zemalja i naroda. Korporacije se uglavnom vode motivom i prilikom za maksimiziranje dobiti.

U novije vrijeme, kao rezultat isprepletanja ovih interesa, sve više članova vladajućih elita u tim zemljama dolazi iz redova viših korporativnih krugova, pa je pitanje je li svjetski politički i gospodarski trendovi diktiraju vlade ili korporacije.

Realizacija ove ideje, više nego sigurno će izazvati totalni kolaps sustava I dovesti će do stvaranja novog poretka po mjeri čovjeka.

Da malo analiziramo ovu temu iz tehnološkog aspekta.

Imajući u vidu ogromnu energetsku ovisnost današnjeg svijeta, postizanje funkcionalnog bežičnog prijenosa energije u skladu s načelima Tesle,  imalo bi ogroman pozitivan impakt za čovječanstvo, mogu slobodno reći, veći od onog koji je imao otkriće kotača.

Pojednostavljena shematika Teslinog bežičnog prijenosa energije.

Pojednostavljena shema Teslinog bežičnog prijenosa energije.

Zamislite, svaki će stambeni objekt imati malu antenu preko koje će primati energiju, a zatim ta ista energija će se distribuirati kroz instalaciju kroz cijelu kuću, automobile na električni pogon, ogromna industrijska postrojenja koja će kao glavni energent koristiti ovu energiju, onečišćenja izazvana sagorijevanjem fosilnih goriva će postati prošlost i jedna grda uspomena. Ovo samo po sebi znači čisti zrak i zdravo okruženje za sve.

Siromaštvo i glad će biti iskorijenjene, jer će biti dovoljno energije za proizvodnju hrane i uzgoj usjeva na bilo kojoj točki na svijetu, opasnost od nuklearnog holokausta neće postojati, jer neće biti potrebe za postojanjem nuklearnih elektrana. Što se tiče telekomunikacija, pomoću ove tehnologije  doživjeti će, blago rečeno, kvantni skok. Zamislite, da u jednu jedinu zraku energije dobivate struju, Internet, televiziju, radio. Antena bi prihvatila zrak i sprovela ga do uređaja sličnom današnjem multiplekseru koji će  demodulirati tu istu zraku i razbiti je na više signala.

Energija skalarnih valova je proporcionalna udaljenosti, što znači da skalarni valovi nisu podložni disipaciji.

Da malo ekstrapoliramo. Ovi su valovi takozvani veliki transporter energije u prirodi, a odlikuju se stalnim ubrzanjem, što znači da imaju neograničenu brzinu, ako se ne sudare sa prirodnom ili umjetnom preprekom koja bi mogla zaustaviti ili usporiti njihovo kretanje. U ovoj njihovoj značajki ogleda se i njihov veliki značaj kada su u pitanju svemirska putovanja kao dio prirode, oni su posvuda, čak i u svemiru.

Nazivaju se još i stojnim valovima. Pod pravim uvjetima i uz odgovarajuće tehnologije, može se inducirati njihovo generiranje, dakle, letjelica na skalarni pogon bi trebala imati instalirani neki tip induktora skalarnih valova. Ova letelica bi u teoriji, na ovaj način mogla biti pogonjena beskonačno i nikad ne bi ostala bez goriva. Baze na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima i planetama mogle bi postati stvarnost, jer bi na isti način, bez ikakvih problema, bilo moguće slanje energije.

Postoje mnogi entiteti u prirodi koji mogu detektirati postojanje ovih valova. Prema Tesli, jedan od tih entiteta je i čovjek. Da, dobro ste pročitali, čovjek. Naime Tesla je izjavio kako je čovjekov mozak prirodni primopredavatelj ovih valova. Da li tu možemo tražiti ključ fenomena kako što su teleportacija, telekineza, vidovitost….?

U skladu s prethodnim, možemo izvući zaključak da skalarna tehnologija može itekako fizički i duhovno unaprijediti čovjekovo postojanje i dovesti ga u potpunu  harmoniju sa prirodom. Tko zna koja će se sve nepoznata prostranstva otvoriti čovjeku kada dostigne ovo stanje: svijet bez vojske, gladi i bolesti, svijet bez segregacije na nacionalnoj i rasnoj osnovi, stanje uma koje će nam omogućiti saznanja o našem mjestu u prirodi, našem mjestu u svemiru i našem mjestu između sve te civilizacije koji bez sumnje, tamo negdje postoje.

U ime uredničkog tima MW, kao i u ime svih čitatelja poručujem takvim znanstvenicima da izdrže u svojoj nakani, u svim dobronamjernim genijalnim umovima da se pridruže i daju svoj doprinos u ostvarivanju ovoga cilja, jer samo tako je čovjekova budućnost sigurna i zagarantirana.

Završimo s riječima Nikole Tesle:

Sadašnjost pripada njima, ali budućnost za koju tako naporno radim pripada meni. Ja bih rekao da sadašnjost pripada njima, ali treba da se svi zajedno potrudimo da budućnost pripadne svima nama, slobodoumnim ljudima.