TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Neuroni vide ono što mi želimo vidjeti

Autor: Petra Jaić

Matrix World

Naši su neuroni (moždane stanice) programirani tako da se aktiviraju kad vidimo određena lica, pa tako postoje neuroni koji se aktiviraju na pogled lica poznate Jennifer Aniston. No interesantno je da više gledamo obrise nego pravu sliku nečijeg lica. Kad su ispitanicima pokazana dva lica spojena u jedno, primjerice lica Billa Clintona i Georgea W.Busha, najviše se neurona aktiviralo kad su sudionici eksperimenta prepoznali lice jednog ili drugog.

Neuroni i te kako reagiraju na prepoznavanje fotografija poznatih osoba.

Neuroni i te kako reagiraju na prepoznavanje fotografija poznatih osoba.

Rezultati studije koju je vodio Christof Koch na Allen institutu moždanih znanosti i studije neuroznanstvenika Rodriga Quiana Quiroga na sveučilištu Leicester, Alexandera Kraskova sa sveučilišta u Londonu te Floriana Mormanna na sveučilištu Bonn, a sve pod nadzorom neurokirurga Itzhaka Frieda na sveučilištu Kalifornija, u Los Angelesu, objavljeni su online u časopisu Neuron.

Neki neuroni u regiji mozga znanoj kao srednji temporalni režanj proučavani su te se došlo do zaključka kako su ekstremno selektivni prema podražajima na koje reagiraju. Stanica može reagirati samo na sliku subjektu poznate osobe (primjerice, član obitelji ili slavna osoba), na njeno napisano ime ili samim prisjećanjem na određenu osobu.

„Ove visoko specifične stanice su ulaznica u otkrivanje kako mozak stvara značenje nečega samo od vizualne informacije. Željeli smo znati kako ove stanice reagiraju ne samo na običnu fotografiju nečijeg lica, već i na fotografije dvaju lica stopljenih u jedno.“ – Christof Koch

Za probu, ispitanicima su pokazivane fotografije ili Billa Clintona ili Georgea Busha, a zatim obje fotografije u jednoj, stopljena lica. Ispitanici koji su prije vidjeli Billa, sada su prepoznali Georgea, i obratno, što će reći da su oni koji su vidjeli jednog, kasnije lakše uočili onog na kojeg nisu bili spremni.

Na slici vidite aktivne neurone u hipokampusu - zelene, i glialne neurone - crvene.

Na slici vidite aktivne neurone u hipokampusu – zelene, i glialne neurone – crvene.

Istraživače je zanimalo jesu li ovi neuroni osjetljivi na sliku na ekranu ili su više odgovarali percepciji koju je uzrokovala slika u mozgu. Kad su prepoznali sliku Clintona, Clinton-specifični neuroni su se aktivirali. Međutim, kada su uočili Busha (kojeg su već vidjeli), aktivirao se znatno manji broj neurona. Ovi rezultati pokazuju kako svjesno prepoznavanje lica ima bitnu ulogu u tome koliko se i kojih neurona aktivira.

„Ova studija pokazuje kako poticajno-specifični neuroni u srednjem temporalnom režnju slijede subjektivnu percepciju osobe, u suprotnosti s vizualnim stimulacijama koje osoba prima. Ova razlika nam može pomoći da sakupimo informacije o tome kako mozak uzima sirove vizualne stimulacije i preobličava ih u nešto značajno, što kasnije može biti oblikovano drugim aspektima iskustva u mozgu.“ – objašnjava Koch

Izvor:

Neurons see what we tell them to see