TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Meditacijom do razvoja mozga

Autor: Tomislav Pavlović

Matrix World

Postoje brojni dokazi o pozitivnom djelovanju meditacije na razvoj sive tvari na području hipokampusa, što pospješuje pamćenje, samosvijest, empatiju i reducira stres. No, najnovija istraživanja pokazuju da dolazi do promjena i u bijeloj tvari mozga, što se ogleda u boljoj komunikaciji moždanih struktura kod osoba koje meditiraju.

Sudionici jednog istraživanja sudjelovali su u četverotjednom programu mindfulness (“svjesna prisutnost”) meditacije, što je bilo sasvim dovoljno da se metodom frakcijske anizotropije otkriju promjene u učinkovitosti bijele tvari. Te su promjene posebice očite oko prednjeg cingularnog korteksa (ACC), koji s inzulom (insula) stvara sustav koji određuje stupanj važnosti koja se pridaje pojedinim iskustvima, ljudima ili objektima, ali i sustav važan za regulaciju ponašanja.

Dodatno, meditacija djeluje i na razvoj orbito-frontalnog korteksa, a upravo o zajedničkoj aktivaciji navedenih triju dijelova ovisi razina boli koji pojedinac osjeća. Zbir rezultata ukazao je na bolju komunikaciju moždanih struktura i veću neuroplastičnost koja se razvila za vrijeme meditativnih treninga.

Također, druga su istraživanja ukazala na činjenicu da osobe koje meditiraju kroz dugogodišnji period imaju više sive tvari u regijama mozga koje su zadužene za usmjeravanje i održavanje pažnje, emocionalnu regulaciju i mentalnu fleksibilnost.

Potencijalna praktična primjena ovakvih otkrića je velika, budući da se pretpostavlja kako bi se takvom meditacijom moglo pomoći djeci s teškoćama u učenju ili samoregulaciji, ali i kod poremećaja nastalih patološkim promjenama bijele tvari mozga.

Ukoliko se nastave istraživanja u ovom smjeru, mindfulness bi mogao zadati ozbiljan udarac psihofarmakologiji, poput onog koji je zadala kognitivno-bihevioralna terapija za koju je već poznato da djeluje na neuroplastičnost jednako kao i lijekovi.

Izvor:

This Simple Practice Sparks ‘Positive Changes’ in the Brain

Inside a Hoarder’s Brain: Why They Can’t Ditch Their Stuff

4 Wonderful Ways Meditation Relieves Pain