‘Glaucus atlanticus – morska gusjenica’

Morska gusjenica/lasta se hrani drugim, većim mekušcima, čak i veoma otrovnim, jer je u mogućnosti da skuplja i čuva otrov za vlastite potrebe. Otrov koncentrira na vrhovima svojih tanjušnih “prstiju” i obzirom da ga koncentrira na tako malom mjestu može proizvesti moćniji i smrtonosniji ubod od vrsta kojima se hrani.

%d bloggers like this: