‘Zabranjeno čapanje, zviždukanje, dobacivanje, mačo fore i sve te gluposti.’

%d bloggers like this: