PRIZMA DRUŠTVA

Ambiverzija i androginija – spojevi ekstrema ličnosti

Auto: Tomislav Pavlović

Matrix World

Ličnost, definirana kao relativno stabilan skup osobina kojima je moguće pripisati pojedinčevo dosljedno ponašanje, doživljavanje i način mišljenja, upletena je u sve sfere ljudskog djelovanja. Stoga je proveden velik broj istraživanja ličnosti, od kojih su neka ukazala i na postojanje njezinih ekstremnih oblika – ambiverzije i androginije.

U psihologiji ličnosti, jedna od dimenzija koja se dosljedno pojavljuje u različitim instrumentima i teorijama jest ekstraverzija, koju je moguće opisati kao razinu otvorenosti, druželjubivosti i asertivnosti. No, ona predstavlja samo jedan pol široke dimenzije suprotno kojem je smještena introverzija, koju je moguće opisati terminima suprotnim ekstraverziji. Iako je naizgled jednostavno poznanike razvrstati u navedene kategorije, u novije se vrijeme sve češće spominje još jedna, ambiverzija, koja predstavlja spoj navedenih ekstrema.

Koliko Vas ljudi opisuje kao mirnu, tihu i povučenu osobu?

Koliko njih Vas opisuje kao otvorenu, pričljivu i asertivnu osobu?

Što Vi mislite, koja od navedenih skupina je u pravu?

Ako je veličina obiju skupina poznanika podjednaka, a ni Vi sami ne znate kome se prikloniti, postoji velika vjerojatnost da ste zapravo ambivert, iako su najbolji pokazatelj toga testovi s provjerenim psihometrijskim svojstvima.

Ambivert - između ekstroverta i introverta.

Ambivert – između ekstroverta i introverta.

Na takvim testovima ličnosti, ambiverti postižu srednje rezultate zbog jednostavne činjenice da su prema nekim česticama jedan ekstrem, a prema nekim drugi. No, postoje i određene osobine po kojima je moguće prepoznati ambiverta. Primjerice, ambivertima je ugodno i u uskom krugu prijatelja i u velikom društvu, ali i u povremenim trenucima samoće te im nije nikakav problem prilagoditi svoje ponašanje zahtjevima situacije.

U društvu, nije im nikakav problem „biti glavni“ i predvoditi šale ili razgovor, no također im ne smeta tiho stajati sa strane i samo slušati što se događa. Iako vole šale i jednostavne razgovore, rado raspravljaju i o dubokoumnim temama, a svjesni su da svaki zadatak mogu savršeno dobro učiniti i sami, ali ga ipak radije rade u društvu. No, ako društvo odbije, ne uzimaju im to za zlo jer su svjesni da im pomoć nije potrebna, iako im je drago primiti ju. Ipak, ponekad ukršteni ekstremi stanu jedan drugom na put, zbog čega ambiverti ne vole previše vremena provoditi stopljeni u velikom društvu, ali ni u tišini samoće.

S druge strane, pitanje roda je intuitivno lako odrediti – osobe se ili imaju dominantno izražene osobine koje su karakteristične za muški ili za ženski rod. No, ukoliko se takvo što provjeri psihologijskim instrumentom koji omogućuje procjenu muško-ženskih osobina na kontinuiranoj skali umjesto standardne bipolarne (muško ili žensko), oko sredine rezultata se ponovno pojavi određen skup osoba koje su prozvane androginima. Kao i s ambiverzijom, te osobe imaju izražene i tradicionalno muške i ženske osobine (primjerice, ne boje se pokazivati emocije, no u društvu vole biti glavne i ponašaju se asertivno).

Na lijevoj slici djevojka koju bi vrlo lako mogli zamijeniti da je mladić, na desno mladić kojeg bi, uz dugu kosu, lako zamijenili za djevojku.

Na lijevoj slici djevojka koju bi vrlo lako mogli zamijeniti za mladića, na desno mladić kojega bi, uz dugu kosu, lako zamijenili za djevojku.

Iako se intuitivno čini da takve osobe zbog niza oprečnosti ne mogu dobro funkcionirati u svakodnevnom životu, u stvarnosti one jako dobro funkcioniraju. Uvođenjem koncepta emocionalne inteligencije u psihologiju pokazalo se koliko izražavanje, prepoznavanje i razumijevanje emocija mogu pomoći u svakodnevnom privatnom i poslovnom funkcioniranju. Ekstremi omogućuju uspješniju prilagodbu situaciji, što dovodi do boljih rezultata. Jedino mjesto gdje takvi spojevi ekstrema doista stvaraju probleme jest psihološko testiranje, prilikom kojeg se testiranim ambivertima i androginima u glavi vrti više pitanja nego odgovora.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World. 

Izvori:

Why Extroverts Could Cause Problems on a Mission to Mars

8 Signs You’re an Ambivert: The Most Flexible Personality Type

The Personality Trait Linked To The Strongest Immune System

Disney Princes and Princesses Still Slaves to Some Stereotypes

Emotional Smarts Tied to General IQ

Emotional Intelligence Could Predict Employee Happiness