PONERIZACIJA DRUŠTVA

Citati koje bi svi ljudi trebali znati i razumjeti – dio: 11

Autor: Ljubica Šaran

Matrix World

Pregledamo li aktualne teme po vijestima čini se kako ekonomija nalikuje na balon koji će puknuti svakog trenutka, dok politika dobiva sve jasnije odlike ponerizacije. Bogati postaju sve bogatiji, siromašni sve siromašniji, a srednji sloj, koji je do prije trideset godina bio zamašnjak građanskih sloboda i prava neumitno, nestaje. Kako smo spali na tako niske grane, ima li kraja ovom mučenju i možemo li mi išta primijeniti na bolje? Možda se odgovori kriju u nekim od citata iz ne baš tako davne prošlosti, no tko je spreman razmišljati o zajedničkom boljitku kada većina ljudi jedva sklapa kraj s krajem?

Izdvojili bi:

Gloria Steinem

Te:

perikle i interes za politiku

I ovaj od Tesle:

Nikola Tesla

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World.