TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Nova istraživanja potvrđuju da stvarnost postoji samo onda kada je promatramo

Autor: Igor Okreša

Matrix World

Prema poznatim teorijama kvantne fizike ponašanje čestica se mijenja ovisno o postojanju promatrača. To u osnovi ukazuje na to da je stvarnost iluzija i postoji samo onda kada je se promatra. Brojna istraživanja koja su provedena pokazuju da bi to stvarno moglo biti točno.

Kako bi to testirali, fizičari s Australskog nacionalnog sveučilišta nedavno su proveli pokus poznat kao eksperiment s odgođenim izborom Johna Wheelera.

Neke čestice kao što su fotoni i elektroni mogu se ponašati i kao čestice i kao valovi. Ovdje se postavlja pitanje što točno određuje da li će se elektron biti čestica ili val. To je glavna postavka Wheelerova eksperimenta: Kad elektron ili foton odlučuje da li će postati čestica ili val?

Rezultati Australskih znanstvenika pokazuju da je taj izbor određen načinom mjerenja što je u skladu s teorijom kvantne fizike.

“Dokazali smo da je mjerenje sve. Na kvantnoj razini stvarnost ne postoji ako ne gledate u nju”, rekao je profesor Andrew Truscott.

Tim profesora Truscotta najprije je stavio nekoliko atoma helija u Bose-Einsteinovom kondenzat, a potom ih odbacio dok nije ostao samo jedan atom. On je potom bačen kroz nekoliko laserskih zraka u formaciji rešetke, koje su se ponašale na isti način kao i što bi čvrsta rešetka raspršivala svjetlost.

Druga rešetka svjetla dodana je nasumično, a to je vodilo do konstruktivne ili destruktivne interferencije kao da je atom putovao na obje staze. Kad druga rešetka nije bila dodana, nije se mogla vidjeti nikakva smetnja kao da je atom odabrao samo jednu stazu. Nasumični broj koji određuje jesu li rešetke dodane bio je generiran nakon što je atom prošao kroz raskrižje.

Prema Dr. Truscottu postoje samo dva moguća objašnjenje rezultata eksperimenta. Ili je atom odlučio kako se ponašati na temelju mjerenja ili buduće mjerenje utječe na prošlost atoma.

”Atomi nisu putovali od točke A do točke B. Tek kad smo ih pokušali izmjeriti na kraju putovanja tek su se onda počeli postojati ili kao valovi ili kao čestice.” Rekao je Truscott.

Dakle ovo istraživanje potvrđuje  valjanost kvantne teorije i pruža nove dokaze ideji da stvarnost ne postoji ako ne postoji promatrač. Možda će daljnja istraživanja na području kvantne fizike i novi eksperimenti jednoga dana u potpunosti promijeniti naše shvaćanje stvarnosti.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World. 

Izvori:

New Mind-blowing Experiment Confirms That Reality Doesn’t Exist If You Are Not Looking at It

Experiment Confirms Quantum Weirdness: Reality Does Not Exist Until It Is Measured