TEHNOLOGIJA I ZNANOST

Još jedan veliki potop i planetarne promene: da li je došlo vreme da se gradi Nojeva barka?

Autor: Suzana Papić

Matrix World

Andrei Kislyakov, komentator novosti iz oblasti nauke za RIA novosti je napisao:

“Svetsko geološko udruženje upozorava na to da su današnje seizmičke aktivnosti blage u odnosu na one koje predstoje”.

Tokom poslednje tri godine je, na primer, Pakistan je bio pogodjen desetinama zemljotresa. U martu 2005. oko 80 hiljada ljudi je poginulo od posledica zemljotresa, dok je u oktobru 2008. divljanje prirode ponovo ostavilo za sobom na stotine žrtava. S druge strane, kao posledica velikih cunamija, na hiljade ljudi je izgubilo živote u Aziji. Sve su češći potresi i u ostalim delovima Azije.

Sve ove prirodne katastrofe koje su pustošile našu planetu poslednjih godina ukazuju na to da je otpočela era ne samo političke već i klimatske nestabilnosti. Većina naučnika, pre svega biologičara i zaštitnika životne sredine, kao glavnog krivca za klimatske promene navodi čoveka. Nema sumnje da je efekat staklene bašte, kao direktna posledica industrijalizacije, tome doprineo, ali treba uzeti u obzir i druge činjenice.

Planeta Zemlja se sada okreće sporije oko svoje ose. Nacionalana služba za rotaciju već godinama dodaje jednu do dve sekunde na 24-satnu dužinu dana. Igor Kopylov, profesor moskovskog Instituta za energiju, navodi da je naša planeta jedna ogromna električna mašina i da je usporavanje njene rotacije glavni razlog zbog kojeg je poremećen njen energetski balans. On je ubedjen da je planeta ušla u prvu fazu globalne promene. Slabljenje magnetnog polja je prvi put ustanovljeno početkom dvadesetog veka, a konstantno uporavnje rotacije tokom osamdesetih i devedestih godina prošlog veka. Tada je utvrdjeno da se prilikom usporavanja od jedne sekunde godišnje oslobadja enormna količina toplote, nekoliko stotina puta veća od one koja se oslobadja industrijskom proizvodnjom.

Ako prihvatimo činjenicu da se svi procesi na planeti odvijaju prema kosmičkim ciklusima, koji opet zavise od položaja Sunčevog sistema u našoj galaksiji, onda je moguće da će se ljudska rasa suočiti sa novim velikim potopom.

Sunčev sistem se galaksijom kreće spiralnom, elipsoidnom putanjom. Vreme ciklusa za veliku spiralnu putanju je 200-210 miliona godina, dok je za manju, koja odredjuje manje galaktičke cikluse, 26 hiljada godina. Polovina ciklusa traje 130 vekova, što se skoro u potpunosti poklapa sa vremenom kada se desio Veliki potop. Utvrdjeno je da se Veliki potop dogodio 11.100 godina pre nove ere. Ako prihvatimo činjenicu da ljudska civilizacija postoji već 400.000 godina, onda je isto tako postojalo i 30 velikih potopa, a mi smo očevici početka 31. potopa.

Kosmički ciklusi su za ljudske pojmove i previše vremenski dugi da bi imali uticaj na život čoveka, ali je početna faza jednog procesa od vitalnog značaja za civilizaciju i njen dalji razvoj. Po mišljenju ruskih naučnika Zemlja se sada nalazi upravo u toj fazi ciklusa.

Ovaj proces unutar električne mašine “planeta Zemlja” se može podeliti u tri faze. Tokom prve faze, koja traje izmedju 300 i 500 godina, relativno mala promena u smeru poprečne struje (prema zakonu električnih mašina) promeniće magnetno polje Zemlje tako što će se Severni magnetni pol pomeriti prema istočnom delu Arktičkog okeana. Ovu promenu prate jake magnetne oluje, zemljotresi i katastrofalne atmosferske dogadjaje koji su posledica promene u strujanju okenaskih voda, kao i promenama u atmosferi.

Promene vezane za magnetno polje donose i promene u ozonskom omotaču koje, zbog promenjenog nivoa radijacije, dovode do iznenadnog skoka u evoluciji biosfere. Usled porasta prosečne temperature vazduha počinje otapanje lednika, čime se podiže nivo mora na celoj planeti. Prva, “topla” faza ovog prelaznog perioda traje najkraće ali je i najaktivnija jer se u toku te faze oslobadja velika količina toplote što dovodi do globalnog zagrevanja.

Tokom druge faze dolazi do stabilizacije magnetnog polja i Zemlja polako ubrzava svoju rotaciju. Na taj način planeta ulazi u “hladnu” fazu, kada se ponovo formiraju lednici, a u okeanima se količina vode vraća na nivo pre otapanja lednika.

Tokom treće faze se ovaj prelazni period okončava, zemljina rotacija se stabilizuje, a energetski balans planete se vraća u ono stanje u kome je bio tokom prethodnog milenijuma.

Ako uzmemo u obzir činjenice vezane za poslednji Veliki potop, kada su ljudi migrirali s istoka na zapad, možda treba da se zapitamo da li smo na pragu velikog egzodusa na istok. U svakom slučaju, Sibir je ogromno prostranstvo i trebalo bi ozbiljno porazmisliti o njegovom potencijalu i razvoju.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World. 

Izvori:

ESA otkrila da su masa i gravitacija Zemlje nejednako raspoređene

O prijestupnim sekundama

Milenijski potresi od sada sve češći?

2005 Kashmir earthquake

Another great flood – time to build an ark?

Another Great Flood: Time to build an ark?