KNJIŠKI MOLJAC

Teorija pozitivne dezintegracije – kako u trnju naći put do zvijezda?

Autor: Tomislav Pavlović

Matrix World

Mogu li osobne katastrofe postati temelj osobnog razvoja? Mogu li se ljudi, poput legendarnog feniksa, izdići iz pepela i ostvariti zacrtane ciljeve? Teorija pozitivne dezintegracije Kazimierza Dabrowskog tvrdi da mogu te dodatno ističe da je osobni raspad, odnosno dezintegracija, glavni put do potpuno razvijene ličnosti.

Teorija pozitivne dezintegracije slojevita je i opsežna, a preciznije je definirana u knjizi „Personality shaping“. U većini slučajeva, ljudski je razvoj određen biološkim činiteljima ili socijalnim utjecajima. Rodimo se, rastemo, idemo u školu, stupamo u brak, dobivamo djecu, odgajamo ih i nastavljamo sve do smrti, zatvoreni u uski okvir koji nam nameću naši geni i društvo. No, je li to sve? Iako je takav razvoj društveno podržan i općenito se ne može reći da je loš, činjenica je da većina ljudi koji striktno slijede takav scenarij nikad neće u potpunosti ispuniti svoje potencijale. Tu na scenu stupa teorija pozitivne dezintegracije, koja ističe važnost slijeđenja i ispunjavanja vlastitih potencijala, čime se nadovezuje na Maslowljevu i Rogersovu teoriju. Ono po čemu je Dabrowskijeva teorija drugačija od ovih popularnih humanističkih pristupa jest način na koji se dolazi do razvoja – vlastitom dezintegracijom, koja predstavlja konflikte, raspadanje, disonance i nesloge. Najkraće rečeno – sve ono što remeti mir u našem unutarnjem svijetu.

Knjigu: Personality-Shaping Through Positive Disintegration, možete kupiti ovdje.

Knjigu: Personality-Shaping Through Positive Disintegration, možete kupiti ovdje.

U ranijim životnim periodima, dezintegracije nam se slučajno događaju – primjerice, nakon smrti drage osobe, dijete se povuče i neko vrijeme žaluje, no nakon kraćeg vremena dijete se (uglavnom) oporavi, bez većih posljedica na njegovu ličnost. No, u kasnijoj (odrasloj) životnoj dobi, dezintegracija može dovesti do temeljitih promjena u nečijem životu. Smrt bliske osobe kod odraslih može potaknuti niz pitanja, koja mogu dovesti i do preispitivanja smisla i načina vlastitog života te ponovnog procjenjivanja proživjelih iskustava. Uvođenjem osobnih vrijednosti i ideala u cjelokupnu situaciju, stvaraju se temelji novog razvoja te osoba stječe uvid o tome koliko je njezin život daleko od idealnog. Priče o ljudima koji su nakon osobnih tragedija promijenili vlastiti život nisu rijetkost, a pružaju izvrsne primjere za teoriju pozitivne dezintegracije.

Od silnih svakodnevnih obaveza, rijetko imamo vremena stati i razmisliti o svom životu. No, osobne tragedije, ili tragedije naših bližnjih, prisiljavaju nas da se privremeno maknemo s autoceste života i u miru razmislimo o tome želimo li i dalje njome putovati na način i u smjeru u kojem smo do tad putovali. Na najvišim stadijima višerazinske dezintegracije pojedinci dobrovoljno i samostalno ulaze u dezintegraciju, posvećujući se razvoju vlastitih potencijala čak i u situacijama kada je „sve u redu“. Pritom se konačnim ciljem razvoja smatra doseći stadij potpune integriranosti, odnosno ostvariti svoju „ličnost“.

Kazimierz Dabrowski je zapostavljen u svakom mogućem pogledu, negova teroija pozitivne dezintegracije objašnjava jako puno stvari koje znanstvenike još uvijek muče.

Kazimierz Dabrowski je zapostavljen u svakom mogućem pogledu, njegova teorija pozitivne dezintegracije objašnjava jako puno stvari koje znanstvenike još uvijek muče.

Dabrowski, za razliku od većine suvremenih psihologa, ličnošću naziva tek najviši stadij individualnog razvoja pojedinca, koji karakteriziraju koherentnost i harmonično djelovanje u cjelini, posjedovanje uvida u vlastite procese, uvjerenja i ciljeve, povjerenje u ispravnost vlastitih stavova i opravdanost vlastitih ciljeva općim vrijednostima te svjesnost da vlastiti razvoj nikad ne dostiže vrhunac, zbog čega ga je potrebno stalno poticati. Pritom se indikatorima razvoja ličnosti, u najširem smislu, smatraju četiri skupine kvaliteta: mentalne, moralne i socijalne, religiozne i estetske. Iz navedenog se ponovno očituje sličnost s popularnim humanističkim teorijama, budući da navedene „kvalitete“ uključuju usmjerenost na vlastiti razvoj, ali i na dobro drugih, te opisuju Maslowljevog samoaktualiziranog, odnosno samotranscendentnog pojedinca, no do njih se, prema ovoj teoriji, dolazi na težak način, koji zahtjeva puno preispitivanja, kontradikcija, a često i neugodnih iskustava.

Jedan članak je premalo da se u cijelosti zahvati teorija Dabrowskog, no dovoljan je da se ukaže na njezin osnovni koncept – dezintegraciju kao izvor vlastitog razvoja. Stoga je, koliko god se to teškim činilo, i u najcrnijim vremenima potrebno pažljivo razmotriti cjelokupnu neugodnu situaciju jer upravo u njoj možda leži ključ našeg osobnog napretka koji, između ostalog, možda može spriječiti i ponavljanje takve situacije.

Autorska prava© Matrix World 2011. do danas. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na blogu Matrix World bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od uredništva Matrix World. 

Izvori:

Personality-Shaping Through Positive Disintegration

Positive Disintegration

Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration: The awakening of self-awareness

The attitudes and qualities of a true personality: Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Sidetracked by Dabrowski: An introduction to the Theory of Positive Disintegration